donderdag 30 april 2015

De islamisering van onze bastaard-universiteit in houthakkers-Engels: Professor Mehdi Azaiez van de Faculteit Theologie en Religiewetenschappen, KU Leuven.... Amper 50 jaar na 'Leuven Vlaams' is Leuven Vlaams noch katholiek!Net zoals de 'katholieke' theologen van Leuven niet katholiek zijn, zo ook is deze 'moslim' theoloog ook geen moslim.

Centrale these van de man: "Er bestaat geen kritische, wetenschappelijk uitgegeven versie van de koran". Een Europese koran en een Europese islam zou noodzakelijk zijn, maar bestaat nog steeds niet. Dan nog een uitweiding over de joodse en christelijke bronnen van de koran. Verder een bijzonder saaie presentatie en helemaal niets nieuws!

Het is overduidelijk dat men de moslims die in Leuven gaan studeren, van hun geloof wil afbrengen. Wel, we wensen hen daar aan de Faculteit Theologie en Religiewetenschappen, KU Leuven alvast veel succes. Intussen vragen wij ons af hoe lang het nog zal duren voordat de beste man politiebescherming zal krijgen.

In elk geval hebben Katholieken geen nood aan een kritische, wetenschappelijk uitgegeven versie van de koran, omdat wij weten dat het nonsens is!

Wat een tijdverlies! Wat een verspilling van belastinggeld!

3 opmerkingen:

Anoniem zei

Ik ga hier geen uur verdoen om naar die vent te luisteren. Houtakkers Engels? Wel, GA, je bent vrij tolerant. Dat is moeilijk Engels te noemen. De man gaat ongetwijfeld binnen de kortste keren in het Frans verder.

“Er bestaat geen kritische, wetenschappelijk uitgegeven versie van de koran”, natuurlijk niet, de Koran is het woord van God, indien je Moslim bent.

Voor de rest van de mensheid is het theologisch deel van de Koran een boek, neergepend door een ‘katholieke’ ketter, Bahira de Ariaanse Monnik uit Bosra (Syrie), aangedikt met over-sekste moraal van ofwel Uthman Ibn Affan of andere Arabieren of Joden, en dan slecht vanuit het Syrisch naar het Arabisch vertaald. In de christelijke traditie wordt Bahira, Sergius de Ariaan genoemd.

De H. Johannes van Damascus, ook Johannes Damascene genoemd (675 – 749) heeft de Koran uitgebreid bekritiseerd.

Voor zijn wijding was hij top-ambtenaar voor de Caliph van Damascus. Als monnik haalt hij zwaar uit tegen iconoclasten. Zijn geschriften zijn belangrijk in het Tweede Concilie van Nicea, over de verering van Heiligen Beelden. Hij was de eerste die de Maria-Tenhemelopneming geformuleerd heeft. Geen prutser dus. Dus neem wat hij over de Koran zegt maar serieus. “De Koran is door een ketterse Ariaanse (of Nestoriaanse) Monnik geschreven”. Door Paus Leo xiii tot Kerkleraar verheven, en de Maria-Tenhemelopneming als dogma afkondigd door Pius xii in 1950.


Dus de “kritische wetenschappelijk uitgegeven versie” van de Koran zal op zich laten wachten.

Anoniem zei

Naarmate men ouder wordt leert men de dwazen van de wijzen te onderscheiden, tenzij men zelf tot de dwazen behoort. Daarom valt deze "professor" snel door de mand. Reeds na minder dan 1 minuut krijgt men al een duidelijk beeld van dit arrogante, zelfingenomen heerschap. De inhoud van zijn betoog doet er op dat moment niet meer toe. Ik heb dan ook geen tijd verloren met het uitkijken van het filmpje.
Dat iedere islamiet die kan lezen en schrijven zichzelf tot professor mag kronen aan de KUL is een illustratie van het spreekwoord "in het land der blinden is éénoog koning".
Vanwaar die zelfvernietigingsdrang van de KUL? Waarom moet een katholieke universiteit een islam-theoloog aanstellen ? Dat onze theologiestudenten de islam moeten bestuderen, daar ben ik het mee eens, maar dan wel vanuit een katholiek standpunt, zodat ze zich met de juiste argumenten kunnen wapenen tegen de islamisering. Maar niet om zélf geïslamiseerd te worden.

Anoniem zei

"Vanwaar die zelfvernietigingsdrang van de KUL? "

Er is speciale subsidie beschikbaar wanneer een universiteit dergelijke studies organiseert. En prive-sponsoring vanwege rijke arabieren.

Men volgt altijd het geld.

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

Raymond Kardinaal Burke: ‘We have to judge acts’

Raymond Kardinaal Burke: ‘We have to judge acts’

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Raymond Kardinaal Burke

Raymond Kardinaal Burke
Curie-Kardinaal en Prefect van de 'Hoogste Rechtbank van de Apostolische Signatuur', zei op 13 december 2013: "Het 'Evangelii Gaudium' van Bergoglio behoort NIET tot het Pauselijke Magisterium"

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer