zaterdag 7 maart 2015

Kerknet: "50ste verjaardag van de eerste mis van de paus in de volkstaal"

Paus Franciscus bezoekt zaterdag de parochie van Ognissanti in het zuidoosten van Rome, om er de 50ste verjaardag te herdenken van de eerste eucharistieviering van de toenmalige paus in de volkstaal. Dat was het onmiddellijke resultaat van de liturgische hervormingen van het Tweede Vaticaans Concilie (1962-1965) [Grove leugens! Het Tweede Vaticaans Concilie riep net op om het Latijn en het Gregoriaans te bewaren!]. Met de eucharistie van paus Paulus VI op 7 maart 1965 in deze parochie bracht de Italiaanse paus de hervorming van Vaticanum II meteen in de praktijk [Neen! Het was net het tegenovergestelde van wat de Concilievaders hadden besloten!]. De nieuwe vorm van de liturgie werd later definitief vastgelegd in het Missale Romanum, dat op 3 april 1969 door Paulus VI werd afgekondigd. [Paulus VI had het recht niet en had de bevoegdheid niet om een 'nieuwe vorm van liturgie' in te voeren.]

De kerk van van Ognissanti is vandaag de titelkerk van kardinaal Walter Kasper [Toeval!]. Volgens de Duitse kardinaal bekrachtigt de paus met deze eucharistieviering de hervorming van na het concilie [De oude hervormers proberen tegen beter weten in nog steeds hun gelijk te halen.]. "Eucharistievieringen in de volkstaal zijn deze paus bijzonder dierbaar." [So what?] Vieringen in de volkstaal vonden na het concilie ook algemeen ingang. Kardinaal Kasper wijst in dat verband nog erop dat er in Italië nog slechts enkele parochies zijn waar de liturgie volgens de buitengewone liturgie wordt gevierd [En van jaar tot jaar zijn het er meer!]. "Vieringen in de volkstaal helpen de gelovigen om ook innerlijk aan de liturgie deel te nemen [Vandaar dat 97% afgehaakt heeft.]. Vandaag kent nauwelijks nog iemand het Latijn en ook vroeger was dit slecht bekend. [Nog meer leugens!]"

Bron: Kerknet


SACROSANCTUM CONCILIUM
Over de heilige liturgie

36

1. Het gebruik van de Latijnse taal moet [MOET], behoudens het particulier recht, in de Latijnse ritussen gehandhaafd blijven.
2. Omdat echter én in de Mis én bij de toediening van de Sacramenten én in andere gedeelten van de liturgie het gebruik van de volkstaal vaak van groot nut kan zijn voor een volk, mag [MAG] er een ruimere plaats aan gegeven worden, vooral bij de lezingen [!] en aansporingen
[!], en in sommige gebeden [!] en gezangen [!] overeenkomstig de normen, die hiervoor in de volgende hoofdstukken afzonderlijk worden vastgesteld.

Dus, handen af van de Canon!

116 De Kerk erkent de Gregoriaanse zang als de eigen zang van de Romeinse liturgie; deze moet [MOET] daarom, waar geen bijzondere factoren anders vereisen, in de liturgische handelingen de voornaamste plaats innemen. 

Maar, de truc die men heeft toegepast, is van de uitzondering de regel maken!

1 opmerking:

Anoniem zei

Het zoveelste brolartikel van kerknet.
Tussen de liturgie van de Hl. Mis v. 1965 (die maar uiterst kort en vogue war en door de revoluties ter plekke verregaand oberschreden werd)en de latere"Novus Ordo Missae" van 1967 en volgende, uitgespookt door Annibale Bugnini, liggen fundamentele afgronden.
Nog veel erger is dat de omvormingen van 1966 ff. uitdrukkelijk "ad experimentum" verkondigd werden Maar er sedertdien helemaal geen kritische Feedback plaatsvond (afgezien van het plotse ontslag van Bugnini en zijn verzetting naar de diplomatieke vertegenwoordiging in Teheran (Iran))
Deze herdenkingsmis wrd overigens errst zeer laat afgekondigd en naar Ognissanti veregd, omdat men- zoals men zeer luid in e gangen van het vaticaan hoort, men zeer veel angst voor acties van de "Traditionelen" heeft.
Het zijn altijd broeksch--ers geweest.
Totaal onwaar is dat de Usus antiquus (het "eerbiedwaardige oude gebruik/gewoonte)bijna niet in Italiê gevierd wordt:
integendell, de Franciskanen der Immaculata waren uiterst beroemd en geliefd door hun verknochte houding aan de tridentijnse mis;
Het Instituut Christus Konoing Hogepriester (ICRSS) floreert met een zeer groot seminarie in Gricigliano en uitstekende cursussen gregoriaans in het Internet;
en sedert de vervolgingen door Bergoglio stappen zeer veel italiaanse diocesaanpriesters over naar de priesterbroederschap St. Pieters (FSSP) ondr de beschutting van de Commissie Ecclesia Dei.
Justi epulentur.

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

Raymond Kardinaal Burke: ‘We have to judge acts’

Raymond Kardinaal Burke: ‘We have to judge acts’

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Raymond Kardinaal Burke

Raymond Kardinaal Burke
Curie-Kardinaal en Prefect van de 'Hoogste Rechtbank van de Apostolische Signatuur', zei op 13 december 2013: "Het 'Evangelii Gaudium' van Bergoglio behoort NIET tot het Pauselijke Magisterium"

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer