woensdag 11 februari 2015

Reinhard 'kardinaal' Marx, de 'aartsbisschop' van München, maakt jonge, Katholieke traditionalisten uit voor terroristen! (Vanaf minuut 8:00)In his Stanford lecture, Cardinal Marx said, “I had a discussion with some of the students,” before the lecture, who asked him, “‘Cardinal is it true that the younger people are more traditional?’ And that’s true.”

“But that is not dangerous,” he said. “I have no problem with tradition. But we have also the tendencies that the people want to be clear in their positions. Black and white populism is growing in Europe. And that is the beginning, perhaps, of populism, of terrorism, that’s clear.”


Wel, als 'kardinaal' Marx dat écht gelooft, dat moet hij zich zorgen gaan maken.

Blijkbaar kent Marx het verschil niet tussen islam en christendom!

Marx is een zeer domme én gevaarlijke man.

Wie heeft nog vijanden nodig met zulke 'vrienden'?

3 opmerkingen:

Anoniem zei

Ze weten niet wat zeggen, verhullen hun gebrek aanzicht achter '-isme's: (populisme, traditionalisme, terrorisme, simplisme), preken in eindeloze verhakte zinnen waar ze op het einde zelf niet aan uit kunnen.

Allemaal quatsch. Wanneer je iets te zeggen hebt kan je de moeilijkste concepten in eenvoudige kortzinnen aan een kind van 5 uitleggen. Als je dat niet kan, heb je niets te zeggen.

Twee zinnen verder heeft hij het over de toekomst van wat we onder de toekomst van vrijheid, democratie of het gemenebest verstaan.

Als hij een katholiek is weet hij dat. Maar nee. Hij is post-conciliair. De wereld voor hem is pas in 1965 geschapen. En alles wat voorheen gebeurd is, zijn hem onbekend. Natuurlijk dat hij zich moet afvragen wat vrijheid is, wat democratie is of wat het gemenebest is.

Dom is hij in ieder geval.

Katholiek is hij in ieder geval niet.

Gevaarlijk? Nee. Hoe doet maar wat ze hem opdragen. Kijk eens naar de Q&A, vanaf minuut 56:30. 15 seconden later weet wat een dekzwabber Marx is.

Anoniem zei

Er is niets nieuws in wat Marx hier zegt.

Reeds lang zijn traditionele katholieken synoniem voor “radicalen en extremisten”. Ze worden niet alleen als dusdanig in de pers beschreven maar ook door bisschoppen zelf. Ook al doen traditionele katholieken alleen dat wat in de geloofsleer staat. Niets van het geleuter van de zogeheten modernisten staat in de geloofsleer. Een traditionele of modernistische katholiek bestaat niet. Hij is ofwel katholiek ofwel is hij dat niet.

Tegelijkertijd werden moslim terroristen ook als “extremisten” beschreven die zogezegd “geradicaliseerd” waren. Het is dan ook logisch dat indien een traditionele katholiek synoniem is voor radicaal en extremist, en indien een terrorist ook radicaal en extremist is, dat een traditionele katholiek daarom een terrorist is.

Omdat Pontius Pilatus wist dat ze Jezus voor niets meer dan uit nijd overgeleverd hadden, heeft hij de gok gemaakt; “Wat kiest gij; de beruchte misdadiger of Christus?”

De vrouw van Pilatus is toen tussen beiden gekomen en aan man-lief gevraagd waar hij mee bezig was want “Nihil tibi, et justo illi”

Ondertussen hadden de hogepriesters het volk opgehemeld en riep uit “Crucifigatur.”

Pontius Pilates heeft nog met de joden proberen te pleiten: “Quid enim mali fecit? “

Maar ze schreeuwden nog harder: “Crucifigatur.”

Of hij nu wilde of niet, en teneinde rellen te vermijden heeft Pontius Pilatus zijn handen in onschuld gewassen en Christus laten geselen, bespotten en met doornen gekroond, Zijn Kruis naar Golgotha laten dragen en erop vast genageld.

Ga het eens aan Marx vragen; En wat kiest gij? De terrorist of de Christus?

Of Marx nu wil of niet, omdat hij alleen de taal van de wereld spreekt, zal hij niet anders kunnen dan de Christus opnieuw aan het Kruis te nagelen.

Anoniem zei

http://www.newsmax.com/EdwardPentin/Cardinal-Burke-Catholic-Church-German-Catholic-Church-Pope-Francis/2015/02/10/id/623988/

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

Raymond Kardinaal Burke: ‘We have to judge acts’

Raymond Kardinaal Burke: ‘We have to judge acts’

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Raymond Kardinaal Burke

Raymond Kardinaal Burke
Curie-Kardinaal en Prefect van de 'Hoogste Rechtbank van de Apostolische Signatuur', zei op 13 december 2013: "Het 'Evangelii Gaudium' van Bergoglio behoort NIET tot het Pauselijke Magisterium"

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer