zaterdag 14 februari 2015

Mgr. Athanasius Schneider veroordeelt de ketterse 'Kasper-agenda'

"We moeten in deze gevaarlijke tijd moedig zijn om het waarlijk gnostische en revolutionaire karakter van de 'Kasper-agenda' te onderkennen, en daarbij de continuïteit van de goddelijke leer van het huwelijk en zijn toepassing gedurende tweeduizend jaar geschiedenis van onze Kerk laten zien. We moeten de gelovigen inspireren met voorbeelden van heilige echtgenoten, gezinnen, kinderen en tieners. We moeten enerzijds de werkelijke schoonheid laten zien van een getrouwd, een gezins- of een vrijgezellenleven in kuisheid en trouw. Anderzijds moeten we wijzen op de bewezen lelijkheid, ongelukkigheid en schizofrenie van een leven dat ingaat tegen de goddelijk-vastgestelde orde."

"Om hoop te geven aan hen die worstelen, is het belangrijk voorbeelden te geven van berouwvolle katholieken uit verleden en heden. Zij die terugkeerden van hun zondig leven in overspel, scheiding of sodomie."

"In antwoord op de dwalingen die nu verspreid worden moeten goede katholieke echtgenoten, gezinnen en afzonderlijke individuen schrijven naar de paus, naar hun bisschoppen en naar de competente dicasteries van de Romeinse Curie, om hen te wijzen op de ketterse, halfketterse of gnostische uitlatingen door kerkelijke personen of op evenementen met zo'n agenda die bevorderd worden door kerkelijke personen of groepen."

Bron: Katholiek Nieuwsblad

Link:

http://www.katholieknieuwsblad.nl/nieuws/6983-mgr-athanasius-schneider-doet-oproep-aan-katholieken

Geen opmerkingen:

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer