zondag 22 maart 2015

Het 'Mandatum Apostolicum' voor de bisschopswijding van Mgr. Jean-Michel Faure door Mgr. Richard Williamson

MANDATUM APOSTOLICUM


We have a Mandate to consecrate from the Roman Church [Zoals we gisteren al schreven, komt het Mandatum dus van de Kerk zélf.] which in its fidelity to Sacred Tradition received from the Apostles commands us to hand down faithfully that Sacred Tradition – namely the Deposit of the Faith – to all men by reason of their duty to save their souls [Het gaat dus over het redden van zielen.].

For indeed, on the one hand, the authorities of the Church of Rome from the Second Vatican Council down to today are driven by a spirit of modernism which undermines in depth Sacred Tradition to the point of twisting its very notion: There shall be a time when they will not endure sound doctrine, turning away their hearing from the truth, turning unto fables, as St Paul says to Timothy in his second Epistle (IV, 3,5)
[2 Ti 4:3  Want er komt een tijd, dat men de gezonde leer niet verdraagt, maar zich een massa leraars bijeenraapt naar eigen smaak; dat men zich de oren laat strelen, 2 Ti 4:4  maar ze afkeert van de waarheid, om zich te houden aan fabels. 2 Ti 4:5  Gij daarentegen, wees nuchter bij alles, wees lijdzaam; volbreng de taak van Evangelist, vervul uw ambt ten volle.]. What use would it be to ask such authorities for a Mandate to consecrate a bishop who is going to be profoundly opposed to their most grave error? [Welke zin heeft het dan om het modernistische Rome om toestemming te vragen voor het wijden van een bisschop, terwijl net die bisschop de zware dwalingen van het modernistische Rome zal gaan bestrijden?]

And, on the other hand, to obtain such a bishop the few Catholics who understand his importance might have hoped, even after Vatican II, that he could come from the Society of St Pius X founded by Archbishop Marcel Lefebvre, like the four consecrated for them in 1988 by a previous emergency Mandate
[!]. Alas, when the authorities of that Society [Het verraad van de leiding van het Priesterbroederschap van Pius X.] showed by their constant turning towards the Roman authorities that they were taking the same modernist road, that hope proved to be vain.

From where then could these faithful Catholics obtain the bishops essential to the survival of their true faith? In a world making political war day by day more on God
[De wereld voert oorlog tegen God.] and on His Church [De wereld voert oorlog tegen Zijn Kerk.], the danger for the Faith seems such that its survival can no longer be left to depend on a single fully anti-modernist bishop. The Church herself [De Kerk Zelf!] asks him to appoint an associate, who will be Father Jean-Michel Faure.

By this handing down of the episcopal power of Orders, no episcopal power of jurisdiction is assumed or granted
[Deze nieuwe bisschop krijgt geen jurisdictie.], and as soon as God intervenes to save His Church [hopend op een interventie van God], which has no more human hope of rescue, the effects of this consecration and of its emergency Mandate will be without delay put back in the hands of a Pope once more wholly Catholic. [Vanaf het ogenblik, dat er weer een Katholieke Paus in Rome zal zijn, (Paus Benedictus XVI oefent zijn ambt niet meer uit en Bergoglio is geen (katholieke) paus.), zal het Mandaat zonder dralen terug in de handen van de Paus gelegd worden.]

Bron: The St. Marcel Initiative

Link:

http://stmarcelinitiative.com/email/en-concerning-the-episcopal-consecration-of-fr-jean-michel-faure.html


Mgr. Jean-Michel Faure draagt de zweetband (infula) als teken van zijn wijding

Geen opmerkingen:

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer