zaterdag 21 maart 2015

De bisschopswijding van Jean-Michel Faure door Bisschop Richard Williamson (19-03-2015)

BISSCHOPSWIJDING MGR. JEAN MICHEL FAURE - MAS FOTOS:

LINK:

http://nonpossumus-vcr.blogspot.be/2015/03/consagracion-de-monsenor-jean-michel.html

Ipsa cónteret = Zij zal u verpletteren (Vulgaat, Genesis 3:15)
De Heilige Maagd zal de kop van de slang verpletteren!

1 opmerking:

Anoniem zei

De Priesterbroederschap St.-Pius X (FSSPX) is van oorsprong en karakter een sacerdotale broederschap, officieel door de Hl. Kerk erkend, en wel met het doel de pastorale zorg van de trouwe gelovigen te verzekeren.
Dit is geen primair dogmatische broederschap, en zeker geen secte of een nieuwe kerk.
Een groot deel van de dogmatisch- theologische fundering van de FSSPX gaat trerug op twee franse dominikanen, Pater Bartho OP (uit hartpijn na het 2e vat. concilie zer vroeg gestorven) en Pater Guérard dès Lauriers OP, die zeer indrukwekkend de aberraties van het concilie en de de onderliggende en ondermijnende tendensen aanduidden.
P. Guérard dès Lauriers OP nam overigens kort nadien ook contact met Kard. Dinh Thuc op en wird zelf tot bisschop gewijd.
De FSSPX is overigens aan turbulenties op dat gebied gewoond:
ze verloor zeer veel effectieven aan de FSSP (Petrusbroederschap)door "Ecclesia adflicta"; ze werd zeer ontgoocheld door de abdij v. Le Barroux, waar Dom Gérard (na eerst zeer veel finantiêle steun v. AB Msgr. Lefebvre gekregen te hebben, plots de fronten wisselde).
In de FSSPX bestaan er sterke differenties tussen enerzijds Msgr. Fellay en anderzijds Msgr. Tissier de Mallerais emn Msgr. Gallareta;
P. Schmidberger in Duitsland voer enige tijd ook een zeer brave koers.
Opmerkelijk is dat de veruit beste kritiek aan Evangelii Gaudium van de hand v. P. Schmidberger stamt;
en dat de uitspraken van Bergoglio theologisch zeer vakkundig analyseerd en gecommenteerd worden op dici.org, de website v.d. FSSPX.
(Bijzonder interessant en noodzakelijk, behoort toch naar eigen zeggen van Bergoglio alles wat de "paus" zegt, tot het "leerambt" )(konijnen, 3-kinderen, internetgebruik, vleermuischristenen, zure-cornichon-gezichten enz.)
Ondertussen is de FSSPX gebrouilleerd met de Dominikanen van Avrillé, zijn er meningsverschillen met de abdij van Bellaigue, nu ook in Braziliê, is Abbé Régis de Cacqueray, een veelbelovend man, bij de traditionele Capucijnen binnengetreden.
(Overigens: bij nauwkeurige studie van de traditionele gezelschappen vallen zovele zeer interessante en bloeiende ordes en gezelschappen op- dat is toch iets helemaal anders als de vergrijsde, om niet te zeggen snel uitstervende gemeenschappen in Noordbelgiê)

Z.E. Msgr. Faure hartelijk gelukgewenst en veel vrucht bij de arbeid!

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer