vrijdag 24 april 2015

Jonge priester: "De kerk is te spaarzaam met de waarheid"

Jonge West-Vlaamse priester klaagt in brief laksheid van bisdom Brugge aan

In een vlammende brief haalt de West-Vlaamse priester Igor de Bliquy (32) uit naar de lakse en ontransparante houding van de kerk inzake seksueel misbruik. Andere jonge priesters treden hem bij. "Nieuwe schandalen zijn een klap in ons gezicht."

"Als kerk verliezen wij onze geloofwaardigheid als we niet rechtlijnig handelen. Hoe kunnen wij die vertrouwensbreuk herstellen als we steeds met 'goede intenties' flaters begaan (...). De voorbije weken heb ik meermaals gedacht mijn ambt neer te leggen. [Beste Igor, zoek geen uitvluchten en vertrek vandaag nog, zoals al enkele andere jonge 'West-Vlaamse priesters' je hebben voorgedaan!]

Bron: De Morgen

Link:

http://www.demorgen.be/binnenland/jonge-priester-de-kerk-is-te-spaarzaam-met-de-waarheid-a2297829/Priester aan Brugse bisschop: "Onkunde of moedwilligheid?"

Vijf jaar na het ontslag van de toenmalige bisschop Roger Vangheluwe heeft het bisdom Brugge amper lessen getrokken uit het hele misbruikschandaal. Dat klaagt een West-Vlaamse priester aan in een brief aan de Brugse bisschop Jozef De Kesel. [Merkwaardige gang van zaken. Jozef De Kesel geeft een paar priesters, op aanraden van het gerecht, een 'tweede kans' en dat terwijl Mgr. Léonard net door datzelfde gerecht veroordeeld wordt, omdat hij 25 jaar geleden een priester een 'tweede kans' gegeven heeft.]

Na het misbruikschandaal waarin Vangheluwe betrokken was, schreven de bisschoppenconferentie en hoge oversten zelf richtlijnen uit. De tekst "Verborgen verdriet" bevatte een aantal maatregelen voor iedere vermeende dader van seksueel misbruik. Maar volgens de jonge West-Vlaamse priester Igor de Bliquy worden die maatregelen gewoon niet toegepast. "Dat vind ik heel frapperend", zei hij in "Hautekiet" op Radio 1.

In een brief van ongeveer een maand geleden aan de Brugse bisschop Jozef De Kesel en de medewerkers van het Brugse bisdom, die de krant De Morgen recent in handen kreeg, schrijft de priester zijn frustraties neer. Verschillende gevallen van misbruik zouden al jaren met de mantel der liefde bedekt worden. De houding van het Brugse bisdom is nauwelijks veranderd, klaagt de priester aan.

"De voorbije weken heb ik meermaals gedacht om mijn ambt neer te leggen [De man in kwestie is nog geen vier jaar priester, maar zoals zovele anderen, nooit in het geloof gevormd. Want wie zou dat wel gedaan hebben? Het seminarie in Brugge?]. Niet dat ik twijfel aan mijn roeping, maar omdat ik twijfel aan de trouw van de Kerk ten opzichte van haar schapen [Hij twijfelt niet aan zichzelf, maar wél aan de Kerk!], medewerkers en gelovigen. Omdat ik zie hoe zaken aangepakt worden in deze en andere gevallen en ik sterk twijfel of het nu gewoon onkunde is of moedwilligheid", schrijft hij.

Na de brief had de priester een gesprek met de bisschop. Dat leverde alvast op dat de voorganger van Bliquy, die van misbruik beschuldigd was en die onder andere de aanleiding was voor zijn brief, uit de parochie moest verhuizen. Bisschop De Kesel heeft volgens Bliquy ook "toegegeven dat hij op de hoogte was van de zaak, maar dat hij die te licht had ingeschat". "Echt waar, zoiets begrijp ik niet." Het bisdom zelf wil over het gesprek niets kwijt. [Lachwekkend! Soms is de zwijgcultuur nog springlevend!] 

Bron: De Redactie

Link:


http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/regio/westvlaanderen/1.2315354Ter informatie:

De 'HUMO' van 2 december 2014 - nr. 3874/49: "Seksueel misbruik in het bisdom Brugge: de schaduw van het kruis van Roger Vangheluwe"


Link:

http://kavlaanderen.blogspot.be/2014/12/de-humo-van-2-december-2014-nr-387449.htmlJohan Bonny samen met 'de jonge West-Vlaamse priester'

'De jonge West-Vlaamse priester' op zoek naar misdienaars...

De definitieve leegloop van de post-conciliaire bastaardkerk is begonnen!

4 opmerkingen:

Anoniem zei

Er valt natuurlijk weinig goeds over deze priester te vertellen maar hij heeft een punt, en dat maakt het des te pijnlijker.

Zelfs hij beseft dat bisschoppen geen autoriteit meer hebben

omdat ze pedofielen beschermd hebben – of liever; eigen vel gered hebben
omdat ze de gelovigen in de steek gelaten hebben en er alles aan gedaan hebben het leven van de priester zo gemakkelijk mogelijk te maken – he Danneels
omdat ze de paus ongehoorzaam zijn en de pastoraal los willen koppelen van de Leer
omdat ze de slachtoffers van de schandalen tussen de benen gestampt hebben, en hen wat geld toegegooid hebben om op te houden te zeuren
omdat ze de taak van de priester aan de leek gegeven hebben
omdat de priester zich niet meer als priesters gedragen
omdat ze het priesterschap in theologische zin afgeschaft hebben

Het is niet te verwonderen dat een priester zich in de steek gelaten voelt. Terecht. En toont alleen het failliet van de bastaardkerk in België.

En inderdaad GA, lachwekkend. Hoe durft hij over schapen en herders te spreken.

In ken Mijn schapen en Mijn schapen kennen Mij, zo zegt Jezus. Zo kent de priester zijn parochianen en de parochianen kennen hem. Maar als de kerk leeg zit ...

Anoniem zei

Igor de Bliqui: knettergek en onwaarachtig.

Het reklamefilmpje op Youtube, waar de "Priester" Igor de Bliqui misdienaars en misdienaressen in witte tabbaarden door een kerk liet turnen op hiphop-muziek, en dan nog wel in een bisdom dat uiterst zwaar geteisterd werd door pedofiele schandalen, liet iedere normale mens zeer sterk aan de psychische gezondheid van Igor twijfelen.
Zijn gewichtstoename in de laatste jaren schijnt nu niet op vasten en/of kastijing/zelfbeheersing te wijzen; ik dacht eerder aan bepaalde medicamenten.

Met deze brief is er nu niet Meer de geringste twijfel: Bliqui is knettergek.
Zoals in zijn biografische schets en interviews naar aanleiding van zijn priesterwijding in Augustus 2011 te lezen
(a: Het Nieuwsblad ("Derde priesterwijding in dit jaar"/(sic!)//
b: www.kerknet.be/admin/files/assets/documenten/Getuigenis_priester_Igor_de_Bliqui(Tertio).pdf)
heeft Igor de Bliqui altijd getwijfeld aan zijn roeping:
Gesocialiseerd in de KSA en de IJD (dat zijn nu inderdaad niet de door de catechismus doordrenkte organisaties), tot de leeftijdsgeneratie behorend die met het beruchte boek Roeach3 getrakteerd werden, trad hij na zijn humaniora binnen in het seminarie van Brugge; na twee jaar aldaar kreeg hij dan twijfels in het 1e theologische jaar en stapte eruit om eerst beeldende kunst en nadien een jaar bij de marine te doen; dan nog een jaar als adminstratief vrijgestelde voor de KSA en het IJD in Brugge.
Bliqui is dan weer in het seminarie in Brugge binnengetreden en werd dan in augustus 2011 door DeKesel tot priester gewijd.
In zijn interview in Tertio/kerknet (die domkoppen zetten nu werkelijk alle onzin in het net) leest men dat hij "het schandalig vindt dat enkele Elementen het imago van de Kerk bezoedelen": dat hij destijds, lang onder vanGheluwe gestudeerd, met een homofiel broeinest in de roze dekenij Kortrijk, met het ophefmakend interview v. Peterke Delanoy bij zijn priesterwijding (en de vele plakatieve foto's op instagram van de "padre"), de zelmoord van M. Gesquiere, het geval Tordale, de ontmaskering van vanGheluwe en dan later het optreden van de brugse Seminarist V.O. op de website gay-romeo.be (niet lachen: echt anti-fake, alzo de hetero's worden zeer goed weggefilterd) nu van kromme haas wil gebaren en niet vastgesteld heeft, dat het bisdom Brugge en vooral zijn seminarie een echt Sodom en Gomorrha zijn met pedo- en homofiele doordrenking, is onzin puur.
Dit is toch geen geheim: het Staat in Humo en in Knack te lezen, het wird door de televisie besproken, het wird voor het parlement alles geînterpelleerd, het werd in de eerste plaats door de @Guardian Angel en kavlaanderen aangeklaagd.
Het is alsof na tie jaar een vrouw uit een bordeel in Brussel-Noord komt en klaagt dat er daar geen maagden in zitten.
Het toppunt: in het interview op kerknet/Tertio zegt hij dan nog woordelijk:
"Er is altijd nog een grondtoon van twijfel. Dankzij de ware steun van mijn hele omgeving ben ik zeker dat ik deze uitdaging aan kann".
En nu heeft Igor met de idee gespeeld (met 33 jaar!) het priesteramt te verlaten.

Jefke DeKesel: Uw eigen stomme schuld!
Uw opdracht en taak is het de priesterkandidaten te selecteren op kwaliteit; en wel op de eerste plaats of ze "capax" zijn voor het ambt van priester.
Dat is echter een essentiêle voorwaarde om een geldige wijding door te voeren.
In dit geval heb ik zeer sterke twijfels.

In elk geval: met al die jeugdactiviteiten zéér, zéér voorzichtig zijn!

Anoniem zei

Het bisdom Brugge in paniek:
Gisterennamiddag, notabene 's zondagnamiddags 26 april 2015, verscheen er een zeer lang artikel op de eerste bladzijde van kerknet:
geschreven door onze oudbekende Theo Borgermans, die, nadat via kavlaanderen bekend geraakte dat Theo in het holst van de nacht lange treurige mijmeringen over het droevige lot van homofielen in de kerkelijke leer en met veel kritiek aan de toenmalige zeer serieuze paus Benedictus XVI schreef, plots bijna helemaal van het schrijvend vlak verdween.
Inderdaad schijnt nu alleen nog de oudste garde van deze modernisten overgebleven te zijn om het gepruts in de omgang met pedofiel misbruik te verdedigen.
Manu Keirse produceert daar naar aanleiding van de brief en het interview van Igor de Bliqui (zeer goed in Knack en het Laatste Nieuws)(het rioolkrantniveau ligt bij andere gazetten) zeer veel warme lucht:
hij vergeet ten eerste dat ee bisdom geen vergoedingsbureau voor pedo- en andere -fiele schanddaden is; dat het totaal onzinnig is naar de commissie Adriaensens en haar opheffing te verwijzen- of het bisdom Brugge nu lust heeft of niet, de slachtoffers moeten betaald worden en elke vertraging schaadt de kerk nog meer.
Keirse spreekt dan het geval van Nieuwkerke aan- vergeet echter het onmogelijk gepruts van DeKesel bij de gevallen Tom Flavez en Jeroen Claerhout (dat is totnutoe niet helemaal opgeklaard).
En dan de toppunten:
Eerst wordt nog de naam van Patrick Degrieck vermeld, de kerkjurist van Brugge die destijds voor de misbruikgevallen verantwoordelijk was (Keirse zou toch beter kavlaanderen lezen: dan zou hij weten dat Degrieck met Flavez bevriend was en hem zelfs onderdak verleende bij zich na zijn buitensmijting);
dat Jef DeKesel dan nog probeerde de Congregatie van de Geloofsleer wegen slecht advies in deze smurrie te betrekken, wordt ook verzwegen.
Dat Keirse dan vaststelt dat het bisdom de krachtlijnen van "Omgang met stil verdriet" (kunnen ze nu niet eindelijk die eivormige stenen met de tunica albuginea van hun homepage verwijderen?)en "Preventie van misbruik..." gevolgd heeft, maakt de zaak niet beter.
Het bewijst alleen maar de insufficiêntie van deze papieren.
DeGrieck is ondertussen naar Bonny in Antwerpen gevlucht; het Roos broeinest in het kortrijkse met het Centrum aan de Grote Kring wird gsloten; de deelnemers eraan zijn in alle richtingen weggesprongen; de "stuurgroepen" en andere federatiewerkgroepen worden een beetje ontmanteld.
De kopmannen van de liturgische verloedering zijn voor een groot deel naar het antwerpse gevlucht en lopen ook graag supersociaal in het brusselse rond.

En nu het beste: "...Er waait wel degelijk een frisse wind.":
Potverdorie! het bisdom Brugge zwalpt stuurlos als een getorpedeerd slagschip op de oceaan, de interne munitiekamers beginnen te exploderen(nietwaar Igor?) en de taifoen van de katholieke actie Vlaanderen stormt erover.
Kuisen, DeKesel, kuisen- en wel om te beginnen met Uzelf.
Hier schijnt een grote bende sexmaniakken aan de top te staan resp. gedoofpot en getolereerd te worden.

Één zaak is klaar: in de gegeven omstandigheden kan geen van deze tisten in de Heilig-Bloed-processie in Brugge meelopen.
Dit zou dan blasfemie puur zijn.
Folklore is één ding, sacramentaliteit en religieus respect voor het Allerhoogste een ander.

Anoniem zei

Matt: 23
Toespraak over de schriftgeleerden en farizeeën

[13] Wee u, schriftgeleerden en farizeeën, schijnheiligen; u sluit het koninkrijk der hemelen voor de mensen. Want u gaat er zelf niet binnen en u verhindert de mensen die erin willen, om binnen te gaan.
[15] Wee u, schriftgeleerden en farizeeën, schijnheiligen; zee en land doorkruist u om één bekeerling te maken, en als hij het geworden is, maakt u er een hellekind van, tweemaal zo erg als u.

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer