woensdag 4 maart 2015

Sant'Egidio en de 'Vredesontmoeting' in Antwerpen:

Meer dan driehonderd vertegenwoordigers van religies uit de hele wereld [Wij willen er even de aandacht op vestigen, dat er slechts 4 religies zijn die er toe doen. Het hindoeïsme is puur heidendom en racisme, het jodendom loochent Christus, net zoals de islam. Dan blijft er alleen het Katholicisme als enig ware godsdienst over.], afgevaardigden van de Europese instellingen en prominenten uit de internationale wereld van de politiek [Politieke inmenging!!!] en de cultuur waren zondagavond naar Antwerpen afgezakt voor de internationale vredesontmoeting, op initiatief van de christelijke lekengemeenschap Sant'Egidio, met als thema: ‘Vrede is de toekomst. Godsdienst en culturen in dialoog’. Onverwachte blikvanger van de avond was de toespraak van Vian Dakheel, het Iraakse parlementslid van de jezidi-minderheid. Na haar beklijvende oproep tot steun en solidariteit volgde een minutenlang applaus. Herman van Rompuy, de voorzitter van de Europese Raad zei in zijn toespraak dat de strijd tegen de extremisten van Islamitische Staat (IS) in Irak geen oorlog is van het Westen tegen de islam. "Het is een strijd van de beschaving tegen barbarij." [Inderdaad, de islam heeft niets met de islam te maken!]

Burgemeester Bart De Wever vestigde er de aandacht op dat de wereld op zoveel plaatsen in brand staat: "Zelfs in onze eigen stad geeft dat aanleiding tot spanningen en tot opstootjes van haat, waarvan we echt hadden gehoopt dat ze tot het verleden behoorden. Als godsdienst al niet aan de basis ligt van die conflicten, dan spelen religieuze tegenstellingen toch vaak een cruciale rol. De krantenkoppen van de voorbije maanden zijn bijzonder slechte reclame voor elke wereldgodsdienst met een boodschap van vrede en hoop." [Met andere woorden, moslims roeien Christenen uit, maar het is de schuld van de Christenen! Wij willen de heer De Wever er even aan herinneren, dat de islam niet zozeer een godsdienst is, maar eerder een politieke ideologie. Net de vermenging van religie en politiek, zoals o.a. door Sant'Egidio gebeurt, ligt aan de basis van het geweld 'binnen' godsdiensten. Het zijn de politici die de religies misbruiken. Waren de Britten en de Amerikanen weggebleven uit het Midden-Oosten, dan heerste daar nu ook vrede. Neen, onze politici verkiezen politieke en militaire inmenging!]

Bron: Kerknet

Link:

http://www.kerknet.be/actua/nieuws_detail.php?nieuwsID=125408


Opmerkelijk zijn de politieke 'prominenten' die aanwezig zijn.

Het is echter niet Sant'Egidio die dit alles presteert, neen Sant'Egidio is een instrument van de Europese politiek!

SANT'EGIDIO IS EEN 'BINNENKERKELIJK' ORGAAN DAT DOOR DE POLITICI WORDT MISBRUIKT
OM DE EUROPESE OPEN-GRENZEN POLITIEK DOOR HET STROT VAN DE KERK TE DUWEN...


Sant'Egidio in de Stadsschouwburg in Antwerpen

7 september 2014

Johan Bonny, de ex-bisschop van Antwerpen, met een pamflet

Ex-minister (!) en oprichter van Sant'Egidio; Andrea Riccardi

Zo misbruiken politici de religie. Voor zijn syncretistische acties kreeg hij natuurlijk de Karlspreis

Herman Van Rompuy, CD&V en Opus Dei en Bilderberger
is blijkbaar ook een vriend van Sant'Egidio!
Drager van de Karlspreis
en de Coudenhove-Kalergi prijs...

Er zijn twee mogelijkheden, ofwel is Kris Peeters super katholiek,
ofwel zijn ze bij Sant'Egidio hyper hypocriet!

Beste Bart De Wever, blijft met je handen van ons geloof af!

Verrassing! Verrassing! 'Rabbi' Abraham Skorka is ook aanwezig!
'Rabbi' Skorka is de vriend van Bergoglio die bij hem in het Santa Marta Hotel inwoont!

'Rabbi' Abraham Skorka: Speciale afgezant van het Vaticaan voor het jodendom!

'Rabbi' Skorka en Johan Bonny zitten 'broederlijk' naast elkaar.
En dan denken sommigen nog, dat Bonny, die zijn pectoraal kruis verbergt, géén aartsbisschop wordt.
Bonny voor kardinaal!


4 opmerkingen:

Anoniem zei

Bart De Wever

"Als godsdienst al niet aan de basis ligt van die conflicten,..."

"... spelen religieuze tegenstellingen een cruciale rol."

De krantenkoppen ... zijn bijzonder slechte reclame voor elke wereldgodsdienst ..."

" Zelfs in onze eigen stad ... spanningen en opstootjes van haat, waarvan we echt hadden gehoopt dat ze tot het verleden behoorden."

Zegt de voorzitter van de partij die seperatistisch, regionalistisch en nationalistisch is.

Bartje, mijne vriend. Hef uw partij op, ga ergens op een strand in de zon zitten, en die spanningen van haat gaan dan vanzelf ook weg.

Anoniem zei

Bergoglio en nu ook Bonny verbergen hun pectoralen wanneer er joden in de buurt zijn.

'Joden' hebben er echt een probleem mee dat katholieken hen eraan herinneren dat ze Christus aan het kruis hebben laten nagelen, maar belangrijker, dat volgens hen Christus de Messias niet is.

Maar ja Bonny, toen Mgr Léonard jou, tezamen met zijn bisschoppenconferentie "Addergebroed" genoemd heeft, had Mgr Léonard het grootste gelijk. Hypocriet en Hoogverrader drukken niet uit hoe zeer jullie op de Kerk kakken.

Anoniem zei

Vian Dakheel (of Dakhil) is de enigste Yezidi in het Irakees parlement, en voormalige journaliste.

Natuurlijk een instrument van de zionisten, want de hoeveelheid ‘air-time’ ze op de door Joden gecontroleerde nieuwsnetwerken gekregen om haar pleidooi voor de Yezidi aan de man te brengen is niet serieus. Dit in sterk contrast met de hoeveelheid hulp de Yezidi gekregen hebben – niets. Natuurlijk. Haar pleidooi voor de Yezidi diende alleen om de publieke opinie te overtuigen Amerikaanse Troepen naar Irak te sturen. Humanitaire hulp hebben ze niet gekregen. Maar wel een handvol “Humanitaire Bombardementen”, zoals het Pentagon het noemt.

Misschien dat Johan Bonny haar pleidooi voor de Yezidi nu ook gehoord heeft, en hij een paar engelenscharen naar Irak gaat sturen. Of het licht van zijn kathedraal gaat uitdoen.

Over de genocide van Christenen in het gebied, geen woord. Racisten zijn het. Verraders. En lamlendige platbroeken. Bloedhonden en Lafaards.

Over deze Vian Dakeheel.

Veel oorlogsjournalisten werken voor de geheime dienst van hun land, of tegen hun eigen land voor een buitenlandse geheime dienst. Vaak ruien ze de gemoederen in hun land op – op bevel van een ander land, of de NAVO of EU, die hun land wil destabiliseren, om er naderhand een ‘vriendelijk’ staatshoofd te installeren, die dan direct NAVO en Europees lidmaatschap krijgen.

Wanneer de gemoederen zo hoog laaien dat er burgeroorlog van komt, gaat het Westen de juiste partij bewapenen, en wanneer ze moe gevochten zijn wordt er een verkiezing georkestreerd die een pro-Westers staatshoofd installeert.

Recent, zijn de burgeroorlogen in Oekraïne, Afghanistan en alle Arabische Lentes op die manier gestart. Maar ook de Afrikaanse burgeroorlogen in Ethiopië, Rwanda, of Soedan zijn op de manier gestart.

Griekenland in de jaren 60/70 en Yugoslavia in de jaren 90, en de Tsjetsjeense burgeroorlogen zijn zo ook gestart.

Griekenland is een goed voorbeeld. De staatsgreep die de koning afgezet heeft, gevolgd door een militaire Junta (1965-1974), Turkse invasie van Cyprus, na deze oorlog gevolgd door president Papandreou, gevolgd door NAVO en Europees lidmaatschap (1980). De verraders die de staatsgreep georkestreerd hebben, hebben in 1986 de Schumann Medaille gekregen.

Wanneer de oorlog over is, worden die journalisten tot President of Eerste Minister verkozen. Indien niet gaan de ‘journalisten’ de lezingen-toer op en schrijven best-sellers waarvoor ze Nobel Prijzen winnen indien ze een beetje literair talent hebben, of worden vredes-activisten voor de organisaties (zoals Sant’Egidio) die het vredelievend front zijn voor de bloeddorstige organisatie die oorlogen gestart zijn. De EU, of de NAVO, de VN etc.

Hoe weten we dat?

OMDAT DE JOURNALISTEN DIE DE BURGEROORLOG GESTART ZIJN, ALTIJD VOOR DE MOEITE MET EEN PRIJS BEDANKT WORDEN.

Als je de winnaars van de Schumann Medaille nagaat vind je die verraders en dat bloeddorstig gespuis mooi op een rijtje.


Voor de duidelijkheid, Vian Dakheel heeft de Schumann Medaille nog niet gewonnen, maar ze heeft wel de Anna Politkovskaya Prijs voor Journalistiek ontvangen – en met deze journalistieke accolade is het nog duidelijker wat een bloeddorstige verraders het zijn.

Anoniem zei

DE ANNA POLITKOVSKAYA PRIJS VOOR JOURNALISTIEK

(of de prijs voor anti-Russische propaganda)

Anna Politkovskaya, in New York geboren. Haar ouders waren beiden Russische diplomaten voor de VN. Nou ja, Russisch ... Tegenwoordig zijn het Oekraïners, en meer precies van de vooraanstaande Rutheens/Oekraïense dynastie van de Mazepa familie. Haar grootvader was ISAAK Mazepa was Voorzitter van Volksministers ten tijde van de USSR. Andere familie leden waren reeds Hetman in de 18de E, maar tegenwoordig vervult de familie deze rol nu nog. Als Ruthenen zijn ze uiteraard voor een onafhankelijk Oekraïne en anti-Russisch.

Anna Politkovskaya was journaliste in Tsjetsjenië, ten tijde van de oorlog. Rapporteerde over de vermeende schendingen van mensenrechten door het Russische leger, en werd bijzonder anti-Poetin toen Boris Jeltsin KGB Luitenant-Kolonel Vladimir Poetin als Eerste Minister aanstelde. Ontvoerd en vermoord.

Winnaars van de Anna Politkovskaya Prijs:

Razan Zaitouneh: een mensenrechten advocate in Syrië die medeverantwoordelijk is voor het ophitsen van de gemoederen, de vroege anti-Assad demonstraties georganiseerd heeft, die uiteindelijk tot de burgeroorlog geleid hebben

Halima Bashir uit Soedan heeft de prijs omwille van haar kritiek op de manier het conflict in Darfur aangepakt wordt, en de burgeroorlog heeft doen heroplaaien.

Malalai Joya uit Afghanistan. Karzai-critius die Karzai onder druk gezet heeft de Amerikanen uit te nodigen om de Taliban een beetje uit te roeien, met wat “humanitaire bombardementen” in Baluchistan en elders in de regio.

Natalya Estemirova: een vrome moslim en anti-Russische ‘journaliste’ die over de schendingen van mensenrechten ‘rapporteerde’ tijdens Tjsetjseense oorlog. Ontvoerd en vermoord door huurlingen. Ze heeft ook de Robert Schuman Medal van de EPP Group gewonnen.

De Politkovaskaya Prijs is nog jong maar elke winnaar – stuk voor stuk – draagt de oorspronkelijke verantwoordelijkheid de gemoederen opgehitst te hebben wat tot burgeroorlog geleid heeft.
DE SCHUMAN MEDAILLE:

Afgezien van de gebruikelijke Europese Commissarissen, krijgen ook journalisten deze prijs, pauzen ook, ook al heeft Benedictus XVI de prijs niet gekregen. Ik vraag me af waarom?

En het ergste van alles is dat deze prijs door de groep van Europese christen-democratische politieke partijen georganiseerd is.

Maar ga de lijst eens na:

“Radiostation B92” springt in het oog die in 1999 de prijs ontvangen hebben.

B92 was het enigste radiostation in de voormalige republiek van Joegoslavië dat westers nieuws uitzond. Het was de drijvende kracht verantwoordelijk voor de vroege onafhankelijkheids demonstraties, die tot de Joegoslavische burgeroorlog (en genocides) geleid hebben. Uitgesproken criticus van Slobodan Milošević – hetgeen de NAVO het excuus gegeven heeft te gaan bombarderen. Het aantal journalistieke prijzen de oprichter van het radiostation in de VS ontvangen heeft is niet te tellen.

Loyola de Palacio is ook het vermelden waard: Opus Die (hetgeen ze ontkent, want “haar naam verwijst naar de grondlegger van de Jezuïeten” Ha. Ha. Een geweldig gevoel voor humor), voormalig vice-presidente van IMF, BNP Paribas en Rothschild Bank, en adviseur voor nucleaire energie.

Nicholas Bethell, 4th Baron Bethell: Ex-MI6 spion in Rusland, anti-Russisch, en Anti-communist, de eerste journalist die Mandela in de gevangenis geïnterviewd heeft, en steunt anti-Russische activisten zoals Litvinenko, die met Polonium vergiftigd is – Europees parlementslid.

Natalya Estemirova, uit Grozny. Een vrome moslim en anti-Russische journaliste actief in de Tjsetjeense oorlog, ontvoerd en vermoord, en door de Europese Christen-Democraten tot martelaar verheven.


Zie ook: Sakharov Prize for Freedom of Thought, die aan dissidenten gegeven wordt

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

Raymond Kardinaal Burke: ‘We have to judge acts’

Raymond Kardinaal Burke: ‘We have to judge acts’

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Raymond Kardinaal Burke

Raymond Kardinaal Burke
Curie-Kardinaal en Prefect van de 'Hoogste Rechtbank van de Apostolische Signatuur', zei op 13 december 2013: "Het 'Evangelii Gaudium' van Bergoglio behoort NIET tot het Pauselijke Magisterium"

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer