zondag 22 februari 2015

Bergoglio de Apostaat 'zegende' op 9 juni 2014 coca-bladeren in het Vaticaan. Op 1 augustus 2014, de dag van de 'Pachamama', de moedergodin, zou in Argentinië Milagros Sala deze coca-bladeren in een heidens ritueel gebruiken!

Quienes leen las hojas de coca son los chamanes o brujos.

Esto viola la Ley de Dios.Wie de coca-bladeren leest, zijn sjamanen of heksen.

Dit druist in tegen de Wet van God.


Link:
 

https://www.youtube.com/watch?v=UyLWfmAqN84

Sjamaan Bergoglio begaat hier een publieke daad van apostasie!


Het Eerste Gebod: "Bovenal bemin één God."


CATECHISMUS VAN DE KATHOLIEKE KERK

2089 Het ongeloof is de onverschilligheid ten opzichte van de geopenbaarde waarheid, of de vrijwillige weigering zijn instemming ermee te betuigen. "Ketterij wordt genoemd: het, na het ontvangen van het Doopsel, hardnekkig ontkennen of in twijfel trekken van een of andere waarheid die met goddelijk en katholiek geloof geloofd moet worden; apostasie: het volkomen afwijzen van het christelijk geloof; schisma: het zich onttrekken aan het gezag van de Paus of aan de gemeenschap met de onder zijn gezag staande kerkleden"


CODEX IURIS CANONICI

1364

§ 1 Een geloofsafvallige, een ketter of een schismaticus loopt een excommunicatie van rechtswege op, onverminderd het voorschrift van can. 194, § 1, nr.2; een clericus kan bovendien gestraft worden met de straffen waarover in can. 1336, § 1, nrs.1,2 en 3.

§ 2 Als langdurige halsstarrigheid of de zwaarte van de ergernis het eist, kunnen andere straffen toegevoegd worden, wegzending uit de clericale staat niet uitgesloten.

Mat 18:17  Luistert hij ook niet naar hen, zeg het dan aan de Kerk; zo hij zelfs naar de Kerk niet luistert, dan zij hij u als een heiden en een tollenaar.

2 opmerkingen:

Anoniem zei

Als Aartsbisschop was hij anders fel anti-drugs, zelfs tegen soft-drug voor recreationeel gebruik - zoals het Coca blad.

Op 9 Juni 2014 staat hij daar Coca bladeren te zegenen.

Op 20 Juni 2014 ontving hij een delegatie van de 31st Anti-Drug Conferentie op het Apostolisch Paleis, waarin hij opnieuw nee zei tegen elke vorm van drug.

"No to every type of drug use”.

“But – the Pope continued - to say this "no", one has to say "yes" to life, "yes" to love, "yes" to others, "yes" to education, “yes” to sport, "yes" to greater job opportunities. A young person without a job… I believe the figure is 75 million in Europe, I’m not sure… but think of a young person: jobless, not studying.

Als iemand daar aan uit kan gelieve het mij uit te leggen.

http://vaticaninsider.lastampa.it/en/news/detail/articolo/francesco-francis-francisco-droga-drogas-drug-34819/

---

Voor de volledigheid:

Coca bladeren zijn een grondstof voor de productie van Cocaïne. Daarom zijn Cocabladeren sinds 1961 wereldwijd verboden in de “Single Convention on Narcotic Drugs” van de VN.

De Conventie besloot ook dat alle gecultiveerde alsook alle wilde Coca struiken met wortel uitgerukt moesten worden (Article 26), en dat het kauwen van Coca bladeren binnen de 25 (tegen 1986) niet meer mocht voorkomen.

Maar de Sjamanen in de Andes houden er andere ideeën aan over. Bergoglio dus ook.

Anoniem zei

Maar wel de Franciscanen van de Immaculata vervolgen.

A propos. Die Volpi gaat wil de Manelli familie nu zelf ook vervolgen.

Wat hij moet bedenken is dat hij er licht vanaf geraakt is dat hij tot minnelijke schikking gekomen is met de Manelli-familie.

Het probleem is dat indien een rechter een vonnis uitgesproken had over de leugens en laster van Volpi dat hij er niet licht vanaf gekomen was en dat het de Kerk grote schade aangericht zou hebben - en Bergoglio in het bijzonder.

Nu gaat Volpi in de tegenaanval. We zullen zien waar het toe leidt. Maar pas op he. Indien Volpi het verliest, dan wordt de positie van Bergoglio (als paus) onhoudbaar.

DAT mijn beste, is wat er op het spel staat. DAT is hoe gevaarlijk Volpi is. DAT is hoe zwak Bergoglio is, nadat hij zich door die bloedhonden omringt heeft. Hij loopt het gevaar uit Rome weggejaagd te worden.

En dat schade dit de Kerk aanricht is niet in te schatten.

Waarom denk je dat Bergoglio zijn Argentijns paspoort vernieuwd heeft? Niet omdat hij van plan is in het Vaticaan te sterven.

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer