vrijdag 23 januari 2015

'Rabbit-Gate': Interview met de grote Leuvense 'theoloog' Roger Burggraeve over de konijnen van de paus: "De paus is niet consequent"

Volgens paus Franciscus moeten katholieken niet ‘kweken als konijnen’. De Leuvense theoloog Roger Burggraeve juicht de uitspraak toe [!]. Dat de paus zich daarna afzette tegen anticonceptiemiddelen, vindt Burggraeve jammer: ‘Hij had beter gezwegen na die ene zin.’ [!][!][!]

Bon: De Standaard

Link:


http://www.standaard.be/cnt/dmf20150120_01483863Het is duidelijk,
dat 'Professor' Burggraeve, net zoals Johan Bonny trouwens,
Humanae Vitae haat!

Rabbit-Gate


11 opmerkingen:

Anoniem zei

los van de merites die HV heeft kan niemand toch ontkennen dat er ook wel wat gemiste kansen inzitten... Is het niet veeleer de taak van de Kerk om het geweten van de mensen te vormen, dan om gewoonweg op te leggen wat mag en wat niet mag.

Mocht men met HV duidelijk stelling genomen hebben ivm respect voor alle leven, maar niet simpelweg tijdelijk en evoluerende dingen als anticonceptie veroordelen, en tegelijk stellen dat het de keuze van elke mens zelf is om met een welgevormd geweten deze beslissingen te nemen, dan waren we al lichtjaren verder en hadden we een Kerkelijke visie die niet alleen theologisch veel duurzamer en verfijnder was, maar ook van veel meer respect voor de mens (en voor de Goddelijke liefde voor de mens) zou getuigen...

The Guardian Angel zei

Naast de voorbehoudsmiddelen ging Hunmanae Vitae ook nog over andere dingen.

Zo schreef Paus Paulus VI dat het gebruik van kunstmatige geboortenregeling zou leiden tot huwelijksontrouw en algemeen zedenverval. Hij vreesde voor het gevaar dat de man de eerbied voor zijn vrouw zou verliezen en in haar nog enkel een object voor zijn bevrediging zou zien.

Het gevolg van voorbehoedsmiddelen en abortus is trouwens de vergrijzing.

De demografie in Europa staat op instorten. Wij ruimen onszelf uit de weg.

Anoniem zei

Aan anoniem 23 januari 2015 18:25

Potverdorie!
Uw laatste zin telt (ook ivm als 3 meegeteld) 1040 (in woorden: honderdenvier) woorden.
De vlaamse bastaardkerk (ik ken deze tisten langer als 45 jaar) blijft op dat gebied onbeleerbaar:
Gezever wordt niet beter door lintwormachtige zinnen- het is vervelend, oninteressant voor de luisteraar en de lezer en getuigt-wanneer een nauwgezette analyse volgt en de ideeênloosheid te voorschijn komt- van totale leegheid.
1. Humanae vitae is Meer dan ooit een fantastisch document, dat de waarde van het menselijk leven hoogschat.
Bedankt dat U er nog "merites" in ziet;
wat betreft de "gemiste kansen" bedoelt U waarschijnlijk der anticonceptieve toeren enz. die Suenens met de vlamingen voorhad;
de vlaamse bastaardkerek is overigens specialist in de "gemiste kansen" en de "inschattingsfouten" en tegelijkertijd hebben de vele pedofiele maniakken hun "kansen" niet gemist.
En Danneels laat geen kans gemist om alles in de doofpot te steken en van niets te weten.
2.Het geweten wordt gevormd door de Hl.Schrift en de Catechismus en steeds weer aan de Hl. Schrift gescherpt (lees hierover de zeer goede uitspraken van Aartsbisschop Msgr. Léonard)
De vlaamse bastaardkerk heeft hier in de laatste 50 jaar zeer vele, om niet te zeggen alle kansen gemist.
3.Lichtjaren: onzin.
De deelnemers en de sympathisanten van de CPRL begonnen al te sterven na 5 jaar.
4. Het christendom heeft bijna 2 millennia zonder anticonceptie gefloreerd;
waarom nu juist de door Suenens en Danneels angeviseerde anticonceptie de katastrofale neergang van de kerk in Vlaanderen zou vermeden hebben, is mij onklaar.
De mens heeft een vrije keuze tussen goed en kwaad, maar hij mag alleen het goede doen.
Overigens is het niet zozeer het begaan van de zonde aan zich dat bijzonder boosachtig is, dan wel het eufemiseren en verdraaien en bemantelen van de zonde met veel mooie woorden om ze nogmaals te kunnen begaan (dat wist overigens al Aristoteles)
5.Van het "respect voor de mens" zou men in de vlaamse bastaardkerk (hiêrarchie, parakerkelijke organisaties en bijzonder aan de afdeling theologie en moraalfilosofie v.d. universiteit Leuven toch beter zwijgen.
De geweldige hoop sexmisdrijven die daar gepleegd, geînduceerd (vormselboeken, "Roeach", het boekje van Danneels en Lefever, Kerk&Leven 1984)en getolereerd werden, spreekt hier hoon.

zwijgen en boete doen;
en zeer groothartig ontschadigingsbetalingen verrichten, bijzonder aan de arme eskimo's in Nunavut, aan de straatkinderen van Braziliê, aan de kinderen in Ruanda, aan allen die door deze maniakken geleden hebben.

Anoniem zei

Roger Burggaeve is niet up-to-date:
hedenmorgen verscheen een grote melding uit het vaticaan dat de paus zijn vergelijking met "konijnen" ten zeerste betreurt en dat hij bedoelde dat men in het huwelijk normaal drie kinderen moest hebben om het bevolkingsaantal stabiel te houden.
(Franciscus treedt nu opeens de @Guardian Angel bij).
(Dat is nu voor de traditionalisten niet zo belangrijk- Franciscus hangt overal zijn vaantje in de wind-, Maar wel zeer erg voor Roger burggraeve die nu helemaal alleen te staan komt.
De typen van de vlaamse bastaardkerk zijn geen helden)

Anoniem zei

Bewondering voelen voor de man die sarcasme hanteert als 'kunstig talent', penseel of instrument bespeelt of ook het volk bespeelt. Zulk leuk amusement. Moet kunnen !
Spelen met de inhoud ten koste van de inhoud.
Bergoglio, ha ! dat is nu eens een paus !
Van de Kerk een podium maken. Weg met die saaie waakzaamheid.
Het onvermijdelijk gevolg is dat onze Ware Vader in een mistwolk lijkt te verdwijnen.
De modernisten: "Hij kijkt lachend toe op het genot van ons en onze kinderen !"
Daarmede doemt dan het akeligste aller scenario's op: onder het eeuwig en indrukwekkend glanzen van de sterren in een zeer duistere nacht ligt een totaal vervuild dorp midden de groene natuur en daar liggen de verwaaide zielen van de feestgangers dronken en naakt op straat. Plots staan daar de moordbendes, vrij, ongedwongen en sarcastisch. Het bloed stroomt.
Alleen de zuivere zielen overleven de brandstichting.
Dank u, heer Bergoglio, voor het 'redden' van de natuur en het 'vergeten' van de eeuwigheid !

Anoniem zei

@GA; @Anoniem van 23/01-23:03
- Ik ben mij er absoluut bewust van dat HV over meer ging dan over voorbehoudsmiddelen. Vandaar dat ik stel dat de encycliek zeker en vast merites heeft.
- De huwlijksontrouw en moreel verval te wijten zijn aan geboortebeperking en anticonceptie is evenwel tot nu nergens bewezen, dacht ik. Huwlijksontrouw is iets van alle tijden en alle beschavingen. In het ene tijdperk gaat de samenleving hier al hypocrieter mee om dan in de andere, maar de oorzaak van ontrouw lijkt me niet anticonceptie te zijn.
- de vergrijzing heeft meerdere oorzaken. De hoofdoorzaak lijkt me te zijn dat we langer leven. Dat geboortebeperking hier ook een rol in speelt is best mogelijk. Historisch en wetenschappelijk gezien zijn er echter duidelijker linken tussen het bereikte welvaartspeil en het aantal kinderen, dan tussen anticonceptiva en vergrijzing. Anticonceptie maakt het in een rijke samenleving wel makkelijker om het aantal kinderen dat je krijgt te controleren en zijn in die zin eerder 'secundair hulpmiddel' dan oorzaak.
- mijn excuses als een zin van 140 woorden niet leesbaar is.
- wellicht daardoor ging de nuance in mijn repliek verloren. Wat ik wilde zeggen is dat het als religieuze instelling wijzer, interessanter, universeler en duurzamer is om de gelovigen te wijzen op hun plicht om hun geweten te vormen in plaats van gewoon een aantal zaken te verbieden.
Op die manier breng je wellicht dezelfde boodschap, maar gaat ze langer mee. En voor iemand die katholiek is, wordt dat geweten inderdaad mee gevormd door de Bijbel, dat lijkt me vanzelfsprekend. Dat lijkt me in HV toch een gemiste kans te zijn...

The Guardian Angel zei

@ vorige Anoniem,

Bergoglio zei vorige week nog maar, dat "katholieken niet mogen kweken als konijnen".

Of had hij moeten zeggen, dat katholieken moeten kweken als konijnen.

Of alleen maar 'seks' moeten hebben zonder kinderen?

Allez, we zullen dan maar zwijgen over Humanae Vitae!

Eén vraag nog, ondanks de tsunami aan voorbehoedsmiddelen, blijken zij "met een gevormd geweten", niet in staat om op aan verantwoorde manier met seksualiteit om te gaan.

WAT DOEN WE MET DE 20.000 ABORTUSSEN IN BELGIË ALLEEN AL?

Is dit dan geen oorzaak van de vergrijzing, wanneer men één vierde van de potentiële kinderen vermoordt?

Waar het voorbehoedsmiddel faalt, daar slaagt abortus dan wel in!

Anoniem zei

abortus als voorbehoedmiddel gebruiken komt zelden voor, als zijn 20.000 gevallen, er 20.000 teveel.

het feit dat zelf HV die niet kan beletten, toont ergens toch dat ik een punt heb en dat de tekst - vergeef me - eerder 'zaad op derots is'...

The Guardian Angel zei

@ Anoniem van 03:14,

Als u denkt dat men de zonde kan afschaffen met een encycliek, dan bent u erg naïef.

De mens heeft een vrije wil. Hij kan het goede kiezen, maar ook het slechte.

De afrekening volgt later wel.

Anoniem zei

@GA... Ik had het helemaal niet over het afschaffen van de encycliek. Misschien begrijpt u mij moedwillig verkeerd? Deze encycliek afschaffen zal idd de wereld niet beter maken. Het punt dat ik wilde maken is dat er - los van de merites die ze heeft - ook heel wat gemiste kansen zijn.

U geeft het zelf aan: de mens kan kiezen, heeft een vrije wil. Als je daar van uit gaat, is het toch beter om hem te wijzen op zijn plicht om weloverwogen keuzes te maken en zijn geweten te vormen vooraleer een keuze te maken? Eerder dan op een vrij dogmatische manier gewoon dingen te verbieden?

The Guardian Angel zei

Ik had het over het afschaffen van de zonde, niet over het afschaffen van een encycliek.

De Kerk kan alleen maar de Geopenbaarde Waarheid verkondigen.

Humanae Vitae is deel van de Geopenbaarde Waarheid en géén bedenksel van Paulus VI.

Mijn punt is, dat geen enkele dogmatische encycliek de gelovige kan beletten om te zondigen.

Moord is ook bij wet verboden, maar het gebeurt toch.

Punt is, dat het achteraf bestraft wordt.

Hetzelfde geldt in de Kerk.

Wanneer een gelovige met "zijn gevormde geweten" ter communie gaat, kan de priester alleen maar veronderstellen, dat de gelovige in staat van genade verkeert om de Heilige Communie op een waardige manier te ontvangen.

Hertrouwde gescheidenen en aborteurs etc. die toch ter communie gaan, bedriegen alleen maar zichzelf.

Zij eten zich een weg naar de hel.

Dat is alles wat de Kerk zegt.

Indien de gelovige later op de Dags des Oordeels met "zijn gevormde geweten" naar de hel wordt doorverwezen, is dat zijn zaak, niet de zaak van de Kerk.

Als Bergoglio nu zegt, dat iedereen naar de hemel gaat, dan dwaalt hij.

Bergoglio heeft daar geen zaken mee.

Iedere gelovige kiest zelf of hij naar de hemel of de hel gaat. Bergoglio kan niemand naar de hemel of de hel sturen.

Het is God die oordeelt en niet Bergoglio!

Bergoglio zou dus beter de Leer van de Kerk verkondigen in plaats van zijn zelfgefabriceerde verzinsels!

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer