dinsdag 20 januari 2015

Bergoglio: "Essere cattolici non significa fare figli come conigli"

Bergoglio: "Katholieken moeten niet kweken als konijnen!"

"Some think, excuse me if I use the word, that in order to be good Catholics, we have to be like rabbits - but no," he said, adding the Church promoted "responsible parenthood".

Bron: Reuters

Link:

http://in.reuters.com/article/2015/01/19/us-pope-airplane-idINKBN0KS1WY20150119Bergoglio New World Order Style
Leo 'kardinaal' Suenens ontvangt in april 1976 de Templeton Prize op Buckingham Palace
uit de handen van Prins Philip.

Waarschijnlijk niet omwille van de charismatische vernieuwing, maar blijkbaar

omwille van zijn verzet tégen de Encycliek Humanae Vitae.

Vrijmetselaars onder mekaar...

Ook Bergoglio kreeg in april 2014 een prijs uit handen van Prins Philip.

6 opmerkingen:

Anoniem zei

Het is duidelijk dat Bergoglio, "de paus die niet zou gaan reizen", op bevel van de NWO naar de Filipijnen moest om daar de mensen te gaan 'informeren'!

De vulgariteit van die goddeloze heiden is weerzinwekkend!

Katholieken zijn dus konijnen!

Ongedierte dat moet worden uitgeroeid!

Bedankt, Mr. Bergoglio!

Anoniem zei

Modernisten met hun verboden.

We mogen dit niet doen. We mogen dat niet doen.

Hoe moet we dan wel kweken?

Ooit van Genesis 1; 28 gehoord?

"God zegende hen [met het satanisch handgebaar], en God sprak tot hen: ‘Wees vruchtbaar, [maar niet zoals de konijnen] en word [niet te] talrijk; [over]-bevolk de aarde [niet] en onderwerp haar [niet]; heers [niet] over de vissen van de zee, over de vogels van de lucht, en over al het gedierte dat over de grond kruipt [maar dien hen. Bescherm panda's en ijsberen en voer net genoeg milieubelasting om inflatie net boven 0% te houden]’

N.B. mijn laatste zin hierboven heeft meer diepgang dan op het eerste zicht lijkt.

Het is een kritiek op het concept van de Zero Growth dat door EU en IMF uitgevoerd wordt. Zero Growth is het tegenovergestelde van wat God de mens opgedragen heeft. Het staat rechttegenover goed rentmeesterschap.

Zero Growth wordt ook bij bevolkingscontrole gehanteerd, in milieustudies etc.

Anoniem zei

Ik moet terugdenken aan de commentaren die je een paar jaar geleden vanwege het IJD op dit blog te lezen kreeg.

Ik geloof dat het als reactie op de flashmob in Leuven was;

"Dan komt de Kerk eens positief in het nieuws, en dan is het nog niet goed."

Wel, dat was een paar jaar geleden.

Tegenwoordig slaagt Bergoglio erin de Kerk iets te vaak en iets TE positief in het nieuws te brengen.

Bergoglio staat constant in de anti-kerkelijke pers, en alleen maar dat hij veel positiever is dan ze ooit hebben kunnen vrezen.

Anoniem zei

Als we het geboortecijfer van de blanke Europeaan bekijken, dat zo rond de 1.1 ligt, dan kan men alleen besluiten dat de blanke Europeaan als ras in onomkeerbaar vervaal geraakt. Dit gebeurt wanneer een geboortecijfer onder 1.3 valt. De opinie verschilt, maar de cijfers die ik geef zijn bijzonder optimistisch, dus het kan ook pessimistischer. Dus het kan alleen maar erger zijn dan ik hier stel.

Aan de andere kant ligt het geboortecijfer van de moslimbevolking zo hoog dat die bevolkingsgroep alleen maar sterk kan toenemen.

In andere woorden, de verislamisering van Europa is geen vrees, geen subjectief gevoel van onzekerheid, evenmin een racistisch standpunt, nee, het is een feit. En het is onomkeerbaar.

Je kan tegen verislamisering gaan betogen als je wil, maar je verliest je tijd. Zelfs indien de blanke Europeaan net wel begon te kweken als konijnen, zouden ze nooit in staat de achterstand goed te maken.

De opmerking van de paus is het meest lamlendige mis-geïnformeerde en dis-geïnformeerde, ultra-domme, en psychiatrisch gestoorde struisvogel politiek die je je kan inbeelden.


Zoals de burgemeester van Parijs, die het Fox News netwerk gaat dagvaarden omdat die beweerden dat verschillende wijken van Parijs “No-Go” wijken zijn, waar de niet-moslim niet binnen kan, waar de politie wegblijft, en waar Sharia heerst. Tot zover het absolute recht op persvrijheid, en vrije meningsuiting. De hypocrisie neemt toe met de dag.

Beter zelfs de burgemeester van Parijs vindt zichzelf een gesofisticeerde dame en geeft zichzelf een pluim in de hoed omdat ze niet met de Kalashnikoff naar het hoofdkwartier van Fox News trekt maar hen voor het gerecht daagt.

Ah, zolang het duidelijk is. Vrije meningsuiting mag dus wel beperkt worden maar alleen indien de rechter het beslist. De enigste vraag die dan nog overblijft is; Welke Rechter? Die rechter die in lijn met de grondwet oordeelt, of die in lijn met Sharia oordeelt.

Ik wil maar zeggen, de verislamisering van Europa is niet alleen het gevolg van het uitsterven van de blanke Europeaan, de blanke Europeaan lijdt vooral aan een kwaadaardige vorm van hypocrisie-itis, die dodelijk is.

Anoniem zei

Wanneer we eventjes nadenken dan zien we dat die redenering helemaal niet klopt. Wanneer een koppel geen of 1 kind heeft, dan is het heel moeilijk voor dat kind om wanneer zijn ouders hulpbehoevend zijn geworden om ervoor te zorgen. Ze moeten dan naar die moderne maar o zo onmenselijke uitvinding van rusthuizen. Een rusthuis = een plaats waar het onmenselijke commerciële regeert.
Heeft een koppel meerdere kinderen dan kunnen die elkaar aflossen in het verzorgen van hun hulpbehoevende ouders. Die ouders krijgen dan ook nog een mooie warme periode.
Meneer Bergoglio zou daarom ervoor moeten pleiten dat een koppel meerdere kinderen krijgt.

Anoniem zei

Op de website der Priesterbroederschap St. Pius X (FSSPX)(door Z.Em. Msgr. Lefebvre gesticht) in Frankrijk, www.laportelatine.fr, stond voor einige tijd een inhoudelijk zeer rijk en objektief-kritisch artikel over Franciscus:
Franciscus slaat zeer graag de mensen met verstomming en verbazing, hij gebruikt zeer graag heftige woorden, hij probeert de tegenover steeds weer te verrassen met daden en met woorden.
De latere indruk van deze woorden en gesten wordt ogenschijnlijk niet ingecalculeerd.
Ik ben echter niet overtuigd dat dit desoriênterende heen-en-weer ageren niet werkelijk gemeend is;
integendeel, ik ben door de laatste 20 maanden tot de handvaste conclusie gekomen- en de lopende gebeurtenissen bevestigen dat aan de lopende band- dat Franciscus gewild alles doormekaar brengt.
Er zijn mensen die, waar er maar één hondepoep op de grote boulevard ligt, juist op die plaats hun grote voet moeten zetten.
Zoveel kabaal en luid geschreeuw - en tegelijkertijd zoveel stilte bij de vervolging van de franciscanen en franciscanerinnen van de immacolata.
Van theatraal gedrag gesproken (ook goed bekend van Danneels, vanGheluwe,Bonny,Tom Schellekens en een groot deel van de westvlaamse clerus)
Miserere!

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer