zaterdag 9 mei 2015

‘Duitse episcopaat is over gezinskwesties moreel failliet’

Waar haalt het Duitse episcopaat de treurige moed vandaan eisen te stellen aan de komende gezinssynode? Op welke successen kan het zich beroepen? Dat vraagt pro-lifer Mathias von Gersdorff zich af in een spraakmakende column in het Berlijnse weekblad Junge Freiheit. Hij reageert op het verslag dat de Duitse bisschoppenconferentie op 16 april heeft gepubliceerd over de situatie van katholieke gezinnen in Duitsland en hoe die zich verhouden tot actuele kwesties als hertrouwd gescheidenen, praktiserende homoseksuelen en geboortebeperking. Het rapport somt de mening op van hen die de enquête over huwelijk en gezin hebben beantwoord zoals die door het Vaticaan in de Lineamenta is gepubliceerd.

Zoals de bisschoppenconferentie het in haar persbericht samenvat:

De antwoorden laten zien dat het model van huwelijk en gezin nog steeds brede aanvaarding vindt onder de gelovigen. Echter voor het grootste deel verwachten zij een groter begrip van de verantwoordelijke kerkelijke autoriteiten voor de samenlevingsvormen die hiermee niet volledig overeenstemmen. De meeste respondenten antwoordden op de vragen die betrekking hebben op de vraag hoe om te gaan met hertrouwd gescheidenen, met koppels die samenleven in een puur burgerlijk huwelijk of zonder enig huwelijksdocument, en met homoseksuele koppels. In dit opzicht verwacht een meerderheid van de gelovigen een verdere ontwikkeling van de kerkelijke leer en een grotere openheid voor de werkelijkheid van het huidige bestaan.

Geen filiaal
Dit document komt nadat de Duitse bisschoppen op hun jaarlijkse vergadering in Hildesheim in februari bijeengekomen waren, waar de voorzitter, kardinaal Reinhard Marx, aankondigde dat de Duitse bisschoppen burgerlijk hertrouwd gescheidenen eventueel zouden toestaan de H. Communie te ontvangen, zelfs als de komende gezinssynode in Rome anders zou beslissen. "Wij zijn geen filiaal van Rome" en "Wij leren in de leer van het leven" zijn de gevierde formules die op grote weerstand en oppositie stuitten, onder anderen van kardinaal Walter Brandmüller, kardinaal Raymond Burke, kardinaal Kurt Koch en kardinaal Paul Jozef Cordes.

Kolossaal failliet
Von Gersdorff, schrijver van meerdere boeken over levensproblemen en de destructieve invloed van de media, vindt dat het rapport slechts "het kolossale failliet van het Duitse episcopaat" aantoont. Het standpunt van de katholieke gelovigen blijkt weinig meer te verschillen van de gemiddelde massamens. Men is er totaal niet in geslaagd het kerkelijk standpunt bij de gelovigen over te brengen. Von Gersdorff: "Met andere woorden: volgens de Duitse bisschoppenconferentie heeft de seksuele revolutie in Duitsland een prima job gedaan. De katholieke bisschoppen hebben geen enkele invloed meer op hoe de gelovigen over huwelijk en seksualiteit denken."

Negatieve invloeden
Vanwege dit spectaculaire falen zou "de Duitse delegatie naar de synode, bestaand uit kardinaal Reinhard Marx (München-Freising) en de bisschoppen Franz-Josef Bode (Osnabrück) en Heiner Koch (Dresden-Meißen) op hun knieën en met as op het hoofd voor de verzamelde synode moeten verschijnen en om vergeving bidden voor hun falen." Met name bisschoppen uit de Derde Wereld hebben het recht om hen als bisschoppen van een rijke Kerk ter verantwoording te roepen. "Waarom is de inhoud van zulke leerstukken als van de pausen Benedictus XVI, Johannes Paulus II (Familiaris consortio) en Paulus VI (Humanae vitae) in Duitsland zo onbekend of worden zij niet serieus genomen?" Hoeveel geld heeft de rijke Duitse Kerk uitgegeven om de negatieve invloeden van de moderne cultuur tegen te gaan en de katholieke leer levend te houden?

Catastrofe
Er zijn nog wel "ongezelligere vragen" te stellen, aldus Von Gersdorff. Hij wijst op het nauwe verband tussen de katholieke huwelijksopvatting en de christologie. Als ketterse, modernistische opvattingen in een dergelijke mate op het ene vlak kunnen doorbreken, in hoeverre kun je dan nog verwachten dat op het andere alles in orde is? "Als je deze catastrofe in ogenschouw neemt, wrijft men zich de ogen uit dat Duitse bisschoppen de treurige moed hebben eisen aan de synode te stellen. De leer moet 'verder ontwikkeld' worden, men moet buitenechtelijke en homoseksuele betrekkingen 'op waarde schatten' en dergelijke. Op welke successen kan de Duitse delegatie zich eigenlijk beroepen om zich het gezag aan te matigen dergelijke eisen te stellen?"

Ketter
Daar komt nog bij dat de enquête waarop de bisschoppen hun rapport baseren statistisch waardeloos is. De respons was in sommige bisdommen minimaal. In het bisdom Essen (850.000 gelovigen) reageerden er bijvoorbeeld welgeteld achttien. In plaats van te erkennen dat hierop geen verslag te maken viel, stelden de Duitse bisschoppen een document samen "dat de uitholling van de katholieke leer over huwelijk en seksualiteit aanbeveelt". "Laten we afwachten", aldus Von Gersdorff in zijn column, wat kardinaal Marx en anderen voor de gezinssynode van zich laten horen. De Duitse kardinaal Walter Brandmüller heeft het in elk geval al duidelijk gesteld: 'wie het dogma wil veranderen, is een ketter - ook al draagt hij purper.'"

Bron: Katholiek Nieuwblad

Link:

http://www.katholieknieuwsblad.nl/nieuws/7355-duitse-episcopaat-is-over-gezinskwesties-moreel-failliet

8 opmerkingen:

Anoniem zei

blablalblalblablablablalblalblablablablalblalblablablablalblalblablablablalblalblablablablalblalblablablablalblalblablablablalblalblablablablalblalblablablablalblalblablablablalblalblablablablalblalblablablablalblalblablablablalblalblablablablalblalblablablablalblalblablablablalblalblablablablalblalblablablablalblalblablablablalblalblablablablalblalblablablablalblalblablablablalblalblablablablalblalblablablablalblalblablablablalblalblablablablalblalblablablablalblalblablablablalblalblablablablalblalblablablablalblalblablablablalblalblablablablalblalblablablablalblalblablablablalblalblablablablalblalblablablablalblalblablablablalblalblablablablalblalblablablablalblalblablablablalblalblablablablalblalblablablablalblalblablablablalblalblablablablalblalblablablablalblalblablablablalblalblablablablalblalblablablablalblalblablablablalblalblabla!!!!!!!

The Guardian Angel zei

Dit zijn dan de inhoudelijke argumenten van de modernisten!

Anoniem zei

Als een computer geen knip- en plakfunctie zou hebben, zou Eerste Anoniem niet eens de moeite genomen hebben zo uitgebreid te reageren.

De duivel heeft ook nooit iets nieuws te bieden en kopieert steeds hetzelfde oude gezeur over dezelfde oude koeien.

De argumenten van de modernisten mogen inhoudelijk bedenkelijk zijn, maar erin slagen welgeteld 100 schrijffouten in een korte uiteenzetting te plaatsen is een beetje overdreven.

Hij schrijft namelijk; “bla blal blal bla bla” en heeft dit 50 keer gekopieerd.

Anoniem zei

Aan anoniem 9 mei 11:34

"Ipse harmonia est":
De "harmonie" van Uw posting laat zich tot een zeer eenvoudige sinusfunctie reduceren.
Indien U mentaal gehandicapt zou zijn, toch oppassen voor de slechte modernistische mensen in gehandicapteninrichtingen.
Daar zijn al genoeg malheuren gebeurd, zeker in westvlaanderen.

Aut Regem, aut fatuum nasci oportere( Desiderius Erasmus, Adagia I,3,1/ LB 106 C)

Anoniem zei

Beste GA,
de "inhoudelijke argumenten" van de modernisten raken hier nooit door uw censuurcommissie en worden dus nooit gepost. Het feit dat deze wel gepost is en het intellecutele niveau ervan doet vermoeden dat het wel een reactie van één van de uwen zal zijn.
"De duivel heeft ook nooit iets nieuws te bieden en kopieert steeds hetzelfde oude gezeur" Ik dacht nu juist dat u vecht tegen alle nieuwlichterij of vernieuwing en pleit voor steeds meer van hetzelfde oude gezeur? Ik wist niet dat dit iets met de duivel vandoen had, maar als u dit zomaar publiceert zonder te beseffen dat dit over uzelf gaat, dan heb ik echt met u te doen...

The Guardian Angel zei

En wat zijn dan uw argumenten?

Wil u net zoals Bonny het homo-huwelijk?

Anoniem zei

Aan anoniem 10 mei 2015 00:24

1. De "inhoudelijke argumenten" zijn allang bekend en werden op deze website reeds uitvoerig besproken;
iedereen kan ze met een beetje googlen ook direct terugvinden in de originele versie- alleen oppassen, dit kann toch gevaarlijk worden!
Ik denk in het bijzonder aan de vele nieuwsbrieven van de "gezinsgroepen", bvb einde 2010/begin 2011, waar in enorm lange teksten opeens Jeroen Claerhout (een ondertussen van sexueel misbruik betichte en vervolgde priester uit westvlaanderen)midden in enkele berichten betr. moderne visioenen voor de kerk verscheen;
en op de website van jonakortrijk staat nog steeds een bespreking van een brief van "bisschop" DeKesel einde 2010: hierin uitvoerig al de modernistische eisen en het lof van jona.
(Dat Jef DeKesel na de "operatie Bagration" in westvlaandeen 2011-2015 niet veel lust meer heeft, hieraan herinerd te worden, is overduidelijk.
Lees hierover Maar eens de blog v. La Bussolla Quotidiana, La cuccia del Mastino, The Eponymous Flower, katholisches.info:
daar worden de modernistische "inhoudelijke"argumenten deskundig tot zagemeel gemalen.
Iedere blogbezitter heeft niet alleen het recht, maar ook de plicht de commentaren te controleren, omdat hiervoor verantwoordelijk.
Hoe U aan 4 letters kann vaststellen "dat het éen van de uwen" geweest is, blijft zeer onklaar.
U vermoedt dit en tegelijkertijd spreekt de directe schijn dit tegen.
Dat is inhoudelijk zeer zwak.

Anoniem zei

Aan anoniem 10 mei 2015 00:24

2. Het boze produceert inderdaad niets nieuws;
het gaat steeds weer over hetzelfde: de opstand van de hoogmoedige mens tegenover God, de relativering, het zoeken van werelds genot, het janken dat de voorgaven van de Heer zo streng zijn en het onophoudelijk protest tegen de Hl. Kerk dat ze het oeroude magisterium verdedigt en ervoor optreedt.
De Heer zelf heeft gezegd: "Mijn juk is licht"- hier moet men niet tegenstribbelen.
Wanneer U het optreden van pedo-, para-, ephebo-, zoo-, bi-, trans en andere -philie in de kerk en het tolereren en hoogschatten ervan wil verdedigen, dan woont U zeker niet in noord-Belgiê.
Een kleine cursus boekhouden of bankrekenen leert U dan wel zeer snel hoe desastreus de laksheid op dit gebied in Vlaanderen zich uitgewerkt heeft.
Dit is alleen uiterlijk maar "nieuwlichterij": in werkelijkheid is het eeuwenoud:
sex en ontucht is verlokkelijk, aangenaam verpakt- en voert tegelijkertijd de mens van het rechte pad af.
Lees hier Ps.1 Beatus vir qui timet Dominum.
De zondaars strompelen weg op de dooltocht (iter), de vrome gaat op het rechte pad, de rechte weg (via)
En ten laatste: dat U de Heilige Schrift nu "hetzelfde oude gezeur" noemt: sterke tabak, maar voor Uw rekening!
En dat heeft zeer veel met de duivel te doen (naar mijn persoonlijk archief werd dit reeds 9 maal gezegd door Franciscus in het domus Stae. Martae).
Uw posting is zeer disparaat.
Ik zal voor Uw bekering bidden.

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer