zaterdag 24 januari 2015

Over het complot tégen de Kerk: Alta Vendita

"Over honderd jaar...
zullen bisschoppen en priesters denken,
dat zij achter de banier van de sleutels van Petrus marcheren,
maar zij zullen in feite 'onze' vlag volgen...
De hervormingen zullen tot stand gebracht worden in de naam van
de 'gehoorzaamheid'."

Alta Vendita

Dit vrijmetselaarsdocument uit de 19de eeuw
legt haarfijn uit, hoe de Vrijmetselarij,
de Katholieke Kerk kan infiltreren!

2 opmerkingen:

Anoniem zei

Lees:

‘War of the Anti-Christ with the Church and Christian Civilization’

‘War of the Anti-Christ...’ was oorspronkelijk een reeks lezingen die Mgr Dillon in Edinburgh (de bakermat van Vrijmetselaar – oorzaak) gegeven heeft, en op aandringen van Paus Leo XIII (wiens directe voorgangers “Gevangen van het Vaticaan” waren – gevolg) In boekvorm uitgegeven in 1885.

In 1950 door E.H. Denis Fahey heruitgegeven als:

‘Grand Orient Freemasonry Unmasked as the Secret Power behind Communisme.

De titels van deze boeken zeggen genoeg, en moet hier geen synopsis aan toevoegen.

Naast de Illuminati, Kabbalisme, Jacobisme, de Franse Revolutie, de Carboniari etc. , besteed het boek een hoofdstuk aan de “Bestendige Opdracht van de Alta Vendita”. Mgr. Dillon had – waarschijnlijk via een overloper vanuit de Carbonari – bewijsmateriaal in handen gekregen aangaande het bestaan van netwerken en organisaties die zich actief voor de destructie van de Kerk inzetten.

Het boek legt het ontstaan, evolutie en doelstellingen van vrijmetselarij uit, maar uiteraard stop dit verhaal in 1895 met publicatie van zijn boek.

https://archive.org/details/warantichristwi00dillgoog

Anoniem zei

En tot slot een randgedachte:

Bergoglio is een hopeloos onbenul die zijn broek voor de vrijmetselaar blijkt af te trekken. Maar wie weet alles? Heeft hij geen rijksappel aan Prince George cadeau gedaan toen de Queen bij Bergoglio op bezoek was? “Regeer maar over de wereld, maar wel onder het kruis.”

Misschien dat hij de Kerk een gunst doet door zich belachelijk aan te stellen. Zolang Bergoglio zich voordoet als een overloper, die de Kerk schikt naar de eisen van de vrijmetselarij, dat de Kerk niet meer als een bedreiging voor de macht van de vrijmetselaar gezien wordt. Een strikte en ‘goede’ paus, zou als een bedreiging gezien worden en de vrijmetselarij zou zo veel stof doen opwaaien, dat de wereld de katholieken vogelvrij zou kunnen verklaren en kerken in brand steken, katholieken lynchen en in het algemeen oproer zaaien.

Maar met Bergoglio kunnen die katholieken die het nog een beetje fatsoenlijk voorhebben ongestoord katholiek zijn, zonder dat ze voor hun leven moeten vrezen. Maar de 30-Jarige Oorlog, de Oorlog in de Vendée, de Oorlog van de Christero in Mexico, of de huidige burgeroorlogen her en der in Afrika tonen dat het katholieken ook anders kan vergaan.

Volgens mij is het Derde Geheim van Fatima al voltooid. De paus (de vicaris van Christus en opvolger van Petrus) is al vermoord, zij het figuurlijk, omdat hij niet meer in staat is zijn rol te vervullen zonder letterlijk vermoord te worden. Hetzelfde geldt voor de afvallige bisschoppen, priesters, en gelovigen. Zij die de Kerk trouw blijven gaan naar de hemel, en zij de Kerk verlaten hebben gaan naar de hel.

De Kerk heeft zich altijd in een staat van Schisma bevonden. De Kerk is altijd verdeeld geweest tussen de hopeloze zondaars, de heiligen en de zielen tussen deze twee uitersten. De zondaars gaan naar de hel (het eerste geheim), de heiligen gaan naar de hemel (het tweede geheim), en het pausschap is teniet gedaan, en één of meerdere pauzen zijn persoonlijk ook teniet gegaan, samen met een aantal bisschoppen, priesters en gelovigen (het derde geheim)

Je moet uiteindelijk maar één ziel redden. Helaas dat priesters en bisschoppen zorg horen te dragen voor meerdere zielen, en dat hun ‘job’ tegenwoordig bijzonder moeilijk gemaakt wordt. Ik wil niet in hun schoenen staan, maar ik bid daarom des te heviger voor hen.

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer