zondag 18 januari 2015

25c. Johan Bonny, de ex-bisschop van Antwerpen, trekt zijn keutel in!

Kerknet: "Bisschop Johan Bonny neemt zijn Cavaria-award niet in ontvangst"


Mgr. Johan Bonny, [ex-]bisschop van Antwerpen, neemt de Cavaria-Award niet in ontvangst. Toen hij vernam dat de Campaign Award van çavaria aan hem werd toegekend, liet hij zijn woordvoerder Olivier Lins de hiernavolgende verduidelijk geven.

“Met het oog op de bisschoppensynode over het gezin in Rome, die plaatsvond van 5 tot 19 oktober 2014, heeft de bisschop in september 2014 enkele persoonlijke beschouwingen uitgeschreven. Ze volgen een historische lijn die begint bij het Tweede Vaticaans Concilie en doorloopt tot vandaag [Voor Bonny is het Tweede Vaticaans Concilie de stichtingsdatum van de New-Church. Alles wat daarvoor gebeurd is, interesseert hem blijkbaar niet!].

Daarbij probeert de bisschop theologie en pastoraal zo dicht mogelijk bij elkaar te laten aansluiten. De Kerk als ‘een huis en een leerschool van gemeenschap’ is de rode draad doorheen zijn bijdrage [Kletskoek!]. In antwoord op deze tekst heeft hij veel positieve reacties ontvangen [Over de nationale en internationale veroordelingen die hij mocht ontvangen, zwijgt hij natuurlijk!]. Velen waarderen het dat ze op een respectvolle manier met de bisschop kunnen communiceren over vragen rond relatie, huwelijk, gezin en familie, thema’s die hun persoonlijk leven raken.” [Lachwekend!]

“Als bisschop wil Mgr. Bonny een herder zijn voor alle gelovigen van het bisdom Antwerpen [Bonny vergat dat hij bisschop is en deed en doet alsof hij géén bisschop is met als gevolg zijn 'excommunicatie van rechtswege' (= excommunicatio latae sententiae)] en een bruggenbouwer tussen al wie aan zijn pastorale zorg zijn toevertrouwd [Bonny zaait verdeeldheid binnen de Kerk!]. In overeenstemming met zijn zending en verantwoordelijkheid wil hij luisteren naar de vreugden en zorgen van alle christengelovigen, en samen met hen zoeken naar passende antwoorden op de vragen van deze tijd [Bonny, de zonden zijn van alle tijden! Zonden zijn misdaden tégen de Wil van God!], gedragen door het Evangelie en het geloof van de Kerk, in dialoog met alle betrokkenen, zowel binnen als buiten de katholieke Kerk.” [Van hen die "buiten de Kerk" zijn, hebben wij géén lessen te ontvangen!]

“Toen bisschop Bonny vernam dat hij genomineerd werd voor de Campaign Award van çavaria heeft hij zowel mondeling als schriftelijk gevraagd om zijn naam te schrappen van de lijst van genomineerden, omdat hij geen prijs behoeft voor wat tot zijn zending en verantwoordelijkheid als bisschop behoort [Neen, omdat hij bang begint te worden! Hij wil niet eindigen als martelaar op het altaar van de homoseksualiteit! Zijn 7.500 euro, die hij elke maand opstrijkt, zijn hem blijkbaar méér waard! Van een laffe houding gesproken!].

Nu de Award hem desondanks toch is toegekend, onderstreept de bisschop dat hij zijn onafhankelijkheid wil bewaren tegenover alle groepen of verenigingen die in een bijzonder werkveld betrokken zijn [Bonny zit figuurlijk in de shit!]. Het is en blijft zijn bedoeling om te verbinden en te verzoenen, zoals paus Franciscus daarin voorgaat.”

Bron: Kerknet

Link:

http://www.kerknet.be/actua/nieuws_detail.php?nieuwsID=128794


HET PROBLEEM MET BONNY IS,
DAT HIJ DOET ALOF HIJ BINNEN DE KERK
EEN GROTE AANHANG HEEFT.

ONDANKS HET FEIT, DAT HIJ DOOR 
DE MEDIA WORDT OPGEHEMELD,
STAAT BONNY VRIJWEL ALLEEN!!!

4 opmerkingen:

Anoniem zei

Zojuist las ik op de traditioneel-gematige duitstalige website www.katholisches.info een uitgebreid artikel over Bonny, zijn interview v. 27 december 2014 en zeer lange en uiterst gedetailleerde commentaren.

Bonny doet -typisch voor een modernistische vlaming, waarvan voor 10 dagen gezegd werd, dat hij over "leeuwenmoed" beschikte, bij het eerste tegenvuur in zijn broek.
En nog wel diarrhee eerste klasse.

Anoniem zei

Eerst vanGheluwe, dan Gesquiere, Dejaegher, Delanoy, Devisch, Orroi, Vandeperre, Flavez, Claerhout, Brack, DeKesel, VanHoutte, deGrieck,...en nu trekt Bonny ook zijn staart(je) in.
Me dunkt dat hier grootwildjagers met pronkruggen (pardon: rhodesische leeuwenhonden) onderweg zijn.
Heia safari-simba, simba!
(En de afdeling "Theologie" van de "K"UL zegt geen toon; dat is een uitstekend voorbeeld van foute investering van gelden en van een niet adequate inzet van de ressourcen ( hoewel het natuurlijk een onding is te spreken van "Ressourcen" bij deze ketterse en duivelse boel- dat is overigens ook een wenk aan aartsbisschop Léonard).

Anoniem zei

nu moet em ni meer terugkrabbelen ze, ge oogst wa ge zaait paljas

Anoniem zei

"...omdat hij geen prijs behoeft voor wat tot zijn zending en verantwoordelijkheid als bisschop behoort."

Het in twijfel trekken van de geloofsleer, openlijk tegen de geloofsleer ingaan, homo's valse hoop en beloftes geven, de sacramenten verbasteren, etc, etc, etc, hoort nu net niet tot zijn "zijn zending en verantwoordeljkheid."

Dat iemand Bonny toch eens gaan vertellen wat de job van Bisschop behelst.


Dat hij de prijs maar geaccepteerd had, want voorwaar, hij heeft zijn loon reeds ontvangen. Er zal niets extra volgen.

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer