zaterdag 18 april 2015

KAV: Het Volk blijft veel religieuzer dan haar 'herders'

Kerknet: "België en Nederland bij minst religieuze landen ter wereld"


De titel bij Kerknet klinkt alsof het een prestatie is waarop we fier mogen zijn...
 

Volgens de pas gepubliceerde studie van WIN/Gallup is België een van de minst religieuze landen ter wereld. 44% van de Belgen is naar eigen zeggen religieus, 30% is niet-gelovig en 18% atheïst. In Nederland noemt 26% zich nog gelovig, 51% is ongelovig en 15% atheïst. België ligt al bij al redelijk dicht bij het West-Europese gemiddelde, Nederland zit daar ruim onder. In West-Europa noemt 43% van de bevolking zich religieus, 37% is ongelovig en 14% is atheïst. Bij de Gallup-studie werden 63.898 mensen in 65 landen ondervraagd. De foutenmarge bedraagt 3%.

Het minst religieuze land van Europa is Zweden, waar slechts 19% van de bevolking zich nog religieus noemt. 78% van de bevolking is ongelovig of overtuigd atheïst. Daarna volgen de Tsjechische Republiek waar nog slechts 23% religieus is en Nederland met 26%. In het 'seculiere' Frankrijk noemt 40% zich religieus. Onderzoeker Johnny Heald van Orb International, de Britse partner van Gallup, schrijft het hoge percentage in Frankrijk in een gesprek met de nieuwsredactie van 'KerkNet' toe aan de sterke aangroei van de moslimgemeenschap in Frankrijk. Die aangroei zal ook de komende decennia in andere Europese landen, onder meer ook België, een stempel drukken. In Spanje is 37% van de bevolking religieus, in Ierland 45% en in Italië 74%.

Bron: Kerknet


Commentaar


De bewuste Gallup-studie werd een paar dagen geleden op Kerknet geplaatst en, zoals steeds, zonder commentaar op de huidige lokale verhoudingen in Noord-België.

Wanneer men dan de zeer religieus getinte moslims (België is internationaal koploper van het islamistisch radicalisme) meerekent, ziet men eerst hoe groot de geloofsafval van het Christendom is.


Uit verschillende hoeken en van verschillende zijden bekeken, vindt men telkens weer een enorm hoog cijfer van gelovigenverlies:


Het aantal roepingen in België ging tussen 1955 en 2010 met ca. 99,5 % terug.

Het aantal "Vlaamse" gelovigen in Kuregem (Anderlecht) ging (naar uitspraak van de arbeider-priester-jezuiet Hugo Carmeliet in het tijdschriftje Jezuieten) van 300 naar 25 (-92 %) terug.

Uit de cijfers van een studie van de unief in Leuven gaat er alleen nog 7% van de gelovigen regelmatig (dwz: 1x per maand) naar de kerk (van de plicht wekelijks het Hl. Misoffer bij te wonen is blijkbaar geen sprake meer).

Nog veel erger is de teruggang bij de biecht: deze wordt voor het grootste deel niet meer regelmatig aangeboden (de kerkelijke websites van centraal- en Zuidwest-Vlaanderen zijn daar uiterst duidelijk in) en, theologisch nog veel erger, worden op de ongeschikste tijden ingepland.

Verleden zondag was er voor gans Brussel een dienst in de basiliek van Koekelberg, met koren van uitwaarts (de ressourcen lokaal zijn nul) en - op Beloken Pasen! - zeer veel biecht.

Dat men nu juist in de vasten en bijzonder in de Goede Week zijn ziel zou moeten reinigen ter voorbereiding van Pasen en van de hernieuwing van de doopgeloften, schijnt men van boven tot beneden helemaal vergeten te hebben.

De teruggang van de orden ligt in dezelfde orde van grootte: in Drongen (Jezuïeten) - 99%, voor de Franciscanen idem (tot 100%), idem voor de Redemptoristinnen (naar Ierland uitgeweken), idem voor de "Broeders van Dale".

Deze cijfers zijn onthutsend en tegelijkertijd identiek met deze in Quebec (Canada), waarover kortelings een zeer goed overzichtsartikel op de Duitse website www.katholisches.info verscheen.

Steeds hetzelfde stramien!

Verdamping van de clerus ter plekke, "modernisering" met geloofsvernietiging, samenvoegen van parochies in Oost-Vlaamse stijl (tot 20 parochies per priester), ontwijding van kerken, zeer veel seksschandalen en doofpotting (en nu ook forse betalingen) en dan hoofdzakelijk terrorisering van de traditie-vriendelijke Katholieken.

Eén groot lichtpunt: het Volk blijft veel religieuzer dan haar 'herders': de mens, als primair religieus wezen, blijft veel trouwer als de top.


De Gallup-studie ondersteunt overigens dit gezichtspunt.

De Noord-Belgische bisschoppen van de laatste halve eeuw kunnen er fier op zijn!

Vlaanderen is wat de ontkerkelijkingssnelheid betreft, samen met Quebec wereldkampioen.

En het treffendste commentaar hierop van het hoogste niveau - van Joseph Card. Ratzinger, Paus Benedictus XVI, die gisteren 88 jaar wordt:

"Dies ist das katastrophale Resultat von Jahrzehnten moderner Katechese". 

Link naar www.katholisches.info:

"Was die deutsche Kirche weiß, aber verschweigt"

Link:

http://www.katholisches.info/2015/02/18/was-die-deutsche-kirche-weiss-aber-verschweigt/
 

Identiek hetzelfde geldt voor Noord-België!

"Dies ist das katastrophale Resultat von Jahrzehnten moderner Katechese".

Voltreffer bij Suenens, Danneels, Bulckens, 'Thomas', 'Avimo', Burggraeve, Dalle, Desmedt, Vangheluwe, Bonny, Barzin, De Kesel, 'Kerknet', 'Tertio' en hoe deze kompanen ook mogen heten.

Bron: Anoniem

6 opmerkingen:

Anoniem zei

Ik denk altijd dat Ratzinger altijd de wereld met een te roze gekleurde bril bekijkt; "moderner Katechese"

Soft Porno inn Rouach (dat met de beste wil in de wereld moeilijk als catechese beschreven kan worden)

En niet te vergeten Schillebeeckx.

Anoniem zei

Wanneer eenvoudige zielen, maar ook bedrukten, ogenschijnlijk passief, de tridentijnse H.Mis bijwonen, kan men zich afvragen wat er zich in hun innerlijk afspeelt. Soms iemand van de 'late' generaties die nooit Latijn hoorde. Niet (meer) in staat schoonheid te zoeken, laat staan geestelijke beleving ?

Nadat Christus werd gekruisigd "zaten zij en keken naar Hem". Dit lijkt ongepast en zelfs wreed. Misschien waren zij ten einde krachten en moedeloos ... ook heden bij de 'viering' ?

Nu Bergoglio er in slaagt de ogen van de hele wereld op de Katholieke Kerk te richten, en in heel hun eigentijdse zondigheid, zitten zij niet maar liggen als verslagen en gedragen zich werkelijk ongepast en zelfs wreed.
Echter niet uit moedeloosheid maar eerder overmoedigheid, zelfs verregaande arrogantie.

Het is alsof zij allen nadrukkelijk laatste kansen krijgen om zich te bezinnen : Bergoglio als katalisator ?
Het onvermijdelijke gevolg is dat velen het oordeel over zich afroepen.

Wie van hen wil nog naar Jozef gaan, laat staan aan hem denken ?
Met een lelie in de hand.

Anoniem zei

Kan Anoniem van 01:14 mij aub het verband tussen Rouach en Schillebeeckx eens duidelijk maken? Waar zit de theologishe link? Dank!

Anoniem zei

Beiden hebben niets met katholicisme te maken. Danneels heeft de verkettering van Schillebeeckx door Ratzinger voorkomen. Schillebeeckx is hetzelfde stuk vuil als Rouach. Ratzinger is veel te braaf.

Anoniem zei

JP ii heeft persoonlijk een stokje voor de verkettering van Schillebeeckx gestoken. ALS JP ii dat niet gedaan zou hebben zou het reeds lang met Danneels afgelopen zijn geweest. Maar Bergoglio is JP ii des te dankbaarder; nu heeft hij iemand die de synode durft leiden.

Anoniem zei

Aan anoniem 19 april 2015 15:40

Een zeer interessante bemerking.

1. Schillebeeckx was vanaf 1951 professor voor dogmatiek in Leuven, waarbij terzelfdertijd Bulckens en Danneels daar als studenten rondliepen.
Schillebeeckx was tijdens het 2e vat.concilie peritus en raadgever v. Kard. willebrands en medeauteur v.d. beruchte "Hollandse Catechismus", die bij zeer vele katholiek voelende en grrag-progressieve Vlamingen in de boekenkast stond.
(Overigens ook bij mijn tante- mijn vader verbood mij de lectuur ervan wegens "flauwe kul").
De geloofsdestructie in Vlaanderen en Nederland werd hierdoor geweldig gestimuleerd.
2. Door zijn verdere boeken
a. "Jezus: het verhaal v. een levende" (1973; doct. h.c. unief Leuven in 1974 met gewekldig veel heisa van de Standaard en alle progressieve "katholieken" v.d. afd. Theologie in Leuven): hierin uitdrukkelijk verwijzing naar het personalisme v. A. Loisy, dat aan de basis van de "haalbaarheidsmoraal" van R. Burggraeve ligt.
Met deze pseudoethiek kann men alles inkl. ook pedofilie nog toelaatbaar verklaren.
b. "Het huwelijk als mensenwerk": veerzet tegen Humanae vitae en eveneens een eigen receptie v.h. personalisme.
Na de geloofsvernietiging nu ook de vernietiging van het katholieke familie-en huwelijksbeeld.
3. Schillebeeckx confereerde ook met Huub Oosterhuis;
en bij de affaire Roeach zweeg hij; hij was dan eerst 81 jaar (hij stierf met 95 jaar).
40 jaar geloofsdemolering door theoretische boekjes en dan, als het werkelijk menens wordt, totale stilte hoewel er kinderen massief in gevaar raakten.
(AUB Roeach correct schrijven met oe; met U (Ruach) is het nog altijd een kerkelijk studententehuis in het brusselse (op kerknet wordt Roeach nog altijd doodgezwegen))

Rari sunt nantes in gurgite vasto

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

Raymond Kardinaal Burke: ‘We have to judge acts’

Raymond Kardinaal Burke: ‘We have to judge acts’

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Raymond Kardinaal Burke

Raymond Kardinaal Burke
Curie-Kardinaal en Prefect van de 'Hoogste Rechtbank van de Apostolische Signatuur', zei op 13 december 2013: "Het 'Evangelii Gaudium' van Bergoglio behoort NIET tot het Pauselijke Magisterium"

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer