dinsdag 5 mei 2015

Hier een 'interessant' stuk in 'La Libre Belgique' over de opvolging van Mgr. Léonard:

"Candidats archevêques ciblés" - "Avant même le départ de Mgr Léonard, des successeurs potentiels sont déjà critiqués."

Krijgt de vrijmetselaarsclub van Sant'Egidio (met Lemmens en Delville) haar zin of wordt het de slappe Jozef De Kesel of de ketterse Johan Bonny?

Geen van allen schijnt het vertrouwen te hebben van de Vlaamse Katholieken!
 


Bron:  La Libre Belgique

Link:


http://www.marsvoorhetgezin.be/uploads/1/1/7/7/11776288/llb_aartsbisschopsbenoeming.pdf


Zo lezen we in La Libre Belgique:


"Zo is het dat aanstaande zaterdag 16 mei er een 'Mars voor het Gezin' plaatsvindt in de havenstad (Antwerpen). Een initiatief van Dries Goethals, deze zomer 30 jaar, en een beweging die zich, zeer sober, Pro Familia noemt en de Kerk en de burgerlijke autoriteiten wel vaker aanmoedigt enkel de meest traditionele visie over het gezin naar voor te brengen. Nog verrassender: in de voorstelling van de Mars op het internet wordt Mgr Bonny rechtstreeks geviseerd [!]. Pro Familia roept immers de Kerkelijke overheden op om (openlijk) afstand te nemen van de open brief van de Bisschop naar aanleiding van de Synode over het gezin.
[!][!][!]"En dit stond er in ‘t Pallieterke geschreven:

“Lieven Boeve van het katholiek onderwijs is zo slap”


Dries Goethals: “Ik ben loyaal tegenover de Kerk en haar leer. Waar ik mij wel tegen verzet, is het falen van de kerkelijke overheid [!]. Aartsbisschop Léonard was een uitzondering, maar zijn voorganger, kardinaal Danneels [!], en de mogelijke opvolger van Léonard, de Antwerpse bisschop Bonny [!], hebben zich laten inpakken door de secularisering en de vrijmetselarij.[!][!][!]

Link:

http://www.marsvoorhetgezin.be/uploads/1/1/7/7/11776288/pallieterke.pdf


"C’est le silence total à propos des options choisies pour désigner le successeur de Mgr Léonard."

Typisch voor intriganten!!!


Johan Bonny en Patrick Dewael, beiden vrijmetselaars, drinken er intussen een glas op!

7 opmerkingen:

Anoniem zei

”Geen van allen heeft het vertrouwen van de Vlaamse Katholiek?”

Beter zou zijn; geen van allen is te vertrouwen, of beter zelfs; geen van allen is een Vlaamse Katholiek. De Kesel, Van Looy, Bonny, zijn toch allen van rechtswege geëxcommuniceerd, en zijn zelfs geen bisschop.

Anoniem zei

Iemand die nog een beetje katholiek is en ter goeder trouw wil handelen, moet een beetje psychiatrisch gestoord zijn, om de job op zich te nemen, wanneer je ziet hoe ze Mgr. André-Joseph Léonard behandeld hebben, terwijl de stand van zaken in de Belgische parochies en bisdommen hallucinant is.

Zelfs iemand die ter kwade trouw handelt zou het evenmin in zijn hoofd halen;

Ofwel wordt het een vrijmetselaar van San’Egidio (of andere loge verwant met de Grand Lodge). Maar deze weet dat hij af te rekenen gaat krijgen met de vrijmetselaars van het Grand Orient, en omgekeerd.

Niet vergeten dat de West-Vlaamse mesthoop zich centreert rond Graaf Lippens en Burggraaf Étienne Davignon en de Merode familie. Allen intiem verbonden (in meer de één betekenis) met de Grand Lodge. Als de geruchten waar zouden zijn, of indien zelfs maar 10% van die geruchten, dan verzwijgt Vangheluwe zo veel dat het echt niet meer leuk is. De Kesel is de schatbewaarder van het erfgoed Vangheluwe, en de Curator van diens Museum of Horrors. Daarom kan hij geen aartsbisschop worden, want zijn taak is het deksel te vormen op de mesthoop West-Vlaanderen.

Dit alles terwijl Danneels een graag geziene gast is bij het Grand Orient, en graag debatteert met Grootmeester Bartholomeesen van het Grand Orient in België over onderwerpen zoals “Van Anathema naar Dialoog.” Uitgerekend deze Danneels gaat de Synode van het Gezin leiden. Heer ontferm u over ons. Het zal wel van “Dialoog naar Anathema” gaan. Daarom dat Bonny ook geen kans maakt.

Misschien dat Koen Wouters de talentenshow “Belgium’s got Talent” nog eens een keer wil doen om de volgende Aartsbisschop te vinden. Maar helaas is dit maar een flauwe grap; het aanstellen van de nieuwe aartsbisschop zal eerder gebeuren aan de hand van een potje Russische Roulette, tussen het Grand Orient en de Grand Lodge.

Anoniem zei

Gaat André-Joseph Léonard morgen woensdag zijn ontslag indienen? Op zijn verjaardag zelf? Dat Bergoglio maar niet vergeet hem eerst een gelukkige verjaardag te wensen eer hij gretig zijn ontslag aanvaardt.

Tenminste ALS zijn ontslag aanvaard wordt, want wie zou een geschikte opvolger zijn? Een vrijmetselaar? Een pedofielenbeschermer? Een apostolische administrateur? Een begrafenisondernemer om de Kerk in in België te begraven?

In ieder geval van mijnent wege; Gelukkige verjaardag Monseigneur, en nog vele gezonde jaren.

Anoniem zei

Hoogmartens van Limburg geeft anders wel 'de braafste' indruk, dus zou zijn persoon juist nog voor verdere misleiding garant kunnen staan bij wijze van satanische diplomatie. Echter, als inderdaad de tijd van armageddon aangebroken is zal het Bonny 'moeten' zijn. Het voordeel van Bonny is dat zijn aanwezigheid op de hoogste stoel velen tot twijfel kan brengen en daardoor uiteindelijk polarisatie in de richting van Waarheid. Maar dat zou dan ook betekenen dat men meer openlijk begint te strijden en daar zijn ze toch altijd te laf voor. Omdat ze geestelijk allemaal slap zijn zou De Kesel een meer opportune advocaat van de duivel kunnen zijn.

Wellicht vervullen al deze kwalijke gebeurtenissen een belangrijke functie : het wakker maken, het opwekken, van een ontelbare schare door doorgedreven 'democratische' 'sociale' welvaart naar geestelijke slaap gevoerde zielen. De Schrift spreekt immers over het krachtige heldere schallen van de zoveelste bazuin.

"De trompetten schallen ... , bestendig langs de dreven schalt nachtegalenslag en lijsterfluit, en alom zegeviert het lichte leven." --- F. van Eeden.
Laat u niet afleiden. Als ge nog kunt luisteren, luister dan als naar de nachtegaal, onooglijk grauw onopvallend in dicht struikgewas en netels. Het zit als een engeltje naast de roos die op de voeten van Maria prijkt. Het is geestelijk familie van de leeuwerik, de volhardende psalmzanger. Dit is ook een les in 'evolutie' voor 'wetenschappers' : eeuwige geestelijke evolutie is het opwekken van geheel zuivere genegenheid.

Anoniem zei

Als 2 honden vechten om 1 been .. gaat Van Looy ermee heen. Bij de opsomming van vrijmetselaars wordt hij vaak vergeten. Hij staat nochtans zéér graag in de belangstelling. En aangezien een aartsbisschop voortdurend in de pers komt is dit precies hetgene waar Van Looy op gewacht heeft. Ik ben er zeker van dat hij Léonard gaat opvolgen.

Anoniem zei

Wie had dit ooit gedacht:
La Libre Belgique, ooit ontstaan als de stem van het katholiek franssprekend verzet tegen de duitse bezetter in de eerste wereldoorlog, en nu niet bekend voor grote sympathie voor nederlandstaligen en voor vlaamsnationalisten in het bijzonder, schrijft hier uitvoerig over de noordbelgische bisschoppen en over de robuuste aanpak door overtuigde vlaamse katholieken.
En dan lezen ze zelfs het Pallieterke!

De ganse erbarmelijkheid van de noordbelgische kerk is inderdaad wereldwijd bekend:
de vroegere acties van Alexandra Colen, de doorslagende inzet en informatie van @The Guardian Angel en kavlaanderen (proficiat, jongens!)en de internationale berichtgeving in het internet hebben deze catastrofe op alle continenten bekend gemaakt;
dit werd niet in het minst opgemerkt door de vele pedofiele "missionarissen" uit Vlaanderen die in het buitenland hun euveldaden gingen uitvoeren en hun lusten op de onschuldige autochthonen aldaar bot te vieren.

In het Vaticaan is alles geweten: het is meestal zeer goed geînformeerd en, zoals hier ook te lezen, ze bekijken regelmatig kavlaanderen.blogspot.

Verbluft stelt men in het buitenland vast dat de zogenaamde "favorieten" inhoudelijk zwaar verbrand zijn en/of bij hun gelovigen door de mand gevallen zijn.
- DeKesel, van zijn lang verleden onder Godfried Danneels (tiens, van deze spreekt geen mens meer!) afgezien, heeft met zijn inschattingsfouten en zijn gepruts in zijn gehomo- en gepedofiliseerd bisdom zoveel blessuren, dat hij dé gedroomde schietschijf voor iedere overtuiogde roomskatholieke soldaat is.
-Van Looy is stapelzot: de hele pers zwijgt bij de vele gekke toeren die daar aan de lopende band gebeuren.
-Bonny heeft niet alleen het bisdom Antwerpen kapot geregeerd, maar daarenboven met zijn "brief" voor de synode in september 2014 en zijn berucht interview in De Morgen van 27 december 2014 twee totaal mislukte operaties uitgevoerd; totaal verbrand op fundamenteeltheologisch en op tactisch gebied.
-B. Hoogmartens is zeer intelligent: de homepage van het bisdom Hasselt toont nooit iets nieuws, alzo nooit iets foutiefs; men bidt, is uiterst braaf en laat de gevechten zich in de andere bisdommen afspelen.
-Dit geldt ook voor Kockerols:
"Wie niets doet, niks misdoet" zei mijn oude wijze grootmoeder.
Niet opvallen, niet aanstoten, zo kleurloos als mogelijk, alle problemen uit de weg gaan, veel algemeenheden en veel sociale bekommernis, en zo weinig mogelijk leiding.
-En ditzelfde geldt ook voor B. Lemmens.

De eerste grote vraag is of braafheid en het verdringen/zich verwijderd houden van zware kerkelijke Problemen nu dé noodzakelijke eigenschappen zijn van een bisschop in een in zware turbulenties verzinkende diocese.
En de tweede vraag is natuurlijk wie zich dat wil aandoen in een gebied, dat christelijk een Sion desolata is, met aggressieve anticlericalen, geradicaliseerde moslims en ketterse en niet zelden versekste moddern-gelovigen.
Overal landmijnen en blindgangers, een critiserend publiek met mainstreamfixering, een breed gebrek aan inwendige sterkte en aan fundament, en onder intensieve blik van vele wakker geschudde trouw-katholieken.
Bonne chance!

Anoniem zei

Zeer interessant:
In de laatste weken verschenen er drie artikels dat weldra (op 6 mei 2015) Msgr. AB Léonard 75 jaar wordt en hij dan zijn ontslagbrief aan de paus schrijft/moet schrijven.
Klaarblijkelijk kan men het eigen ongeduld bij kerknet en Halewijn bijna niet meer beheersen.
En juist zoals in de communistische en stalinistische Regimes: de website van het aartsbisdom is reeds sedert 120 uur totaal leegegeveegd (dwz sedert 30 april);
men weet inderdaad niet wat komt.

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer