maandag 23 maart 2015

"Veertiger doodgeslagen in Brusselse Begijnhofkerk"

De Vlaamse bastaardkerk tijdens de Vasten: een dorre steppe qua 'nieuwe-evangelisering'!


Het kerkelijke jaar kent twee 'sterke' tijden: de advents- en de kersttijd en de tijd van de pre-vasten en de vasten, van de Passie en de Verrijzenis van de Heer en zijn Hemelvaart tot en met Pinksteren. Juist deze 'sterke' tijden zijn geschikt voor de verkondiging en de herevangelisering.

Eén blik op Kerknet zegt meer dan duizend woorden over de inzet en de situatie van de Vlaamse bastaardkerk:

- Marc Van De Voorde schrijft in zijn beruchte blog over "Van vasten en tompoezen" (16/02/2015) en over "Manchu en Marco: een déjà-vu" (27/02/2015). In het laatste herinnert een hedendaags artikel van Broederlijk Delen hem aan een oud schriftje van hem van 55 jaar geleden; en mij aan enige gekke artikels in het ondertussen ter ziele gegane tijdschrift "Wereldwijd" waarin ca. 1972 een ongezouten communisme met 'christelijke' verkleding verkocht werd (ook een déjà-vu); en Van De Voorde is naturlijk zelf ook een 'déjà-vu', als vroegere perschef van het bisdom Brugge (1970-1987) ten tijde van Roger Vangheluwe en als de latere chefredacteur van 'Kerk en leven'.

- Dat de Vlamingen tezelfdertijd en kort daarna de smerigste schanddaden bij de inheemse volkeren begingen... Ik denk aan Baker Lake, Igloolik en Edmonton in Canada, aan Ruanda, aan Brazilië, aan de vele landen waar deze onverlaten rondreisden omwille van 'onbekende' redenen (tenzij om voorlopig uit de heimat te verdwijnen) en er met de zekerheid verbleven, dat nog niet alles uitgekomen is...

- De BRT-kinderfilmen à la Manco Capac waren misschien toch gevaarlijker dan gedacht door het wekken van interesse voor het exotische. Dat heeft echter met de reiniging en de boete in de Vlaamse bastaardkerk niets te doen.

- Het hoogtepunt van alle onzin en contradictie was dan nog dat Kerknet een week geleden een artikeltje postte over de Duitse jezuïetenpater Klaus Mertes SI, die zeer luid en overduidelijk riep dat er voor misbruikers in kerkelijk verband geen tweede kans mag zijn.

- Kerknet: "Mertes onderstreepte dinsdagavond dat daders van seksueel misbruik niet opnieuw in de pastoraal mogen actief zijn. Dat is van essentieel belang voor het herstel van de geloofwaardigheid van de katholieke Kerk. "Mensen vragen zich af waarom mensen die gescheiden zijn en opnieuw willen trouwen geen tweede kans krijgen, terwijl er anderzijds wel zo'n tweede kans is voor daders van seksueel misbruik. Dat tast de geloofwaardigheid van de christelijke boodschap aan."

- Ondertussen zijn ze bij Kerknet dus zo zot geworden, dat ze hun eigen bisschop Jefke De Kesel, Koen Vanhoutte, de blogger Marc Van De Voorde, Hans Geybels, Geert De Kerpel en al hun compagnons en acolieten, die eind oktober en november-december 2014 van "een tweede kans" zeverden, nu voor vol publiek afschieten.

- Wat zou Theo Borgermans van dat alles wel denken?

- "Van Saulus tot Paulus?" of misschien toch eerder: "Redden wie kan!".

- Zeer veel zin of structuur heeft dit alles niet.


Intussen liggen de homepages van de bisdommen er bijna roerloos en slapend bij:

- Het bisdom Brugge maakt voor 90% reclame voor bedevaarten naar Oostakker, Lourdes en Montmartre. Er lopen blijkbaar nu ook 2 Peruanen door het bisdom om te evangeliseren (hij heet wel niet Manco); en in navolging van het bisdom Gent en Van Looy (dat belooft!) wordt er reclame voor een "koffiestop" gemaakt, hetgeen natuurlijk fonetisch gerelateerd is met "coffeeshop" (dat zijn de drugverdelingscafés in Nederland). Blijkbaar verkeert de Vlaamse bastaardkerk nog steeds in een soort roes!

- Anderzijds ontwikkelt zich dit verder in Van Looy's uitvinding van "Soep op de stoep". Waarschijnlijk met een "Big-Marx" van het Duitse Weltbild-Verlag o.l.v. 'kardinaal' Marx (zeer dik).

- Gent heeft zijn "koffiestop" om te bekeren en evangeliseren en maakt verder reclame voor het monastieke gezelschap van Jeruzalem in de parochiekerk van Sint-Pieters-Buiten Gent. Zeer goed dat men hulp van buitenaf zoekt, aangezien er ter plekke toch niets meer voorhanden is.

- Hasselt schrijft zoals altijd bijna niets. Zoals mijn oude moeder zei: "Wie niets doet, niks misdoet". Hier verschijnt nu voor de eerste keer ook de wijding van de Heilige Oliën. In de gehele Vlaamse bastaardkerk schijnt men met de inhoud van de Vasten en de vele 'hartige' teksten en psalmen grote problemen te hebben!

- In Antwerpen wordt de wijding der Heilige Oliën al jaren lang geannonceerd. Daarvoor zwijgt men over de verlichtings- en verdonkeringsacties aan de kathedraal etc.

- De vastenbrief van Johan Bonny kwam eerst enkele dagen geleden op het net... De Vasten is toch al 4 volle weken bezig... Dan was Bonny met zijn Brief voor de Synode in 2014 en zijn berucht 'homo-interview' op 3de kerstdag toch sneller...

- Naar aanleiding van de Vasten verkopen de 'katholieke' jeugdbewegingen op de Meir in Antwerpen cake en taart ten bate van de hongerende armen...


De hoofdvogel wordt echter door het Aartsbisdom afgeschoten:

Op de webpage van het Aartsbisdom op Kerknet staat inderdaad met veel rood nog altijd de titel:

"DANIËL ALLIËT MAG IN BEGIJNHOFKERK BLIJVEN"

"Daniël Alliët en zijn ploeg mogen hun activiteiten verderzetten in de Begijnhofkerk in Brussel. Dat heeft mgr. André-Jozef Léonard, aartsbisschop van Mechelen-Brussel, hen vanochtend per e-mail en brief laten weten."


In 'Het Laatste Nieuws' stond een paar dagen geleden de volgende melding:

"Veertiger doodgeslagen in Brusselse Begijnhofkerk"

Link:

http://www.hln.be/hln/nl/957/Binnenland/article/detail/2245369/2015/03/09/Veertiger-doodgeslagen-in-Brusselse-Begijnhofkerk.dhtml

"Het incident vond vrijdagavond rond 19.30 uur plaats. De 46-jarige A.N. sprak er een 48-jarige man aan en beschuldigde hem ervan achter zijn rug te roddelen. De aangesproken man ontkende dat, waarna A.N. een ijzeren staaf ging halen en daarmee insloeg op het hoofd van het slachtoffer."

"Man met staaf doodgeslagen" en wel nota bene in de Begijnhofkerk, waar 300 Afghanen 'kerkasiel' gezocht en gevonden hebben.

Hier werd door de Belgische staat een niet gecontroleerde en voor de politie een no-go-area gecreëerd. De verantwoordelijkheid ligt hier bij de kerkelijke overheid en op de eerste plaats bij 'pastoor' Alliët, die voor Het Laatste Nieuws niet voor commentaar te bereiken was. Evenmin commentaar van de burgermeester van Brussel, laat staan van de kerkelijke overheden.

Na het vele al dan niet 'bisschoppelijke' kindermisbruik, Roeach, de 'Oecumenische Werkgroepen', de 'datende' Brugse seminaristen, de 'huiszoekingen', de processen, de onderzoekscommissies en de zelfmoorden, de homo-outings, het geheugenverlies van vele prelaten, de affaire 'Romeo Castellucci', de valsheid in geschrifte van kerkelijke rechters, de uitheemse bestialiteiten, de bisschoppelijke brieven en interviews aangaande het homo-huwelijk, de Çavaria Campaign Award, de vele 'tweede kansen' en de seksschandalen van priesters met 'loopbaanonderbreking', komt er nu nog een moord in een kerkgebouw bij!

Ivo Poppe (57), de voormalige diaken van Wevelgem (Bisdom Brugge),  bracht zijn méér dan veertig slachtoffers om in het Heilig Hartziekenhuis van Menen. 

Link:

http://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20140612_01137928


Om over de liturgische misbruiken en de algehele geloofsafval van de vele leken, priesters, bisschoppen en complotterende kardinalen nog maar te zwijgen...

En geen haan die ernaar kraait.

Ze kunnen er echt fier op zijn.

Hoe ze denken met deze hutsekluts te bekeren en te evangeliseren, is mij een raadsel.

Ze zijn klaarblijkelijk helemaal zot geworden.

Bron: Anoniem


Quos Deus vult perdere prius dementat.

Those whom God wishes to destroy he first drives mad.

6 opmerkingen:

Anoniem zei

Hier moet ik onwillekeurig denken aan een zeer oud en zeer lang getrouwd echtpaar, dat op zijn levensavond tesamen zit.
De man, zeer versleten van de vele uitspattingen en van de zo vele dingen, waarop hij niet zeer fier kann zijn, wordt overvallen door geweldig berouw.
Dan maakt hij de bilans van zijn daden en gedachten en somt ellenlang alles op wat hij misdreven heeft; en verpletterd door de lawine zonden vraagt hij op het einde bijna hopeloos naar erbarmen en om vergeving.
En dan zegt zijn vrouw:
"Nuja, ik vergeef je."
En de man fleurt helemaal opgelucht op.
En dan zegt de vrouw verder:
"En: is er beterschap in zicht?"

Op deze laatste ultieme vraag heeft de vlaamse kerk nog geen antwoord gegeven.

Anoniem zei

Om even op het bezoek van Usurpator Bergoglio aan Napels terug te komen – omdat het aansluit bij wat deze Anonieme Bijdrage ook zegt:

Heb je zijn impromptu speech gehoord?

“Hoeveel corruptie er wel niet is in de wereld! Het is een woord dat indien we het een beetje bestuderen toch slecht is, niet? Omdat corruptie vies is! Maar het stinkt ook. Een corrupte maatschappij stinkt.”

En wat is “corruptie” volgens Bergoglio de Onfeilbare?

“Maar zeg mee eens, als we deur voor de immigranten sluiten, indien we mensen hun werk en waardigheid afpakken, wat noem je dat? Dat heet corruptie”.

Inderdaad, de deur voor de immigranten sluiten, is broodroof voor de mensenhandelaren die de stroom immigranten uit Afrika naar Italië organiseren.

En wanneer die mensen, eenmaal in Europa, in slavernij en verdrukking terecht komen, wat dan?

En is een roeibootje volgeladen met immigranten dat de Middellandse Zee oversteekt de ideale manier de immigranten naar Europa te brengen? Zou het Vaticaan ze beter niet zelf niet met een vliegtuig afhalen en ze allen een Vaticaans paspoort geven?

Na zijn zinvolle en diepgaande speech ging hij in een gevangenis lunchen met een 120 gevangen waaronder een dozijn homoseksuelen, transseksuelen, en AIDS patiënten – waar hij een pleidooi voor het homo-huwelijk hield.

Bergoglio wist nog en paar keren uit te halen tegen kapitalisme en haar destructieve invloed op de mensheid, en dat was dat.

Anoniem zei

Een echte paus zou het geloof verkondigd hebben.

Een echte paus zou over de socio-economische moraal van de Kerk gesproken kunnen hebben. Maar Bergoglio maakt steeds op de meeste belachelijke wijze duidelijk dat hij deze niet kent, noch de theologische, doctrinaire, of historische achtergrond van de kerkelijke socio-economische moraal.

(1) Moord met voorbedachte rade: “Het bloed van Abel”, homicide, infanticide, fratricide, parricide, matricide.
(2) “De Zonden van Sodom”: Sodomie, trost, overmaat, verwaarlozing van de armen, en kindermisbruik
(3) “De Roep van het verdrukte volk in Egypte”: verdrukking van de buitenlanders, de weduwes, de wezen, slavernij en marginalisatie.
(4) “Onrecht t.a.v. de Arbeider”, oneerlijk loon, afzetterij

De “Vier Wraakroepende” zonden, die de Wraak van God in deze wereld eisen.

Een paus mocht deze kennen.

Een echte paus zou ook weten dat woekeren deze 4 zonden tot gevolg heeft.

+++

Er wordt tegenwoordig niet meer over woekeren gesproken en er is niemand meer die weet wat het is. Indien men het bestudeert zal men zien dat het de oorzaak van sociaal onrecht is. Maar tegelijkertijd is woekeren ook de Core-Business van een bank, een overheidsbudget etc.

Voor de Romeinen was woekeren een interest op een lening die hoger lag dan 3% maandelijks of 12% jaarlijks. Het Eerste Concilie van Nicea (325) verbood de clerus interest te heffen. Woekeren was toen elke vorm van interest. Lateranen III heeft iedereen verboden interest te heffen. Maar we moeten oppassen wat we interest noemen.

Professor en advocaat Brian McCall spreekt hier uitgebreid over in zijn boeken en op YouTube. Zijn lezing aan de Fatima Conference is bijzonder goed.

Indien men woekeren goedpraat, plaatst men zichzelf op een hellend vlak waarop men uiteindelijk alles gaat goedpraten; inclusief pedofilie, moord, slavernij, verkrachting, etc...

+++

Usurpator:

van het latijns: “usurpatio” : in bezit nemen, de macht (of bezit) overnemen.

Van het Latijn ‘usura’ (interest heffen) en in het Engels ‘usury’

Woekeren gaat in tegen de principes van eigendomsrecht.

Eigendom is een absolute vereiste om aan een gemenebest te werken. Het rentmeesterschap waar de Bijbel het over heeft.

De Vier Wraakroepende Zonden, gaan direct, indirect, en via extensie, alle vier over het eigendomsrecht.

Usurpator Bergoglio heeft onrechtmatig de macht gegrepen in het Vaticaan, en voert dan een beleid dat het recht op “usura” van de banken goed-praat, maar alleen voor de banken. Het gewone volk moet haar belastingen aan de overheid betalen, die dat geld direct aan de banken overmaken om hun leningen te betalen, en wat ze overhouden zouden ze aan de ‘armen’ moeten geven, terwijl de meeste mensen niet eens in hun alledaagse noodzakelijkheden kunnen voorzien.

Bergoglio gaat de armen vertellen hoe sociaal onrecht, een onrecht is. Maar hij moet dit niet aan de armen moet vertellen, maar wel aan het IMF, de Europese Centrale Bank, de Europese Commissie, en dergelijke.

Maar Bergoglio verkondigd het Woord van God niet, hij verkondigd dat wat de banken (zij die hem zijn ‘macht’ gegeven hebben) goed uitkomt.

Anoniem zei

In dit licht is het pausschap van Clemens V bijzonder interessant.

Het lijkt identiek aan het Bergoglio pausschap – en ik ben bang dat de gevolgen van het Bergoglio Pausschap dezelfde zullen zijn als de gevolgen van het Clemens V pausschap: Europa failliet, 1/3de dood en schisma.

Het conclaaf dat Clemens V verkozen heeft is vergelijkbaar met het conclaaf dat Franciscus verkozen heeft. Franciscus is waarschijnlijk reeds in 2005 verkozen, maar Benedictus XVI is toen ook verkozen. Voor redenen van neutraliteit heeft men beiden paus gemaakt, Benedictus voor een periode van 5 jaar, die hij met opzet overschreden heeft, gevolgd door Franciscus.

De vroege 14de E was gekenmerkt door ruzie tussen de Franse Koning en de Paus. Na de dood van Benedictus XI was er een interregnum van 1 jaar waarin Franse en Italiaanse Kardinalen onderling geruzied hebben over de verkiezing van een nieuwe paus. Men neemt aan dat zijn verkiezing van Clemens V conditioneel was. Wat de ware toedracht ook moge zijn, het Clemens V was een Franse bisschop (en geen kardinaal) en zijn pausschap was niets anders dan als schoothondje van de Franse koning – zoals Bergoglio het schoothondje van de Troika is.

Hij heeft zich in 1305 in Lyon tot paus laten kronen en creëerde direct 9 Franse kardinalen. In 1306 heeft hij de pauselijk bulla ‘Clericis laicos’ zo goed als ingetrokken. Deze bulla veroordeelde de (vooral Engelse en Franse) Kroon (staat) in het voor zichzelf toe-eigenen van kerkgoederen voor het nut van de Kroon (staat). Dus Clemens V zag geen erg in de staat die zich kerkelijke goederen toe-eigende.

Clemens V heeft toen op vraag van de Franse Koning het Concilie van Wenen bijeengeroepen, dat de Tempeliers verketterd heeft. De tijd van de Tempeliers als bankiers en handelaars met het Midden-Oosten was voorbij, en de Franse koning heeft hun Franse goederen aan de Orde van Malta gegeven – maar uiteindelijk werden de banken en goederen van de Tempeliers door de Franse Koning zelf beheerd – dat is vandaag nog zo.

We mogen niet vergeten dat de eerste helft van de 14de E de periode is dat de Venetiaanse banken de Europese vorsten tot onderlinge oorlogen aanmoedigden en er de leningen voor leverden, hen woekerrente aanrekende, en de Europese adel overtuigden hun goederen als waarborg te geven om die leningen terug te betalen – wat ze natuurlijk niet konden en zo hun goederen kwijtspeelden (inclusief boerderijen). De banken beseften dat er meer geld te verdienen was aan financiële transacties die de discrepanties tussen de goud prijs tussen verschillende regio’s uitbuitte, dan in het bewerken van akkers of in industrie. Zo was het Engelse goud artificieel 15% duurder dan elders. Tot in 1345 in toen de Florentijnse banken failliet gingen en het financieel systeem in Europa desintegreerde. Gevolg was dat de bevolking aan het verhongeren was, en de Zwarte Dood heeft 1/3de van de verzwakte en verhongerde bevolking gedood.

Het is vandaag niet anders met de wisselkoersoorlog die de VS voert, en we mogen ons aan een beetje meer van hetzelfde verwachten in de komende jaren.

Het is in deze economische crisis dat Clemens V tot kruistocht tegen de Venetianen opgeroepen heeft in 1309. Dit is ook zo ongeveer de tijd dat hij het Pauselijk Hof naar Avignon overgedragen heeft.

Historisch, moreel, en theologisch uitgelegd waarom woekeren, sodomie, verdrukking van de armen, en onrecht t.a.v. de arbeiders vier zonden zijn die de tot goddelijke wraak roepen.

Toevallig of niet, 2017 is de honderdste verjaardag van de goddelijke waarschuwing dat Hij het een beetje beu aan het worden is. Fatima natuurlijk.

Maar goddelijk wraak is niet eens vereist; de mens is zelf meer dan bekwaam genoeg het grootste lijden op de grootste schaal zelf te verwezenlijken.

Waar God wel bij komt kijken is wie er Verlost gaat worden wanneer we allemaal dood neervallen.

Anoniem zei

en omdat de dingen zich om de 7 eeuwen blijken te herhalen, weten we dat het in de 21ste eeuw eens goed gaat stoffen.

7 is toevallig het perfecte getal van de H. Maagd.

Anoniem zei

Misschien kann men deze arme sukkelaar begraven in Elverdinge in westvlaanderen, waar zover ik weet een kerkhof voor de Afghan Rifles gevallen in de eerste wereldoorlog ligt.
DeKesel en Bonny, geboortige westvlaming en graag spelend met ideeên en herinneringen aan The Great War kunnen hier eindelijk iets serieus doen.
Overigens: wie zorgt er eigenlijk voor de veiligheid, de hygiêne, de bewaring van het rijke cultuurpatrimonium, de naleving van de wettelijke regels qua huisvesting in deze kerk met kerkasiel?
Hier moet toch iemand verantwoordelijk en burgerlijk aansprakelijk zijn.
Van Daniel Alliet heb ik daarover nog niets gehoord.
En kerknet zwijgt als vermoord (waarbij hier natuurlijk de sukkelaar vermoord werd en de moordzaak in de oudbekende stijl gedoofpot wordt.
Jongens, jongens, dat is geen beterschap!

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer