maandag 26 januari 2015

De ketterse Johan Bonny, de ex-bisschop van Antwerpen, maakt zich schuldig aan religieus revisionisme!

"Grafsteen voor Charlotte van Bourbon in Antwerpse kathedraal"

Zaterdag werd in de Sint Antoniuskapel van de Antwerpse Onze-Lieve-Vrouwekathedraal een grafsteen ingehuldigd ter ere van [de afvallige non] Charlotte van Bourbon (1546/1547 – 1582), de derde vrouw van Willem van Oranje. Dat gebeurde in aanwezigheid van Burgemeester Bart De Wever, havenschepen Marc Van Peel en honderd belangstellenden. Dat meldt 'Gazet van Antwerpen'. Het huldebetoon voor Charlotte van Bourbon vond plaats op initiatief van het Algemeen-Nederlands Verbond (ANV), afdeling Vlaanderen. De vereniging voor Vlaams-Nederlandse samenwerking wil daarmee het verblijf van het gezin van Oranje in Antwerpen gedenken en de verbondenheid van de Lage Landen in de verf zetten.

Volgens [ex-]bisschop Johan Bonny en dominee Dick Wursten [Beiden ketters!], vertegenwoordiger van de protestantse kerken in Antwerpen, brengt dit eerbetoon voor de zestiende-eeuwse prinses de oecumenische gedachte in de praktijk [Toen was er heel weinig ruimte voor 'oecumene'! Denken wij maar aan de laffe moord van de protestanten op de Martelaren van Gorcum!]. "Het is belangrijk elkaar de hand te reiken, over geloofsovertuigingen heen." ["Met ketters dialogeert men niet!"]

Charlotte van Bourbon werd als kind gedwongen in het klooster van Abbaye Notre-Dame-de-Jouarre te treden. Ze was nog een tiener toen ze er in 1556 abdis werd. In 1572 ontvluchtte ze het klooster en bekeerde ze zich tot het calvinisme [!]. Zij trouwde met Willem van Oranje, leider van het verzet tegen Spanje. Zij steunde hem sterk in zijn Nederlandse onafhankelijkheidsstrijd. Willem van Oranje woonde van 1577 tot 9 mei 1582 met haar en zijn gezin in Antwerpen. Een mislukte aanslag op Willem van Oranje kostte haar het leven. Ze werd begraven in de magistraatskapel (huidige Sint- Antoniuskapel) in de Onze-Lieve-Vrouwekathedraal. Haar grafmonument werd na de val van Antwerpen in 1585 door katholieken vernield. [Bonny heeft het recht niet om nu een grafsteen op te richten voor een afvallige, calvinistische non!]

Bron: Kerknet

WEER WORDT DE KERK IN VLAANDEREN DOOR KETTER JOHAN BONNY VERRADEN!

JOHAN BONNY, knoop het volgende maar goed in de oren:

Psa 7:11  Maar ook een rechtvaardig rechter is God,
Een God, wiens gramschap voortdurend blijft dreigen.

Geen opmerkingen:

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer