donderdag 26 maart 2015

Bisschopswijding van Mgr. Jean-Michel Faure door Mgr. Richard Williamson:
Deze bisschopswijding was geen geheim.


Rome heeft via de nuntiatuur van de Heilige Stoel laten weten tot welke consequenties dit voor de betrokken personen zou kunnen leiden.

Ze zitten er in Rome natuurlijk belabberd bij: aan de ene kant wordt er geflirt met alle mogelijke protestantse en anglicaanse bisschoppen en aartsbisschoppen, om van de niet-christelijke religies te zwijgen; en anderzijds wil men de Traditionelen helemaal onderdrukken en bagatelliseren.

In Rome weten ze natuurlijk, dat ze zichzelf uiterst belachelijk maken wanneer ze een ex-geëxcommuniceerde, die door een motu proprio voor kort weer tot de communio toegelaten werd, opnieuw zouden excommuniceren.

Daarvan bestaan wel antecedenten (vb. Kardinaal Dinh Thuc).

Maar, dat is tegelijkertijd het beste voorbeeld, dat men door kerkjuristerij een fundamenteel-theologisch probleem niet kan oplossen.


Dat het toenaderingsvriendelijke deel van de FSSPX door deze bisschopswijding maagpijn krijgt, is duidelijk.

Even duidelijk is, dat de lafaards, die men rijkelijk in Rome vindt, wel zeer hard met de deemoedige Traditionelen zoals de Franciscanen van de Immaculata omgaan; voor strijdvaardige en dappere mensen hebben ze daarentegen angst.

De situatie is van tactisch standpunt gezien zeer ongunstig voor B. Fellay...

Enerzijds Rome, met de gekke toeren van Bergoglio, die daarenboven voor kort nog zei, dat alles wat een paus zegt, tot het leerambt van de Kerk behoort (Amaai: konijnen, het juiste aantal kinderen, de "mexicanisering van Argentinië", de vleermuischristen, enz.).

Dat schijnt nu niet meer de Ecclesia Mater et Magistra te zijn, maar wel een chaotische grabbelton, tohuwabohu.

En anderzijds een zeer brede en gevarieerde stroom van traditievriendelijke bewegingen, waar de FSSPX een grote, maar zeker geen dominerende rol speelt.

En iedereen is door de uitstekende wereldwijde informatie op het internet op de hoogte en kan alle ontwikkelingen op de voet volgen.

B. Fellay moet toch oppassen, dat hij met zijn aankondigingen van tevoren geen harakiri begaat!

Bron: Anoniem


INTERVIEW W/ BISHOP WILLIAMSON AFTER THE CONSECRATION OF BISHOP FAURE


What made you decide to perform the consecration at this moment?
Each day it became more reasonable with the threat of war, which is nearly upon us now, and has already been twice avoided with Syria and Ukraine, and the criminal West continues to provoke the Russians. The moment may arise when Putin will say enough is enough and decide to attack.

Your Excellency, already the voices have begun to cry out that say you and Bishop Faure are excommunicated, what can you tell us about that?
Truth is more important than authority. The authority exists to serve the Truth, and unfortunately, the Roman authorities abandon the Truth more and more each day thanks to the Council. So their punishment and censures have no force; they are meaningless.


Bron: TradCatKnight

Link:

http://tradcatknight.blogspot.be/2015/03/interview-w-bishop-williamson-after.html


1 opmerking:

Anoniem zei

De “Zeven Tijden van de Kerk”.

Exellente toespraak van Mgr. Williamson (11 Juli 2013)

https://www.youtube.com/watch?v=EQ0d55C69dE

Aangezien we de allemaal Kerkgeschiedenis kennen – of niet soms? – kunnen we direct naar 57:50 doorspoelen en luister dan naar wat Mgr. Williamson te zeggen heeft:

Mgr. Williamson zegt dat FSSPX haar eigen Vat II moment zal ondergaan dat de fraterniteit uit elkaar zal rukken, hetgeen perfect past in het patroon zich doorheen de hele kerkgeschiedenis herhaalt, namelijk dat de duivel terugkomt op een moment de Kerk het goed doet, om dat goede te verwoesten.

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer