donderdag 26 februari 2015

Fr. Thomas Rosica, de Vaticaanse woordvoerder die een proces wil inspannen tegen een Canadese blogger, dirigeerde in 2011 het 'Mormon Tabernacle Choir':

 Fr. Rosica dirigeert het 'Mormon Tabernacle Choir'
Is Fr. Rosica een crypto-mormoon?

"Father Rosica said he wanted to conduct to show his appreciation for the help provided by The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints during the visit of Pope John Paul II to Toronto in 2002."

Blijkbaar hebben de Mormonen hand- en spandiensten geleverd tijdens het bezoek van Johannes-Paulus II aan Toronto in 2002...

“When I got the opportunity to conduct, how could I say no?” he said. “I’ve always loved the Mormon Tabernacle Choir. It’s America and American religion at its best; the collaboration, the joy, the pride, the beauty, and the Christianity that comes across through this beautiful music. So it’s a real honor to be here.”

Fr. Rosica vindt het Mormon Tabernacle Choir: "Amerikaanse religie op zijn best..."

Dat weten we ook alweer!

Link:


http://www.mormonnewsroom.org/article/president-monson-attends-final-concert-of-mormon-tabernacle-choir-tour

Geen opmerkingen:

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

Raymond Kardinaal Burke: ‘We have to judge acts’

Raymond Kardinaal Burke: ‘We have to judge acts’

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Raymond Kardinaal Burke

Raymond Kardinaal Burke
Curie-Kardinaal en Prefect van de 'Hoogste Rechtbank van de Apostolische Signatuur', zei op 13 december 2013: "Het 'Evangelii Gaudium' van Bergoglio behoort NIET tot het Pauselijke Magisterium"

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer