vrijdag 20 februari 2015

Kerknet: 'Rechtvaardigheid en Vrede' veroordeelt nationalisme en racisme in Europa

De Europese Commissies Rechtvaardigheid en Vrede hebben veroordelen in een gemeenschappelijk rapport het toenemende racisme en de groeiende vreemdelingenhaat [1. De 'vreemdelingenhaat' in Europa gaat hoofdzakelijk uit van de vreemdelingen zélf: moslims die joden vermoorden. Bijvoorbeeld Parijs en Kopenhagen. 2. Het gaat dus niet over 'haat' of 'racisme', maar over moord!]. Zij stellen in heel Europa een groei van het populisme [vb. populist Bergoglio] en het nationalisme [Mag dus ook al niet meer.] vast en die gaat hand in hand met een toenemende uitsluiting. "Zowel in de regionale en nationale als in Europese verkiezingen behaalden de partijen die enge nationale belangen voorrang geven op universele waarden en internationale engagementen en verplichtingen een grote overwinning [Wat is er 'katholiek' aan "universele waarden en internationale engagementen en verplichtingen". Is dat een bekommernis van de bisschoppen?]. Het succes van partijen met een nationalistische agenda werd vooral duidelijk in de verkiezingen van mei 2014. Deze geestesgesteldheid roept herinneringen op aan de mentaliteit in de periode tussen de twee Wereldoorlogen. Deze trend is bijzonder zorgwekkend." [Wat zorgwekkend is, is de moord op honderdduizenden Christenen in het Midden-Oosten, maar daarover geen woord!]

Volgens Rechtvaardigheid en Vrede staat die "chauvinistische visie'' haaks op de christelijke visie van universele rechtvaardigheid en vrede, waarbij mensen worden aangespoord tot respect en solidariteit met iedereen [Van een "chauvinistische visie' is nog nooit iemand gestorven.]. Het rapport verwijst naar de vaak gewelddadige aanvallen in verschillende Europese landen tegen etnische en religieuze minderheden [Moslims die joden en christenen vermoorden. Als de bisschoppen iets te zeggen zouden hebben, dat ze het dan zeggen of anders hun mond houden. De moslims moorden, maar de christenen zijn de schuldigen! 'Bisschoppen', wij zijn jullie geleuter kotsbeu!].

De Luxemburgse aartsbisschop en jezuïet [!!!] Jean-Claude Hollerich, de voorzitter van de Europese Commissies Rechtvaardigheid en Vrede, verklaarde op de voorstelling: "Simpele slagzinnen en goedkope propaganda ten koste van migranten en tegen de Europese Unie [De 'bisschoppen' als de grote pleitbezorgers van de Europese vrijmetselaars-Unie!] hebben een grote impact op mensen die bang zijn voor hun toekomst. Maar zij bieden geen antwoord op de complexe uitdagingen van onze tijd, waarvoor geen simplistische oplossingen bestaan. De doelstellingen van deze partijen en bewegingen zijn eenvoudig: politieke en economische macht. Maar zij staan niet ten dienste van de zwakken, de kwetsbaren en achtergestelden." [Welke partijen staan dan wél ten dienste van de zwakken, de kwetsbaren en achtergestelden???]

Bron: Kerknet

BESTE BISSCHOPPEN,

VEROORDEEL EENS ONOMWONDEN HET VERMOORDEN VAN CHRISTENEN!

EN DAARBIJ, IN PLAATS VAN TE VEROORDELEN, NEEM EENS EEN VOORBEELD AAN JULLIE GROTE IDOOL BERGOGLIO:

"WHO AM I TO JUDGE?"

4 opmerkingen:

Anoniem zei

Melk in een glas
De Traditie sanctioneert allerminst oikofobie, maar verdedigt juist het principe van 'eigen volk eerst'. Dat principe vinden wij al in de Galatenbrief van Paulus, waarin staat: 'Laten we dus, zolang we tijd hebben, goed zijn voor allen, maar vooral voor onze geloofsgenoten'. Paulus kent als geen ander de hoge plicht van liefde voor allen. Hij kent evenzeer de beperkingen van de liefde bij veel mensen. Is de liefde melk in een glas, dan zul je vaak genoeg de bodem zien. Impliciet adviseert Paulus om dan eerst voldoende te schenken aan afhankelijke naasten als je kinderen; wat over is kun je aan vreemden schenken. Wil je meer aan vreemden geven, beknibbel dan niet op het portie van je kinderen, maar vergroot je glas melk met gebed en goede werken. Dit is in het kort de 'hiërarchie van de liefde'.

Anoniem zei

Thomas van Aquino
De hiërarchie van de liefde is voor Paulus geen substituut voor liefdeloze gelovigen. Het is een bindende hiërarchie, want Paulus schrijft aan Timoteüs de indringende woorden: "Wie niet zorgt voor zijn eigen familie en zelfs niet voor zijn huisgenoten, heeft het geloof verloochend en is erger dan een ongelovige." Wie zijn thuis verwaarloost doordat hij buitenshuis caritas bedrijft, schendt juist de naastenliefde. Waar Paulus dit principe alleen toepast op familie en geloofsgenoten, trekt Thomas van Aquino in zijn Galatencommentaar de hiërarchie van de liefde door naar de burgerlijke samenleving. In Summa Theologica prijst hij, met verwijzingen naar Aristoteles en het oude Israël, terughoudendheid in het opnemen van vreemdelingen door het volk, "omdat de vreemdelingen nog niet het algemeen belang nader aan het hart hebben en daardoor het volk kunnen beschadigen". Zoals een goede huisvader zijn gezin niet in onheil brengt door Jan en alleman toe te laten, brengt een goed staatshoofd zijn volk niet in gevaar door vreemdelingen vrijelijk toe te laten.

Anoniem zei

Ik val om van het lachen.
Ik herinner mi9j al te goed aan de langdurige belgische bisschop met verantwoordelijkheid voor "Justitia et Pax", nota bene onze oudbekende Roger vanGheluwe:
aan de lopende band produceerde hij en zijn trawanten gezever over de rechtvaardigheid en de vrede tussen de mensen en tegelijkertijd werd er door hem zoveel leed berokkend en door zijn wijde omgeving getolereerd en gedoofpot.
Schijnheiligheid puur-of, om het met de oorden van Bergoglio zelf te zeggen (één van zijn laatste preekjes in het domus Sanctae Marthae): echte farizeeêrs.
De europese verkiezingen in mei 2014 waren maar een begin:
wanneer bvb. in Duitsland bij de volgende verkiezingen de CDU pluimen laat in de vlaamse trant van de CD&V (ik wil altijd noch CVP schrijven)- en de AfD is inderdaad een conservatief alternatief-, kann men het boeltje helemaal tesamenkeren.

Anoniem zei

De man is voorzitter van een Europese Commissie.

Volgens mijn bron betekent dat Bisschop Jean-Claude Hollerich €24,422.80 per maand betaald krijgt - belastingvrij - plus onkosten - om dit geleuter uit zijn nek te slaan.

Een voorbeeld:

"... in Europese verkiezingen behaalden de partijen die enge nationale belangen voorrang geven ... bla bla bla ... een grote overwinning"

Ze zullen Syriza in Griekenland bedoelen, die vrij duur aan het worden zijn voor de Duitsers.

Maar het gaat natuurlijk ook over stemmen. De parlementariers willen hun job niet kwijtspelen.

Bij Kerknet zijn ze nog dom.

Dat onze vrome aartsbisschop deze bullshit uit zijn nek slaat voor een paar honderd duizend Euro per jaar is te begrijpen, maar dat ze bij Kerknet denken dat zijn uitspraken katholiek zouden zijn, en de moeite waard in een katholiek weekblad te herhalen, gaat mijn pet te boven.

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer