vrijdag 17 april 2015

Bergoglio:"Stop geweld in naam van God"

Bevorder de vrede en de rechtvaardigheid door de dialoog, broederschap en vriendschap en veroordeel moedig elke vorm van geweld, in het bijzonder indien dit plaatsheeft in de naam van God. Die oproep deed paus Franciscus donderdag tijdens een ontmoeting met de Keniaanse bisschoppen op ad liminabezoek in Rome.

De paus sprak zijn gebed uit voor de slachtoffers van het geweld en de terreur, in het bijzonder voor de slachtoffers van de aanval tegen de universiteit van Garissa. Hij bemoedigde de Afrikaanse bisschoppen om getuige te zijn van het evangelie: "Wees niet bang om een profetische stem te zijn, om met overtuiging te preken en om de armen te beschermen tegen elke vorm van corruptie en machtsmisbruik."

Bron: Kerknet

WEL BERGOGLIO,

JE BENT EEN GROTE VERRADER!

HET GEWELD GEBEURT NIET "IN NAAM VAN GOD",
MAAR WEL IN NAAM VAN ALLAH!Geen opmerkingen:

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer