woensdag 13 mei 2015

De desinformatie die uit het Vaticaan komt, is hemeltergend!

PAUS TOT JONGEREN: "WIJ MOETEN DAG NA DAG AAN DE VREDE BOUWEN"

Paus Franciscus heeft vanmorgen een opmerkelijke toespraak gehouden tot enkele duizenden jongeren in de Paulus VI-zaal van het Vaticaan. Daarin alludeerde hij op de uitspraken van de Russische schrijver Dostojewski over het lijden en haalde hij fel uit naar de wapenhandel, "die zal blijven duren zolang machtigen geld verdienen aan de industrie van de dood". In de marge was er ook een korte ontmoeting van de paus met de zieke Italiaanse politica en voormalige Mensenrechtenrapporteur Emma Bonino [die pro-abortus is, die voor de bombardementen op Servië was, die een marionet van de USA is, etc.].

Tijdens de ontmoeting met 7.000 kinderen nam de paus de tijd om de vragen van de kinderen over vrede, naastenliefde en rechtvaardigheid te beantwoorden. Hun vragen hadden betrekking op een breed gamma van onderwerpen, gaande van opgroeien tot de redenen waarom er zo weinig oog is voor de noden van de zwakken en de mensen die lijden. De paus reageerde gevat en vaak met veel humor [Er is eigenlijk weinig reden om te lachen!]. Hij maande de kinderen tijdens de ontmoeting op initiatief van het vormings- en solidariteitsproject 'Fabbrica della pace' aan tot een persoonlijke bekering, waarbij zij er zelf mee beginnen om de wereld een beetje beter te maken [Christenen moeten 'de wereld' niet beter maken, maar enkel maar zichzelf. De rest volgt vanzelf.]. "Als wij samen iets doen, iets goed of iets mooi, dan verandert iedereen."

Paus Franciscus had vanmorgen vooral aandacht voor de vrede. Hij vroeg de kinderen om allen 'vredeswerker' te worden en om samen aan een wereld van vrede, verdraagzaamheid en gastvrijheid te bouwen [Oorlogen worden door politici gevoerd, niet door kinderen.]. Hij bekende dat ook hij als kind vaak ruzie heeft gemaakt [Dat Bergoglio ooit ook nog buitenwipper was in een bar heeft hij natuurlijk niet vermeld.]. "Maar belangrijk is dat wij conflicten steeds opnieuw bijleggen." Franciscus zei nog dat de vrede geen product is van een industrie. Zij moet elke dag opnieuw worden gewonnen. "Er moet dag na dag aan worden gebouwd met ons leven, onze liefde, onze arbeid, onze naasten en onze wederzijdse welwillendheid." [Bergoglio zou bijvoorbeeld Rusland aan het Onbevlekte Hart van Maria kunnen toewijden. Hetgeen Fatima expliciet vraagt, maar wat Bergoglio ook al uitdrukkelijk geweigerd heeft!]

Bron: Kerknet


Link:

http://www.kerknet.be/actua/nieuws_detail.php?nieuwsID=131691


'GEEN VIERDE GEHEIM VAN FATIMA'

De geheimen van Fatima vertellen over de vervolging van christenen, zowel vandaag als in het verleden. Maar er is geen vierde geheim van Fatima en er zijn ook geen andere geheimen meer [Denken ze daar in het Vaticaan dat de Katholieken achterlijk zijn? Er is geen 'vierde geheim' en niemand heeft ooit van een 'vierde geheim' gesproken. Punt is, dat men het Derde Geheim slechts voor een deel bekend gemaakt heeft! Het Derde Geheim is dus nog steeds grotendeels geheim!]. Dat zei kardinaal Angelo Amato, de prefect van de Congregatie voor Heiligverklaringen op een conferentie over de geheimen van Fatima. De tekst van de toespraak is integraal afgedrukt in 'L'Osservatore Romano', het dagblad van het Vaticaan.

De kardinaal vertelde de toehoorders dat hij het voorrecht had om de originele teksten te lezen van de geheimen van Fatima, als secretaris van de Congregatie voor de Geloofsleer (2002-2008). "Ik heb er lang over gemediteerd, omdat zij een licht van geloof en hoop werpen op de gebeurtenissen van vorige eeuw, maar niet alleen daarop. De twintigste eeuw moest een eeuw worden van rede en broederschap, maar het werd een tragische periode voor christenen. Naast de twee wereldoorlogen was er ook de vervolging van christenen, met de Armeense genocide, de vervolging in Mexico en Spanje, de slachtpartijen van de nazi's en de uitroeiing onder het communisme. En in het begin van dit derde millennium ook door de islamitische vervolging. Miljoenen mensen zijn slachtoffer van boosaardige ideologieën, die conflicten, haat en verdeeldheid hebben voortgebracht en blijven voortbrengen." [Leugens! Het Derde Geheim is nog steeds niet in vervulling gegaan. En de 'kardinaal' verraadt zichzelf. Hij zegt dat "hij het voorrecht had om de originele teksten te lezen"... Wat betekent dit? Indien, zoals het Vaticaan beweert, alle drie de geheimen volledig bekend gemaakt zijn, welk "voorrecht" had de 'kardinaal' dan om "DE ORIGINELE TEKSTEN" te lezen die toch IDENTIEK zouden moeten zijn, met hetgeen er bekend gemaakt is!!! Of is er een ORIGINELE VERSIE EN EEN PUBLIEKE VERSIE??? Mensen zijn slechte leugenaars en Angelo 'kardinaal' Amato is een hele slechte leugenaar!!!]

Vooral over het derde geheim van Fatima, dat lange tijd geheim werd gehouden [én nog steeds gedeeltelijk geheim is!], is druk gespeculeerd. Daarin wordt verteld hoe een bisschop in wit door soldaten op een heuvel wordt doodgeschoten [Alweer gelogen. Niet 'de bisschop in wit' wordt doodgeschoten, maar wel 'de Heilige Vader'. Dit slaat respectievelijk op Bergoglio, die geen paus is, en op Paus Benedictus XVI, die nog steeds de Heilige Vader is!], met achter hem vele gemartelde bisschoppen, priesters en gelovigen. Paus Benedictus XVI bepaalde [LEUGENS!] dat deze voorspelling betrekking had op de moordpoging in 1981 tegen paus Joannes Paulus II [Het was paus Johannes Paulus II zélf die dit bepaalde, niet Benedictus!]. Hij besliste ook dat het geheim openbaar mocht worden gemaakt [Leugens! Opnieuw was dit paus Johannes Paulus II!!! En dat is dan ook de grootste leugen van paus Johannes Paulus II, dat het Derde Geheim dus NIET volledig werd bekend gemaakt, terwijl hij beweerde van wél!!!].

Kardinaal Angelo Amato verzekerde de aanwezigen nog dat er geen vierde geheim is en dat er geen geheimen meer zijn die nog niet bekend zijn [Als Amato maar 3 geheimen kent, dan kan hij onmogelijk met zekerheid beweren, dat er geen vierde is. Dus, zijn uitspraken zijn nonsens!]. Fatima maakt volgens hem duidelijk dat Maria met de Kerk en de mensheid doorheen de geschiedenis op weg gaat en in de harten van gelovigen de krachten voor het goede weet los te maken. Die helpen om de aanvallen van boze mensen en perverse ideologieën te overleven.

Bron: Kerknet


Link:

http://www.kerknet.be/actua/nieuws_detail.php?nieuwsID=131690


Enkele bedenkingen:

1. Amato spreekt hier voor het eerst over een 'vierde geheim'. Er is dus nog meer aan de hand. Waarschijnlijk het Derde Geheim, dat slechts voor een deel bekend werd gemaakt.

2. Indien paus Johannes XXIII het Derde Geheim bekend had gemaakt, zoals Onze-Lieve-Vrouw gevraagd heeft, dan had hij meteen een kruis kunnen maken over zijn Concilie. Want in het Derde Geheim is er sprake van een Concilie.

3. Indien paus Paulus VI het Derde Geheim bekend had gemaakt, dan had ook hij een streep kunnen trekken door zijn Novus Ordo.

4. Het is een grote schande dat paus Johannes Paulus II het Derde Geheim op zichzelf betrokken heeft.

5. De 'bisschop in wit' is Bergoglio. Deze noemt zich trouwens expliciet 'de bisschop van Rome'. De 'Heilige Vader' is Paus Benedictus XVI.

6. Op maandag, 26 juni 2000 maakte het Vaticaan het Derde Geheim van Fatima officieel bekend. DAT IS HET PONTIFICAAT VAN JOHANNES PAULUS II EN NIET BENEDICTUS!!!


« Men moet wel echt totaal niets afweten van de geschiedenis van Fatima om te geloven in de versie van het Derde Geheim die Zijne Heiligheid paus Joannes-Paulus II ons heeft gegeven op 13 mei jongstleden, vanuit het beroemde Portugese heiligdom. Een geheim dat ons uiterlijk in 1960 had moeten bekendgemaakt zijn.

In werkelijkheid is het uitsluitend het Tweede Vaticaans Concilie dat in vraag wordt gesteld in de inhoud van dit Derde Geheim, waarin helemaal niet gesproken wordt over de aanslag waarvan Zijne Heiligheid op 13 mei 1981 het slachtoffer was op het Sint-Pietersplein, hoewel men ons dat wil doen geloven.

De Heilige Geest zegt ons : “ Een mond die lastert, brengt dood aan de ziel ” (Wijsheid 1, 11). Het is omdat ik de moed heb de waarheid te zeggen, dat ik spreek. En ik bevestig, vóór God die me zal oordelen, dat nog nooit tot op de dag van vandaag een Paus zo’n grote leugen heeft uitgesproken als Z. H. Joannes-Paulus II over het derde Geheim van Fatima. »

Elichar ALESNE, F-13400 Aubagne
(Le Figaro van woensdag 17 mei)7. Als de Heilige Maagd met geen woord rept over de gebeurtenis die door Johannes Paulus II en al zijn voorgangers sinds 1960 beschouwd wordt als het belangrijkste evenement van de eeuw, en zelfs van heel de Kerkgeschiedenis, dan heeft dit stilzwijgen iets onheilspellends…


8. De Drie Geheimen van Fatima zoals wij ze nu kennen:

EERSTE GEHEIM :
HET VISIOEN VAN DE HEL

« Onze-Lieve-Vrouw opende opnieuw haar handen, zoals de twee voorbije maanden. De weerkaatsing leek tot in de aarde door te dringen. Wij zagen een geweldige vuurzee, en in dat vuur ondergedompeld de duivels en de zielen. Deze zagen eruit als transparante gloeiende kolen, zwart of donkerbruin, met menselijke vormen. Zij dreven in de vuurgloed, nu eens opgeheven door de vlammen die uit hen opstegen samen met wolken van rook, dan weer naar alle kanten neervallend zoals vonken bij grote branden, zonder gewicht of houvast. Dat alles gebeurde onder kreten en zuchten van pijn en wanhoop, die ons deden huiveren en rillen van ontzetting. De duivels onderscheidden zich van de zielen door hun afschuwelijke, weerzinwekkende vormen van onbekende en angstaanjagende beesten ; ze waren doorschijnend als vurige zwarte kolen.

« Dit visioen duurde maar een ogenblik, dank zij onze goede hemelse Moeder, die tijdens de eerste verschijning beloofd had ons naar de Hemel te brengen ; zonder die belofte geloof ik dat we gestorven zouden zijn van schrik en ontzetting. »
 


TWEEDE GEHEIM :
DE VRAGEN VAN HET ONBEVLEKT HART

« Beangstigd en als om hulp vragend hieven we onze ogen op naar Onze-Lieve-Vrouw, die ons met goedheid en droefheid zei :

« Jullie hebben de hel gezien waar de zielen van de arme zondaars terechtkomen. Om ze te redden wil God in de wereld de godsvrucht tot mijn Onbevlekt Hart verspreiden. Als men doet wat ik jullie zeg, zullen vele zielen gered worden en zal er vrede komen. De oorlog gaat eindigen. Maar als men niet ophoudt God te beledigen, zal er tijdens de regering van Pius XI een tweede, nog vreselijker oorlog uitbreken. Wanneer jullie een nacht zullen aanschouwen die verlicht wordt door een onbekend licht, weet dan dat dit het grote teken is dat God geeft dat Hij de wereld gaat straffen om haar misdaden, door middel van oorlog, hongersnood en vervolgingen tegen de Kerk en de H. Vader.

« Om dit te verhinderen zal ik de toewijding van Rusland aan mijn Onbevlekt Hart en de eerherstellende communie op de eerste zaterdagen komen vragen. Als men gehoor geeft aan mijn beden, zal Rusland zich bekeren en zal men vrede hebben. Zoniet, dan zal het zijn dwalingen over de wereld verspreiden en oorlogen en vervolgingen tegen de Kerk uitlokken. De goede mensen zullen gemarteld worden, de Heilige Vader zal veel te lijden hebben, verschillende naties zullen vernietigd worden.

« Tenslotte zal mijn Onbevlekt Hart triomferen. De Heilige Vader zal Rusland aan mij toewijden dat zich zal bekeren en er zal een zekere tijd vrede aan de wereld geschonken worden.

« In Portugal zal het dogma van het geloof altijd bewaard blijven, enz. »
 


DERDE GEHEIM :
DE HEROPSTANDING VAN DE ONVERDEELDE KERK

« Het derde deel van het geheim dat op 13 juli 1917 geopenbaard werd in de Cova da Iria te Fatima.

« Ik schrijf in gehoorzaamheid aan U, mijn God, die mij opdracht geeft door de tussenpersoon van Zijne Hoogwaardige Excellentie Mgr. de Bisschop van Leiria, en van Uw Allerheiligste Moeder, die ook mijn Moeder is.

« Na de twee delen die ik al heb verteld, zagen wij links van Onze-Lieve-Vrouw iets hoger een Engel, die een vurig zwaard in de linkerhand hield. Vonken vlogen eraf en vlammen sloegen eruit, alsof die de wereld in brand moesten steken. Maar de vlammen doofden uit toen zij in aanraking kwamen met het schitterend licht dat Onze-Lieve-Vrouw er vanuit haar rechterhand op liet stralen. De Engel die met de rechterhand naar de aarde wees, riep met luide stem : “ Boete, boete, boete ! ”

« En wij zagen in een buitengewoon licht dat God is : – iets wat er uitziet als mensen in een spiegel, wanneer zij daar langs lopen – een Bisschop in het Wit gekleed (wij hadden het voorgevoelen dat het de Heilige Vader was). [Maar, dat is niet zo, het is Bergoglio!]

« Verschillende andere Bisschoppen, Priesters, geestelijken en zusters beklommen een steile berg, waar zich op de top een groot kruis bevond uit ruwe stammen als van kurkeiken met schors. Alvorens daar aan te komen, ging de Heilige Vader [Paus Benedictus XVI] door een grote stad die voor de helft verwoest was. Half bevend, met wankele tred, door pijn en verdriet neergeslagen, bad hij voor de zielen van de lijken die hij op zijn weg ontmoette. Boven op de berg aangekomen knielde hij neer aan de voet van het grote kruis. Daar werd hij door een groep soldaten, die met vuurwapens en met pijlen op hem schoten, gedood. Precies zo stierven één na één de Bisschoppen, Priesters, geestelijken en zusters, en verschillende leken, mannen en vrouwen van uiteenlopende standen en posities. Onder de beide armen van het kruis stonden twee Engelen, ieder met een kristallen schenkkan in de hand. Daarin verzamelden zij het bloed van de Martelaren en daarmee besprenkelden zij de zielen die naderden tot God.9. Precies bij de “ bevrijding ”, onder Pius XII (“ de paus van Fatima ”, die tot bisschop gewijd werd op 13 mei 1917!), stak in de Kerk een verschrikkelijk kwaad de kop op, erger dan alle crisissen die zij de voorbije tweeduizend jaar doorstaan had, een kwaad ook dat van jaar tot jaar in ernst toenam en dat in de jaren zestig – de jaren van het Concilie en het post-concilie – als een dijkbreuk alles overspoelde : de massale apostasie van de Kerk in haar Hoofd en in haar leden.

10. Er zijn geruchten, dat er in het nog geheime deel van het Derde Geheim van Fatima, sprake zou zijn van een nucleaire holocaust. Een 'holocaust' is een groot mensenoffer aan de Satan. Omdat God mensenoffers, zoals die bijvoorbeeld in de islam nog gebruikelijk zijn, verboden heeft. Wie dus vandaag of morgen een 'vreemde lichtflits' zal zien, weet wat er gaande is.

11. De parade in Moskou van zaterdag l.l. is een waarschuwing. Dat net op dezelfde zaterdag van het 70-jarige jubileum van de overwinning op Nazi-Duitsland Fr. Nicholas Gruner begraven werd, is een teken. Die 70 jaar heeft een Bijbelse betekenis!

12. Fr. Gruner stierf op 29 april en op diezelfde dag kreeg ook pater Volpi, administrator van de Franciscanen van de Immaculata, een hartinfarct. Dit is veelzeggend. De échte Franciscanen van de Immaculata moeten lijden voor de Onbevlekte Ontvangenis!!!

13. Vladimir Poetin heeft Bergoglio gevraagd om Rusland aan het Onbevlekte Hart van Maria toe te wijden. Deze heeft expliciet geweigerd.

Link:

http://kavlaanderen.blogspot.be/2015/01/breaking-vladimir-poetin-bergoglio.html


14. We weten dat de toewijding van Rusland aan het Onbevlekte Hart van Maria zal gebeuren, maar het zal laattijdig zijn. 

15. Deze gebeurtenissen zouden zich voor 2017 afspelen. Dus voor de 100ste verjaardag van de verschijningen in Fatima.

16. De kans is dus groot, dat het Westen tegen die tijd in een nucleaire holocaust ten onder zal gaan... "...een grote stad die voor de helft verwoest was..." Dit slaat op Rome, maar de destructie zal zich niet tot Rome beperken. Maar, dat daarna Europa weer Katholiek zal worden.

17. De Fatima van Fatima is een Moorse prinses die zich tot het Katholicisme bekeerde.


18. Uit de preek van Paus Benedictus XVI op donderdag, 13 mei 2010 te Fatima:

"We would be mistaken to think that Fatima’s prophetic mission is complete."

"Wij zouden ons vergissen, indien wij zouden denken, dat de profetische missie van Fatima voltooid is."


Dit is dus in directe tegenspraak met Angelo 'kardinaal' Amato, die beweert dat Fatima betrekking heeft op de 20ste eeuw. Dat is fout.

Het Derde Geheim van Fatima moet nog in vervulling gaan.

"May the seven years which separate us from the centenary of the apparitions hasten the fulfilment of the prophecy of the triumph of the Immaculate Heart of Mary, to the glory of the Most Holy Trinity."

"Moge de zeven jaar, die ons van de honderdste verjaardag van de verschijningen scheiden, de vervulling van de profetie versnellen, namelijk de triomf van het Onbevlekte Hart van Maria, tot glorie van de meest Heilige Drie-Eenheid."


Het moet dus allemaal nog gebeuren!!!

Link:

http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/en/homilies/2010/documents/hf_ben-xvi_hom_20100513_fatima.html19. Paus Benedictus XVI is de laatste 'conciliare paus'. De volgende Paus zal een traditionalist zijn!

20. Ondanks het feit, dat we voldoende gewaarschuwd zijn, zullen deze feiten zich 'onverwacht' voltrekken. Dus, het zal eerder komen, dan verwacht!


« Op het einde zal mijn Onbevlekt Hart triomferen.
De Heilige Vader zal Rusland aan mij toewijden dat zich zal bekeren,
en de wereld zal een tijd van vrede kennen. »

13 opmerkingen:

Anoniem zei

"Hij vroeg de kinderen om allen 'vredeswerker' te worden en om samen aan een wereld van vrede, verdraagzaamheid en gastvrijheid te bouwen [Oorlogen worden door politici gevoerd, niet door kinderen.]. "

Inderdaad. Kinderden zijn noch verantwoordelijk voor de start van oorlogen, noch is het hun taak oorlogen op te lossen.

Dat Bergoglio John Kerry de les leest wanneer die nog eens langskomt om zich over CIA bankrekeningen te informeren.

Anoniem zei

Mgr. Amato zegt in de eerste alinea dat de profetie in vervulling is gegaan, maar ook dat ze opnieuw in vervullign gegaan is op het begin van de 21ste eeuw.

Anoniem zei

Het belang van de geografische plaats van Fatima gaat verder dan de naam van de Moorse prinses die zich tot het katholicisme bekeerd heeft.

1/
Het verhaal begint met Fatimah, jongste dochter van Mohammed.

Haar zoon Ali was toegewijd aan zijn moeder, en allerlei islam exegese vergelijkt de relatie tussen Christus en de H. Maagd met de relatie tussen Ali en Fatima. Maar we wisten al dat Islam een katholieke ketterij is, die op de Ariaanse ketterij gestoeld is. Een (ketterse) Ariaanse monnik heeft een boek aan Mohammed gegeven, of Mohammed heeft de Ariaanse monnik vermoord om diens boek te stelen. Moslims zeggen dat die Ariaanse monnik Mohammed geïnspireerd heeft. Hoe dan ook, Islam is sterk in Christo-Judeische traditie geworteld.

Arianisme en Islam verschillen weinig, afgezien van de polygamie die Mohammed aan het Arianisme toegevoegd heeft. Vooral de positie van Jezus in Islam, die houdt dat Jezus wel mens was maar niet God. Niet gestorven aan het kruis, en maar symbolisch verrezen. Net zoals de H. Schillebeeckx het ook zegt. Dus, deze beschrijving van Jezus zoals ze in de Islam voorkomt, wordt ook door een aantal ‘katholieke’ theologen hooggehouden – dit is hoe Rome apostasie gepleegd heeft, zoals verspeld door de H. Maagd in Fatima in 1917 – Rome dat zich tot Islam bekeerd heeft. (misschien dat de officiële bekering er nog van moet komen maar daarover hieronder meer)

2/
Iberisch Schiereiland 5de – 8ste E.

Het Ariaans (ketters dus) Visigotisch Koninkrijk van Hispania, (strekte zich uit van het zuidwesten, zuidoosten, het centrum en noordoosten van het schiereiland en een deel in zuidoost Frankrijk) (de rest van het schiereiland was katholiek) In de AD 585 bekeerde koning liuvigild zich tot Rome en adopteerde het Credo van Nicea (dus Jezus is mens en God, geleden, gestorven, begraven, verrezen, ten hemel opgenomen etc). Waarna koning Liuvigild het hele schiereiland veroverde; het Katholiek Koninkrijk van Toledo.

Het was er niet echt vrede, omdat de Joden de boel op stelten bleven zetten, en Ariaanse elementen terug binnen wilde lokken, er zijn allerlei joden vervolgingen geweest en gedwongen bekeringen, maar het probleem werd ernstiger in AD 711 met het begin van de Islamitische Conquista.

3/
De Slag van Covadonga (in Asturië, Spanje) AD 722.

Tussen AD 711 en AD 722 veroverden de Moslims hetzelfde grondgebied als het gebied van het Ariaans Visigotisch Koninkrijk van Hispania, 200 jaar eerder. Alleen het noordwesten van het schiereiland bleef over.

Deze veldslag in Covadonga is het begin van de Reconquista. Het gebied zou een katholiek bolwerk blijven tot de Reconquista met de Slag van Faro (AD 1249) eindigde.

4/
H. Maagd verschijnt in Garambandal in 1961 – het jaar na de deadline waarop de paus het Derde Geheim van Fatima openbaar gemaakt zou moeten hebben, met een boodschap die nog depressiever is dan die van Fatima. De verschijningen in Garambandal eindigen met het Concilie.

Nu ligt Garambandal kortbij Covadonga – precies aan de andere kant van het nationale park van Picos de Europa.

5/
Fatimah, de Moorse prinses die zich tot katholicisme bekeerd heeft.

Dit is de legende dat het stadje ‘ Ourém ‘ de naam Fatima heeft omwille van een liefdesverhaal. Tijden de Reconquista, neemt een Spaanse kruisvader, Gonzalo Hermingues, de dochter van de moslim heer van Alacer do Sol gevangen. Ze is natuurlijk onweerstaanbaar mooi en ze worden verliefd. Zij bekeerd zich, met doopnaam ‘Ouranea’, om te trouwen maar ze sterft jong, en met een gebroken hart treede Gonzalo Hermingues binnen in de Cisterciënzer Abdij van Alcobaça, die door H. Bernard gesticht is. De abdij stichtte een priorij kortbij Alcobaça waar Gonzalo Hermingues naar toe gestuurd werd. Hij nam de doodskist van Ouranea (Fatimah) met zich mee, en het plaatsje wordt nog steeds zo genoemd.

Anoniem zei

HET KAN DAAROM NIET ANDERS DAT DE GROTE KASTIJDING DIE IN FATIMA EN GARAMBANDAL VOORSPELD IS, IETS MET DE ISLAMISATIE VAN EUROPA TE MAKEN HEEFT en wat God eraan gaat doen om het tij te keren en de Kerk opnieuw katholiek te maken.

De geografische locatie van de verschijningen in Fatima en Garambandal zijn heel symbolisch.

- Fatima is een liefdesverhaal waarin een moslim zich uit vrije wil bekeerd heeft.
- Garambandal is een gewapende strijd tegen de Islam.

De Grote Kastijding die in Fatima, Garambandal en Akita in Japan voorspeld zijn, zal wel een fysisch element van geweld, verwoesting en dood bevatten, maar het zal geen kernoorlog zijn. Het fysische element zal bovennatuurlijk zijn. Niemand mag eraan twijfelen dat de Hand van God het veroorzaakt heeft. Dus geen atoombom.

Maar hoe en wat dat gaat zijn heeft eigenlijk geen belang. Iedereen zal toch moeten sterven. Hoe men sterft is bijzaak, maar het belangrijkste is wat er dan met de ziel gebeurd.

Anoniem zei

"Wij bouwen de stad van de vrede": Jorge en Jozef: een déjà -vu

Voor 48 jaar verscheen, direct na het tweede vaticaanse concilie, een boekje "Wij bouwen een stad van de vrede" van Jozef Lodewijk Maurits Bulckens (1967, uitgeverij Patmos, 144 blz.): "Eerste jaar parochiale voorbereiding op heilig vormsel en communie".
In dit boek wordt zeer veel "sjaloom" gezongen (met een zeer zeurderige en hoogkwelende melodie- klaarblijkelijk een persisterend kenmerk van de Modernisten en geloofsvernietigers);
in dit boekje bijzonder opvallend- omdat natuurlijk de vredelievenheid van het christendom totaal tegensprekend- de geschiedenis van Lawrence of Arabia, die tijdens een raid tegen de turken zijn karavaan door de woestijn voert; onderweg wordt een jonge knaap verloren, notabene in het heetste woestijngebied ("Het aambeeld van de zon") en dan gaat El Aureins(Lawrence) alleen terug om deze jongen te redden.
Dit lukt- een zeer nobele daad-, de arabieren jubelen en dan wordt het turkse garnizoen onverwachts in de rug aangevallen en over de kling gejaagd.
Iedere jonge christen van 10 jaar verstaat direct dat het redden van een mensenleven onder inzet van het eigene echt christelijk is en zo ook uitdrukkelijk door Onze Heer Jezus Christus zelf gezegd wordt; het over de kling jagen van andere mensen, hier: turken en moslims, is in deze context natuurlijk tamelijk vreemd (wij vonden dit destijds reeds, onze catechistin kon dit ook niet verklaren en het boek van Bulckens gaf hier ook geen commentaar).
Een van christelijk standpunt knettergekke geschiedenis.
Deze abstruse Historie moet echter gezien worden op de achtergrond van de fil "Lawrence of Arabia", 1966 gedraaid met Peter o'Toole (+2013)in de hoofdrol, waar openlijk niets en tegelijkertijd latent zeer veel homofilie aangeduid wordt (vb. de Close-up met o'Tooles blauwe ogen direct voor zijn geseling (en meer als aangeduide verkrachting).
Juist daarom had deze film cultusstatus bij de gay milieus in die jaren in de westelijke wereld (overigens uitvoerig besproken in het feuilleton van de Frankfurter Allgemeinen Zeitung voor enige jaren).

Alle ingrediênten van de latere afschuwelijke misbruikscocktail (volwassen mannen met zwakke knapen, zelfopofferende naatenliefde, homofiele neigingen en geweld, verstopt in de catechese in Vlaanderen) waren reeds in 1967 voorhanden- ntabene in een boekje van Jozef (Jef) Bulckens.
17 jaar later was de invloed van de pedofielen in de kerk in Vlaanderen reeds zo groot dat Jef Barzin, destijds onderpastoor in het bisdom Antwerpen, mede-initiator was van een "Werkgroep ter ondersteuning van de Interessen van pedofielen in de Kerk" (sic) en dit zelfs groot geannonceerd wird in het parochieblad "Kerk en Leven" (destijds geleid door de westvlaamse priester Felix Dalle", een goede vriend van Danneels en vanGheluwe)
1994 verscheen dan onder leiding van Jozef(hij noemde zich nu "Jef") Bulckens, ondertussen professor voor catechese aan de theologische faculteit van de universiteit Leuven, en van Frans Lefevre, directeur van het grootseminarie in Brugge en bijzonder goede vriend van kardinaal Danneels en de bisschop van Brugge vanGheluwe, de godsdienstboekenreeks "Roeach" (Hebreeuws voor "geest"), met daarin de beruchte band Nr.3 met pedofiele afbeeldingen (bestemd voor het onderwijs van 14- tot 15-jarigen!)(Deze afbeeldingen worden direct gecensureerd in de Verenigde Staten).
(Overigens: in 1967/1968 luidde de titel van het boekje voor het tweede jaar parochiale voorbereiding op heilig vormsel en plechtige communie, door Jozef Lodewijk Maurits ("Jef") Bulckens geschreven: "In het teken van de Geest"(cfr. "Roeach"- de fantasie van deze kerels is toch maar beperkt).

Anoniem zei

(Deel 2)

Kardinaal Danneels en bisschop vanGheluwe verdedigden dan in de jaren 1996-1999 zeer hardnekkig dit pedofiel godsdienstboek tegen verontwaardigde ouders en tegen de Congregatie voor de Geloofsleer (aan de spits Joseph Card Ratzinger).
In de volgende jaren detoneerden dan zonder ophouden de pedo- en homofilieschandalen; de pedofiele bisschop vanGheluwe, enge vriend van Danneels, werd ontmaskerd.
Vlaanderen is op spiritueel en pastoraal gebied een geruîneerd slagveld.
Paus Franciscus nodigde persoonlijk kardinaal Danneels op de Synode voor de Familie in Oktober 2014 uit.
En nu preekt men voor jongeren van "het bouwen van de wereld van vrede".
Oppassen jongens!

Tibi Christe splendor Patris

Anoniem zei

Heb je dit gelezen?

http://www.marsvoorhetgezin.be/blog/stop-pedofilie-in-vlaanderen

Over hemeltergend gesproken... Het zijn toch tekenen dat,zoals je ook schrijft, een Goddelijke interventie niet veraf meer kán zijn...

Laat ons bidden dat het waar is wat je schrijft:

20. Ondanks het feit, dat we voldoende gewaarschuwd zijn, zullen deze feiten zich 'onverwacht' voltrekken. Dus, het zal eerder komen, dan verwacht!

Anoniem zei

Off-Topic!

Het loopt mis in het bisdom Brugge.
Het bisdom Brugge is op spiritueel en pastoraal gebied een puinhoop.
De pedo- en homofilieschandalen hebben geweldige ravages aangericht.
Sedert 1,5 jaar is de bisschop van Brugge DeKesel bijna totaal onzichtbaar.
Men betaalt horrende sommen geld aan schadevergoedingen.
Van de verkondiging van het evangelies is letterlijk genomen helemaal geen sprake meer:
de bisschoppelijke websites zijn terzake leeg- alleen eeen beetje reclame voor bedevaarten met de tgv, hoofdzakelijk naar het buitenland.
En dan: "de sterk aangeslagen"(sic: kerknet@) bisschop DeKesel treedt eindelijk eens in het publiek op, en wel op maandag 20 april 2015 14.30 in Torhout, in " 't Bourgondisch Hof", Ganzevijverstraat 4, 8820 Torhout, voor de (nu niet lachen! NVDR) cd&v-senioren, met een voordracht "Plaats van Kerk en geloof in de samenleving van vandaag en morgen".
(http://senioren.cd en v.be/agenda/de-cdv-senioren-van-torhout-gaan-in-gesprek-met-msgr-dekesel-over-plaats-van-kerk-en-geloof-in de-samenleving-van-vandaag-en-morgen...)
NOTABENE: in Torhout, waar enige der grootste en afschuwelijkste misbruikoffensieven opdoken; en voor een partij, wier honoratiehouders in de laatste 30 jaar zo ijverig de nabijheid van Nonkel Roger vanGheluwe zochten.
De vis stinkt, en wel om te beginnen met de kop.

Weer een zware (taal/geloofs)fout van DeKesel:
"Gaat in de ganse wereld en preekt Mijn evangelie aan de hele schepping"(Mc 16,15);
Pas op! DeKesel verwisselt hier de "hele schepping" met de seniorenclub van de cvp/ pardon: cd&v, en "Mijn (Jesu Christi)evangelie" met zijn interpretatieve brol, dat de Hl. Kerk geen "monopolie" heeft op moraal of ethisch of religieus gebied enz. enz.
Daarmee opent hij de poort voor relativisme van alle soort en de tolerantie van het absolute kwaad.
Interessant dat hij dan besluit met de woorden "...een restant van een verleden tijd":
dat is inderdaad een uitstekende beschrijving van de pedo-en homobeer in de bastaardkerk in Vlaanderen en van hemzelf als prutserig hoofd hiervan.

Anoniem zei

Er bestaat nog een andere vorm van 'pedofilie'. In 1978 begon ik Antwerpen te ontdekken, vooral de toenmalige tweedehands boekenwinkels. Ergens tussen Oudaan en bisschopspaleis lag toen nog een esoterische zaak die later uitgroeide tot "De Alchemist" in de Nationalestraat waar men een hele reeks boeken over Jezus kon ontdekken waarvan de meeste echt duivelswerk. Helaas stonden daar ook goede boeken tussen als om de slechte te camoufleren. In mijn toenmalig protestants liberalistische ingesteldheid kwam ik ook regelmatig in zaal "De Lelie" in de Stoofstraat. Tijdens een van de spreekavonden over occultisme werd ik zonder commentaar gefotografeerd door een van de bestuursleden. Wat ik toen niet kon begrijpen, maar achteraf al te goed, was dat ik me op dat ogenblik in het geheel niet kon bewegen. In mijn ogen is Antwerpen een modderpoel van occulte praktijken. Kort daarna deed Dutroux zijn duiveltjes dansen. Op een dag stond ik te tanken bij de Frankrijklei en daar stond de man van De Alchemist ook te tanken. Toen hij me bemerkte overviel hem een diepe angst. Ik had hem gewoon willen aanspreken maar hij sloeg letterlijk op de vlucht. In zaal "De Lelie" verdween het weekprogramma alsof het er nooit geweest was. Ook "De Alchemist" sloot definitief. Ik kan wel een boek schrijven over een bepaald soort mensen zonder geweten die op occulte wijze anderen weten te misbruiken. Ik weet dat in de gay-wereld dit soort 'spelletjes' openlijk wordt 'gespeeld', met bijhorende wervende occulte literatuur. Ik dacht in Limburg veilig te zijn ; niet dus. Zelfs in de kerk tijdens de moderne mis kan men worden lastig gevallen. Zelfs tijdens de mis in het zaaltje van de dekenij op donderdagmorgen. Er zijn hier drie priesters die dat kunnen waarnemen maar zwijgen. Met vertakkingen van/naar het bisdom. Het lijkt me dat de miskende Mariaziener Leon Theunis van Mortsel overschot van gelijk had : de duivel rent ongehinderd en brullend door de hele Kerk.

Anoniem zei

Heilig Bloed processie afgelast: een verdiende straf voor Keselke

Anoniem zei

Ze zullen nerveus aan het worden zijn met de nakende 100ste verjaardag van Fatima, en proberen zich nog steeds te overtuigen dat er niets aan de hand is.

Anoniem zei

Een klein uptodate:

Zoals hedenochtend op www.katholisches.info en op corrispondenza romana te lezen, had Pater Fidenzio Volpi OFMcap op 29 april een beroerte en is sedertdien verlamd.
Hoe het verder gaat met de "apostolische leiding" is klaarblijkelijk nog niet duidelijk.
Wel zeer duidelijk is dat van deze tot voor kort bloeiende orde de grote meerheid van de broeders aan het ideaal van Pater Stefano Manelli vasthoudt;
zeer velen hebben gevraagd van hun belofte als broeder onder deze omstandigheden ontbonden te worden, wat tegen alle kerkelijke rechtsvoorschriften hier geweigerd werd;ook hier weer de geest van stalinisme, dictatuur en rechtsonzekerheid die sedert 24 maanden door de top van de Kerk waait.
Ondertussen komt steeds meer aan het licht uit de italiaanse bisdommen:
hoe P. Volpi opeens verscheen in de bisdommenconferentie en eerst voor groot publiek, nadien en séparée de bisschoppen bedreigde dat ze de weggaande Franciscanen der Immaculata niet in hun bisdom zouden opnemen en zeker niet incardineren.
Vele broeders zitten ondertussen, gejaagd als wild, in het buitenland.
De nieuwe electronische media en het dapper en grootmoedig intreden van enkele bisschoppen en geloofstrouwe journalisten brengen deze schandaleuze toestanden eindelijk aan het licht.
De vlamingen, die zo lang zoveel meegemaakt hebben, kunnen hun ervaring nu eindelijk ook positief voor de Hl. Kerk inzetten.
In te speravi

Anoniem zei

Ik versta niet waarom DEKesel telkens weer herrie met de gastronomie en hotellerie zoekt:
eerst in Middelkerke (Tom Flavez) en nu in Brugge zelf.
Zijn vriend Danneels heeft hem toch geleerd dat een modernistische bisschop steeds de steun van de linksen, liberalen en vrijmetselaars moet zoeken.
Prutsers staan in dat milieu niet in hoge achting.

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

Raymond Kardinaal Burke: ‘We have to judge acts’

Raymond Kardinaal Burke: ‘We have to judge acts’

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Raymond Kardinaal Burke

Raymond Kardinaal Burke
Curie-Kardinaal en Prefect van de 'Hoogste Rechtbank van de Apostolische Signatuur', zei op 13 december 2013: "Het 'Evangelii Gaudium' van Bergoglio behoort NIET tot het Pauselijke Magisterium"

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer