zondag 18 januari 2015

25a. ZIZOonline: Johan Bonny wint de Çavaria Campaign Award!

Mgr. Johan Bonny heeft de Çavaria Campaign Award gewonnen op Sparkle. De Antwerpse bisschop schreef een open brief, gericht aan zijn collega-bisschoppen naar aanleiding van de bisschoppensynode in Rome over 'de pastorale uitdagingen voor het gezin in de context van de evangelisatie', waarin hij pleit voor de aanvaarding van homoseksualiteit [Het gaat niet over de 'aanvaarding' van homoseksualiteit.].

De aartsbisschop [Bonny is nu al blijkbaar 'aartsbisschop'!] stelde tekst op in het Nederlands, het Duits, het Engels, het Frans, het Italiaans en het Spaans. Het belang van zijn pleidooi kan niet onderschat worden, gezien de morele invloed die de Rooms-Katholieke Kerk heeft in grote delen van de wereld.

Bovendien is Johan Bonny iemand die een goede band heeft met de huidige paus, paus Franciscus, die aanstuurt op een milder standpunt van de Rooms-Katholieke Kerk ten aanzien van holebi’s [!]. “Als iemand gay is en hij is op zoek naar de Heer, wie ben ik dan om over hem te oordelen? Men moet deze mensen niet discrimineren of uitbannen”, zei paus Franciscus in een vliegtuig bij een bezoek aan Brazilië. Het moderne woordgebruik van de paus viel daarbij op: hij spreekt over ‘una persona è gay’. ["Who am to judge?" zei Bergoglio. Het is duidelijk dat de ene homo moeilijk de andere homo kan veroordelen! Maar, de persoonlijke 'geaardheid' van Bergoglio zou bij de uitoefening van zijn functie geen rol mogen spelen.]

In december 2014 ging Johan Bonny nog een stap verder door een betoog te houden voor de kerkelijke erkenning van holebirelaties [!][!][!]. Het pleidooi van Bonny is volgens çavaria een hart onder de riem voor gelovige holebi's en hun ouders en familieleden [die binnenkort allemaal naar de kerk gaan lopen!].

De andere genomineerden waren The Intergroup on LGBTI Rights en de ondertekenaars van de Vlaamse resolutie die transgenders ten goede komt.

The Intergroup on LGBTI Rights, is een groep van Europarlementsleden [!] die zich inzet voor holebi- en transgenderrechten in Europa [Wat dat ook mag zijn.]. Ze dankt haar nominatie aan de campagne voor de ‘EU roadmap against homophobia and discrimination on grounds of sexual orientation and gender identity’, beter bekend als het Lunacek-rapport [!]. Het bewuste rapport vraagt de Europese Unie een stappenplan uit te werken over discriminatie van holebi's en transgenders, ook wet betreft de strijd tegen homofobie en transfobie. [Discriminatie? Graag een paar voorbeelden!]

Ook de ondertekenaars van de ‘resolutie betreffende de algemene maatschappelijke aanvaarding en gelijkschakeling van transgenders’ waren genomineerd. Piet De Bruyn (N-VA), Johan Verstreken (CD&V), Jan Roegiers (sp.a), Elisabeth Meuleman (Groen), Boudewijn Bouckaert (LDD) en Annick De Ridder (Open VLD, nu N-VA) ondertekenden de resolutie. [Pure politieke koehandel!]

De resolutie richt zich met een aantal specifieke vragen en aanbevelingen tot de Vlaamse Regering. Zo vragen de indieners om zowel binnen het beleidsdomein Welzijn als binnen het beleidsdomein Gelijke Kansen de nodige aandacht te besteden aan de groep transgenders om op die manier elke vorm van discriminatie uit te sluiten en de algemene kennis over transgenderisme te vergroten [De bevolking moet dus mensen met psychische problemen beter leren begrijpen!]. Verder wordt gewezen op de belangrijke rol die het onderwijs [!], het werkveld en de media kunnen spelen [!]. Ook voor ouders van transgenders wordt speciale aandacht gevraagd.

Bron: ZIZOoline

Link:


http://www.zizo-online.be/johan-bonny-wint-de-cavaria-campaign-award

3 opmerkingen:

Anoniem zei

Met dank aan KVHV en Pro-Familia!

Anoniem zei

Eveneens nijn hartelijke dank aan KVHV en Pro-Familia!
Deo iuvante vincimus (uit de latijnse spraakkunst v. Pater Geerebaert SI)

Anoniem zei

inderdaad, het doet deugd om te zien dat er toch nog enkele organisaties zijn die zich uitspreken ten gunste van de katholieke leer in tegenstelling tot het geperverteerde episcopaat!

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer