vrijdag 6 maart 2015

"Bisschop zet zielenherder aan de deur"

Klachten wegens zedenfeiten waren midden december de aanleiding voor het plotse ontslag van Daniel D. (73), tot dat moment pastoor in de federatie Heuvelland. De feiten speelden zich af aan het Waregemse Heilig-Hartcollege, waar D. 26 jaar lang priester-leraar was. Vorige week nog, werd een nieuwe klacht gemeld bij het Kortrijkse parket, dat een onderzoek is gestart.

De plotse aanstelling van Igor De Bliquy [!], rond de jaarwisseling, als pastoor in de federatie Heuvelland ter vervanging van Daniel D. kwam als een verrassing. Niets wees er op dat zijn voorganger van plan was om er opeens mee te stoppen. Later bleek dat D. niet eervol was ontslagen, zoals dat gewoonlijk gebeurt in het bisdom, maar dat de bisschop hem met onmiddellijke ingang de laan had uitgestuurd. Die beslissing kwam er in de nasleep van de heisa in het najaar 2014, toen bekendraakte dat drie West-Vlaamse priesters nog altijd in functie waren niettegenstaande bekend was dat ze zich schuldig hadden gemaakt aan zedenfeiten. Twee van hen werkten in Middelkerke en Hooglede, de derde maakte zich nuttig in Brazilië maar werd uiteindelijk door bisschop De Kesel terug naar ons land gehaald. De Brugse bisschop lag toen onder vuur omdat er voordien niet was opgetreden tegen het trio.

Nadat de storm was gaan liggen, dook ook het dossier op van Daniel D., die van 1966 tot 1992 priester-leraar was aan het Heilig-Hart College van Waregem. Daar bezondigde hij zich aan vrij verregaande aanrakingen bij minstens één student. Die stapte een tijd geleden naar het Meldpunt Misbruik, Geweld en Kindermishandeling, waarna ook het bisdom op de hoogte werd gebracht. De klacht werd afgehandeld met een schikking, waarbij het slachtoffer meer dan waarschijnlijk ook een schadevergoeding kreeg. Opmerkelijk is, dat bij het parket van Kortrijk vorige week een brief in de bus viel met daarin opnieuw een klacht tegen Daniel D., dit keer voor zwaardere feiten die zich ook in het Waregemse college zouden hebben afgespeeld. "De brief is inhoudelijk zeer vaag, we weten zelfs niet of het om meerdere slachtoffers of feiten gaat", zegt parketwoordvoerder Tom Janssens. "Een gerechtelijk onderzoek moet duidelijkheid brengen, ook over het feit of de vermeende feiten verjaard zijn of niet."

Pastoor Daniel D., die nog altijd in Nieuwkerke woont, heeft niet veel zin om te reageren op het nieuws. "Het kan zijn dat er een klacht is tegen mij maar ik hoef daar geen commentaar op te geven. U zegt dat mijn ontslag zo plots was, maar dat klopt niet. Het was al een tijdje voorbereid. Meer informatie wil ik daarover niet kwijt."

Bron: Het Laatste Nieuws

Link:

http://www.hln.be/regio/nieuws-uit-heuvelland/bisschop-zet-zielenherder-aan-de-deur-a2241862/

DE ROMMEL-LITURGIE VAN DEZE 'PRIESTERS' SPREEKT BOEKDELEN!!!

Geen opmerkingen:

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

Raymond Kardinaal Burke: ‘We have to judge acts’

Raymond Kardinaal Burke: ‘We have to judge acts’

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer