vrijdag 10 april 2015

Lieven Boeve: 'Verbod op hoofddoek moet overal weg'

Lieven Boeve, de nieuwe 'grote' baas van het 'katholiek' onderwijs in Vlaanderen, wil leraressen met een hoofddoek voor de klas. Twee maanden geleden pleitte hij ook al voor een algemene afschaffing van het hoofddoekenverbod.

Sinds twee jaar is het dragen van een hoofddoek in het Gemeenschapsonderwijs verboden. Het 'katholiek' onderwijsnet heeft daarentegen steeds al zijn scholen de vrije keuze gelaten.

Vrije keuze? Onder druk van de islam bestaat geen vrije keuze! Islam betekent immers: onderwerping!

Boeve pleit niet alleen voor de afschaffing van het hoofddoekenverbod, ook wil hij in zijn scholen meer moslimleerkrachten met hoofddoek zien. Waar het sluipend naartoe evolueert: leraressen met een hoofddoek voor een klas met enkel meisjes met een hoofddoek. Misschien eerst via een tussenstadium: meisjes links en jongens rechts, dan jongens vooraan, meisjes achteraan. Dan terug segregatie van de seksen in aparte klassen en zelfs andere scholen. Om te eindigen in andere lessen voor meisjes dan voor jongens. En wie weet, met de koran als enige boek in de bibliotheek.

Lieven Boeve is gewoon een boef!

Waartoe het allemaal kan en zal leiden? Dat weten we toch al?

http://www.standaard.be/cnt/dmf20150208_01518524

1 opmerking:

Anoniem zei

GA, je voorspelling over de toekomst van het onderwijs is verkeerd, omdat onderwijs niet meer zal bestaan wanneer puntje bij paaltje komt.

Je ziet de beelden toch alle dagen op TV uit Syrië, Libië, en Irak. Ook al zijn deze zwaar gecensureerd, ze zijn afschuwelijk genoeg.

Beeld je België in waar dergelijke taferelen zich afspelen en waar na een paar dagen de steden kapot geschoten zijn met rottende lijken tussen het puin, met hier en daar een paar overlevenden, die zich waarschijnlijk alleen met kannibalisme in leven kunnen houden, indien ze voldoende drinkwater zouden vinden eer ze honger krijgen.

Oorlog is iets het Westen niet meer kan overleven, omdat de levensnoodzakelijke infrastructuur te technisch en fragiel is.

Vroeger kon Europa oorlog veel beter overleven. Maar vandaag volstaat een brandstof schaarste om de voedselbevoorrading lam te legen, en na drie dagen zijn de supermarkten leeg. En is er nog ergens een boer waar je de koe kan gaan stelen, of zijn graanvoorraad? Is er ergens een waterput waar je water kan putten, indien de waterrecyclage en watertorens kapot zijn. Dan zal er hier en daar een kerncentrale of raffinaderij ontploffen en waterstromen en de atmosfeer vergiftigen. Ziekenhuizen kunnen niet operationeel blijven zelfs bij de minste calamiteit.

Onze samenleving is veel te fragiel om een oorlog te overleven. En dat voor er een schot gelost wordt. Het idee dat iemand een schot zou lossen is genoeg om voldoende paniek te zaaien, zodat iedereen als de gekken in het rond te hollen.

Nu,

Tegelijkertijd wil niemand ISIS frontaal aanpakken, ook al is het niet moeilijk ISIS uit te roeien omdat het maar een paar amateuristische heethoofden zijn, die je op 10 km ziet aankomen met hun overvloed aan bravado, en gebrek aan militaire strategie.

Toch worden ze in het Westen als “onoverwinbaar” beschreven.

Het volstaat om Europa in paniek te laten desintegreren, indien ISIS beslist de overtocht naar Europa te maken. Schattingen zijn dat 10,000 Europeanen dit jaar ISIS gaan vervoegen. Tenminste als die naar Irak vertrekken zijn er 10,000 minder in Europa. Maar hoeveel blijven er dan nog in Europa over?

Indien we een wilde gok maken en beweren dat maar 0.1% van Europese Moslims geradicaliseerd is, zijn het er nog evenveel als het aantal professionele strijdvaardige soldaten in Europa.

Maar,

Zelfs indien ISIS Europa niet militair binnenvalt, liggen de geboortecijfers onder moslimbevolking zo hoog dat Europa binnen een generatie overwegend Islamitisch zal zijn.

Nu moet je eens naar de economische modellen van islamlanden kijken. Hun technische know-how en innovatie. Hun industrie. Hun voedselproductie. Hun gezondheidszorg. Hun onderwijs. Hun infrastructuur. ... Onbestaande indien het ze geen olie aan Yankee konden verkopen.

Niet dat Europa nog zo slim is. Toch gaan we binnen de generatie een tijdsmachine uitvinden waarmee we heel Europa terug naar de middeleeuwen overlplaatsen indien de islamisatie van Europa zich verderzet. Maar een islamtisch Europa zal nooit kunnen overleven. Dus zal Europa nog vervallen in een desolate oorlogszone, zonder dat er een schot gelost wordt.

En Lieven Boeve zal naar zijn job kunnen fluiten, want er zal niemand meer geïnteresseerd zijn in wat hij over hoofddeksels denkt, zelfs indien het onderwijsnetwerk überhaupt nog bestaat.

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

Raymond Kardinaal Burke: ‘We have to judge acts’

Raymond Kardinaal Burke: ‘We have to judge acts’

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Raymond Kardinaal Burke

Raymond Kardinaal Burke
Curie-Kardinaal en Prefect van de 'Hoogste Rechtbank van de Apostolische Signatuur', zei op 13 december 2013: "Het 'Evangelii Gaudium' van Bergoglio behoort NIET tot het Pauselijke Magisterium"

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer