vrijdag 6 maart 2015

Jozef De Kesel doet het wéér (niet)...

Priester uit Heuvelland [eindelijk] ontslagen om zedenfeiten

Bisschop De Kesel van Brugge heeft een priester uit Heuvelland ontslagen wegens zedenfeiten met minderjarigen. De feiten zijn meer dan 20 jaar oud toen de priester les gaf in Waregem en dus verjaard. Het slachtoffer had al een schadevergoeding gekregen, maar de priester mocht in functie blijven.

Tegen de priester was een klacht ingediend door een intussen volwassen ex-leerling van het Heilig-Hart College in Waregem, waar de geestelijke les gaf tussen 1966 en 1992. Volgens de man werd hij daar in die periode het slachtoffer van verregaande aanrakingen.

De zaak belandde bij het bisdom, dat de partijen bijeenbracht en een schikking uitwerkte. Het slachtoffer kreeg een schadevergoeding maar de priester werd niet uit zijn functie gezet in Heuvelland.

Dat veranderde toen in het najaar van 2014 bekend raakte dat drie West-Vlaamse priesters, van wie geweten was dat ze zich hadden bezondigd aan zedenfeiten, ook zonder problemen hun pastoraal werk hadden mogen verderzetten. Bisschop De Kesel kwam onder vuur te liggen en moest over de dossiers zelfs uitleg gaan geven in de parlementaire commissie Seksueel Misbruik in de Kerk.
Toch nog ontslagen

Nadat de storm was gaan liggen, besliste de bisschop uiteindelijk ook om de 73-jarige priester uit Heuvelland te ontslaan. Tegen de man werd overigens vorige week een nieuwe klacht ingediend bij het Kortrijkse parket. Daarin meldt iemand dat ook hij destijds in het Waregemse college slachtoffer is geweest van de priester.

Het parket is een onderzoek gestart dat niet alleen de ernst van de beschuldigingen moet duidelijk maken maar ook of de vermeende feiten al dan niet verjaard zijn. 

Bron: De Redactie

Link:

http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/regio/westvlaanderen/1.2260332


Hoeveel oude lijken gaan er nog uit de kast vallen???

9 opmerkingen:

Anoniem zei

Het Heilig-Hart College van Waregem?

Interessant wat nu komt bovendrijven... Was dit niet het Ubuntu-bolwerk waar je eerder over schreef?

http://kavlaanderen.blogspot.be/2013/11/over-de-diabolische-en-perverse.html

Treffend hoe je toen al schreef: "Hoe de kinderen in de val worden gelokt."

Uw kinderen zijn veilig in het college van Waregem. Hakuna matata.

Anoniem zei

zeer goed opgemerkt. kindermisbruik en liturgisch misbruik zijn 2 kanten van dezelfde munt. zolang de Vlaamse clerus niet terugkeert tot de orthodoxie, zal dit soort misbruik altijd blijven bestaan. zondes tegen de naasten en zondes tegen de Heer komen altijd samen, en leiden tot fysieke en spirituele vernietiging. wederom uiterst triestig.

Anoniem zei

"...Het kwam tot een schikking...Meer dan waarschijnlijk kreeg het (eerst bekende) slachtoffer een schadevergoeding..."
Dat hoorden we ook bij Tom Flavez en wird ook door van Gheluwe himself in de praktijk omgezet.
En de sommen die daar betaald werden zijn niet voor de poes: viertallige (en tesamengerekend en met tesamengestelde interesten) zelfs een vijftallige som.
Daarmeevergeleken zijn de na 2010 uitgekeerde schadevergoedingen echte aalmoezen.
Echt sjofel, afschuwelijk krenterig is dan wel het gedrag van de "Broeders van Liefde" (nomen est omen), die destijds de hogere sommen, door Msgr. Léonard aanbevolen, afweerden en tegenwerkten, omdat ze deze zogezegd finantieel niet konden dragen zonder schade voor hunj orde.
Het telefoongesprek van de huidige overste René Stockman met de BOB (Belgische Opsporingsbrigade) destijds ter "speciale behandeling van een probleem" slaat nog steeds met verstomming.

Wat een Augiasstal!

Een goede raad jongens: Betaal direct alle slachtoffers nog eens het drievoudige van de totnutoe betaalde schadevergoedingen uit.
De ganse boetiek moet tot de laatste cent uitgekleed worden.
Deze typen verstaan niets van sacramentaliteit- dan moeten ze tenminste finantieel drooggelegd worden.

Anoniem zei

Een beetje googlen en simsalabim: de oude kameradenbende is er weer!

Via de zoekterm Daniel Deforche vindt men op de beeldbankwest-vlaanderen)(http://www.google.be/imgres?imgurl=http://images.memorix.nl/pww/tl )
inderdaad een foto "Aanstelling nieuwe pastoor EH Daniel Deforche 16 Februari 1992" met de deken van Brugge-Zuid (Kamiel Missiaen) en de getuigen (nu wordt het zeer interessant) Patrick deGrieck en Guy Algoet, Priesters van de federatie Groot-Beernem.
(Maker van de Foto: Koen Matthys), Inventarisnummer 10510500195 / HK Bos en Beverveld

In Beernem is Tom Flavez ook zijn gangen gegaan en er zelfs achteraf met een uitstapje van de senioren nog eens op een kopje koffie en een stukje taart voorbijgekomen (van berouw, laat staan van boete gesproken);
Patrick deGrieck is nu een oude bekende, "kerkjurist" en goede kameraad van Tom Flavez (hij kwartierde deze na zijn weggang uit Middelkerke in de communiteit van OLV van de Zeven Weeên).
DeGrieck zocht in november 2014 opeens toevlucht in het bisdom Antwerpen bij Bonny, nadat bekend werd dat het dossier van Tom Flavez dat naar de Congregatie van de Geloofsleer in Rome gestuurd was, niet gans compleet bleek te zijn.
Hier werd klaarblijkelijk niet alleen zwaar gedoofpot, maar werd ook met voorbedachten rade de Congr. v.d. Geloofsleer en haar prefekt Kard. Müller bedrogen.
Wat een geweldige criminele energie!
Pedo-mafia puur.

The Guardian Angel zei

Heeft U nadere informatie aangaande René Stockman?

Beste Groet.

Anoniem zei

En zoals steeds de klassieke reactie: oorverdovend zwijgen.
De brugse "bisschop" DeKesel zwijgt.
De brugse bisschoppelijke vicaris Koen van Houtte zwijgt.
De antwerpse bisschop Bonny,bisschop-aanspreekpartner voor de overheid betr. misbruik, zwijgt.
In de Standaard was er maar een klein artikeltje (Het Laatste Nieuws en DeRedaktie hadden een dag eerder al uitgebreide meldingen gepubliceerd)
De belgische bisschoppen zwijgen.
Marc vandeVoorde zwijgt, tertio, Geert deKerpel, kerknet, Theo Borgermans, Hans Geybels, Godfried Danneels,...
Diedier Pollefeyt en de ganse leuvense troep zwijgen.
En het vatikaan zwijgt: Kard. Müller, de paus "Who am I to judge?", de nuntius.
In deze dagen worden de Franciskanen en Franciskanesen van de Immaculata zwaar aangepakt, vervolgd en onder druk gezet en ondergaan hun geestelijk martelaarschap; en dit vuilnisbelt-bisdom wordt niet apostolisch gevisiteerd.
Dat is overigens niet meer nodig: het bisdom Brugge ligt zieltogend op de grond: kapot door de massieve pedofilie, homofiel doordrenkt, finantieel aan de afgrond, spiritueel een ruîne.
C'est fini.

Anoniem zei

Humo 3142 (21/11/2000), later gerefereerd in Humo v. 30/11/2010 en indirect gerelateerd in Het laatste Nieuws v. 24/01/2011.
In het door de Broeders van Liefde gevoerde MPI Sint-Idesbald in Roeselare werd einde der 1990'er jaren het destijds 9-jarige licht mentaal gehandicapte meisje "Anneke" door de "Broeder van Liefde" Emiel Ceustermans misbruikt.
De moeder legde klacht neer bij de politie; de BOB (Belgische Opsporingsbrigade) onderzocht het geval, waarbij der BOB'er Geert van Fleeteren figuurlijk van zijn stoel viel toen hij een telefoontje kreeg van de toenmalige provinciale overste René Stockman, die polste of men dit geval niet zou kunnen rustig regelen met instemming van de moeder (die hierover zeer verontwaardigd was).
Het eerste artikel in humo was ook zeer scherp getiteld (nooit aangevochten):
"Pedofilie in de kerk: Broeder Penis met de Mantel van de (Broeders van) Liefde bedekt".
Achteraf probeerde Stockman zich dan eruit te redden door te zeggen dat hij alleen wou vragen of men de oude broeder niet met een politieauto met blauw licht enz. zou ophalen.
Schijnheiligheid door en door en tot op het laatste einde.
Overigens: de besprekingen omtrent de hoogte van de schadevergoedingen bij het misbruik in de vlaamse bastaardkerk verliepen uiterst stug, en wel - dat stond destijds in alle kranten- door de taaie weerstand van de Broeders van Liefde, die over een grote waaier aan psychiatrische instellingen en scholen vervoegden en waar zich duidelijk de meeste schandalen voorgedaan hadden.
Ze zouden bij serieuze schadevergoedingen helemaal failliet gegaan zijn.
Bij deze morele catastrofe nog op de centen zien: het is erbarmelijk!
Quos deus perdere vult prius dementat.

The Guardian Angel zei

Met dank.

Anoniem zei

Posten, jongens, posten!
En vertalen in het engels, frans, duits, italiaans en spaans, en in de ganse wereld mailen:
naar de USA (Washington), naar Canada (Nunavut en naar Edmonton, Alberta), naar de traditiegetrouwe websites- het vaticaan leest zowiezo iedere dag kavlaanderen.blogspot.
Het offensief voor het oeroude Magisterium der Hl. Kerk is volop bezig en speelt zich hier, in Vlaanderen, voor onze neus af.
Onze-Lieve-Vrouw van Vlaanderen bid voor ons.

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer