zaterdag 2 mei 2015

Bericht aan de bisschop:

Mijnheer Jef De Kesel, 

Uw briefje telt 101 woorden en juist 10 zinnen.

Link:

http://kavlaanderen.blogspot.be/2015/04/bericht-van-de-bisschop.html


Zeer kort becommentarieerd:

De 23ste april 2010 zal nooit vergeten worden. Toen werd eenmalig in de kerkgeschiedenis een 'bisschop' buitengesmeten voor de afschuwelijkste misdaden.

Een jubeldag - eindelijk - voor zijn slachtoffers en voor de vele onschuldige offers van de pedofiliegolf die door de Noord-Belgische bastaardkerk met uw vriend en compagnon Godfried 'kardinaal' Danneels aan de spits, meer als 25 jaar gepromoot, getolereerd en gedoofpot werd.

En een uppercut voor de vele meelopers en sympathisanten van deze vieze boel, bijzonder in het bisdom Brugge. Ze zijn er tot nog toe niet van bekomen.

Van vergeten is geen sprake.

Integendeel, ons geheugen is uitstekend en de archieven zijn goed gevuld.

U kan ervan verzekerd zijn, dat we deze vunzige boel helemaal zullen uitzuiveren.

U moet nu echter helemaal niet de slachtoffers 'nabij' blijven.

Integendeel, daar waar u als professor voor fundamentele theologie in de jaren '90 niet protesteerde tegen het gebruik van het godsdienstboek 'Roeach 3' en het goede niet deed (om het Confiteor te citeren), kan men uw 'aanwezigheid' bij de slachtoffers eerder vergelijken met hyena's en gieren die bij de kadavers 'waken'.

Dat u dan nog van "helen" en "helpen" spreekt...

Helen doet de Heer. Hij heet ook Heiland, wat in de Noord-Belgische bastaardkerk in de laatste decennia stelselmatig verzwegen werd.

Op het gebied van de verkondiging van het Evangelie, naar Lumen Gentium toch de eerste munus van de bisschop, hebben alle Noord-Belgische bisschoppen, u incluis, totaal gefaald.

Dat u nu nog zegt ervoor te willen zorgen, dat dit niet meer gebeurt, waar u eind oktober 2014 nog een recidiverende pedofiel opnieuw in Middelkerke "aan de slag wilde laten gaan" en dan ook nog "niet op uw beslissing wilde terugkomen", is publieke schijnheiligheid van het stomste niveau.

Uw "hulp" is daar niet gevraagd. Het is uw verdomde plicht deze Augiasstal uit te mesten en de slachtoffers te vergoeden, en wel zeer snel, direct, en onvoorwaardelijk.

En ook niet "elkaar": daders en slachtoffers kunnen niet met elkaar verwisseld worden.

Wat een afschuwelijke onzin steeds weer verkocht wordt en steeds weer een bewijs is van het feit, dat deze ganse diocesane top geen empathie heeft, geen gezond mensenverstand heeft, en zonder het kleinste greintje écht Katholiek Geloof in het duister rondtast!

Uw "blijken van medeleven" zijn zonder belang.

In de jaren '90, waar het belangrijk was om te spreken, heeft u gezwegen!

Als hulpbisschop van Danneels heeft u gezwegen!

Bij de affaire Gesquière heeft u gezwegen.

U bent de 'roze deken' zelfs persoonlijk gaan begraven, terwijl tegenwoordig devote Katholieken, bij hun begrafenis, een Heilige Mis ontzegd wordt!

U heeft gesproken op 29 en 30 oktober bij de affaire Tom Flavez (spijtig genoeg foutief) en achteraf ook op de radio (ook foutief).

Een laatste bemerking:

De mens heeft geen rechten tegenover God, alleen plichten.

Een bisschop heeft plichten tegenover God, tegenover zijn gelovigen, in volle trouw aan de Leer van de Heilige Kerk.

Het geweten heeft "rechten" waar het plichten heeft.

Er bestaat echter geen recht voor de clerus op seksuele uitbuiting van de gelovigen en ook geen plicht voor de gelovigen zich voor deze beer te offeren.

Fundamenteel theologisch is uw brief wegwerppapier.

Jef De Kesel, "uw bisdom is een vuilnisbak en gij zijt er het passende deksel op!"

(Een wonderbaarlijk passend citaat van Cyprianus van Carthago!)

Bron: Anoniem

6 opmerkingen:

Anoniem zei

Ps.2, 9:
"Gij zult ze beheersen met een ijzeren scepter,
als kruiken uit aardewerk zult gij ze stuk slagen".

Anoniem zei

Ik wil deze anononiem bedanken want voor mij zijn zijn 543 woorden een verademing.

Als de bisschop nu nog het diepste gat in wilde kruipen om er uit schaamte voor zijn medemens te schuilen (en boete te doen voor zijn ziel in het aanschijn van God), zou ik de wereld een aards paradijs noemen.

Anoniem zei

Anonoiem zegt het goed, en zoals hij zelf zegt had de bisschop zich kunnen beperken tot 1 zin met 10 woorden;

Door mijn schuld, door mijn schuld, door mijn grote schuld.

Anoniem zei

de vloer van de hel is geplaveid met schedels der bisschoppen.

Anoniem zei

Een zeer interessant artikel over de benoeming van de volgende aartsbisschop in LLB:

https://gallery.mailchimp.com/85e5827aac58311a9630281be/files/2015_05_02_LLB.pdf

Anoniem zei

@Anoniem 4 mei 2015 20:55:

Over de kerels van Pro Familia kan je veel zeggen, maar ze doen het rommelen binnen de Kerk: http://www.marsvoorhetgezin.be/blog/zou-pro-familia-dan-werkelijk-invloed-hebben-op-de-benoeming-van-de-volgende-aartsbisschop

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer