donderdag 15 januari 2015

24. De Loge steunt Johan Bonny, de ex-bisschop van Antwerpen:

"Vrijzinnig humanisten steunen holebi-uitspraken van bisschop Bonny"

De organisaties deMens.nu en de Humanistisch Vrijzinnige Vereniging spreken in een open brief aan Antwerps bisschop Johan Bonny samen hun steun uit voor de recente uitspraken van Bonny rond holebirelaties. Bonny pleitte onder meer voor een vorm van formele erkenning van holebirelaties binnen de katholieke kerk.

Beide vrijzinnig humanistische organisaties vragen nu aan de bisschop om zich niet te laten afleiden door de kritiek die hij uit verschillende katholieke hoeken kreeg en door te zetten. [Kafka!]

“Dat Johan Bonny holebirelaties binnen de kerk wil erkennen, is eigenlijk de normaalste zaak van de wereld”, vinden deMens.nu en de Humanistisch Vrijzinnige Vereniging [De Vrijmetselarij heeft zich niet uit te spreken over de Leer van de Kerk!]. “Dat het ophef maakt, is zelfs een probleem voor de kerk, omdat het des te sterker in de verf zet dat zij een maatschappelijke evolutie tot nog toe gemist heeft.”

Volgens de vrijzinnig humanisten toont Bonny met zijn uitspraken aan dat het “perfect mogelijk is om een kerk uit te bouwen die aangepast is aan de maatschappij”. Ze noemen organisaties die afwijzend reageerden - zoals het KVHV en Pro Familia - “ultraconservatieve groupuscules die heel duidelijk hun plaats gemist hebben op de trein der moderniteit”. [Bedankt voor het compliment!]

DeMens.nu en de Humanistisch Vrijzinnige Vereniging willen daarom nu expliciet de hand reiken aan de bisschop. “Uw visie behoort tot het meest menselijke en barmhartige dat wij ooit van uw geloofsgemeenschap gezien hebben en siert uw geloof eerder dan dat het er afbreuk aan doet”, zeggen ze aan Bonny. “Laat u niet van uw pad [naar de hel] afbrengen, want het is het moreel juiste pad [zegt de Satan.].”

Bron: Gazet van Antwerpen

Link:


http://www.gva.be/cnt/dmf20150109_01465230/vrijzinnig-humanisten-steunen-holebi-uitspraken-van-bisschop-bonnyJOHAN BONNY,


HOU DE EER AAN UZELF
EN BOL HET AF!

IEDEREEN WEET
DAT DE ZETEL VAN HET BISDOM ANTWERPEN
VACANT IS!

6 opmerkingen:

Anoniem zei

De Kerk wil Zich niet uitbouwen tot een Kerk die aangepast is aan de maatschappij, want dan is het de Kerk niet meer.

De Kerk (specifiek zij die zich IN de Kerk bevinden - niet die randgevallen die doen alsof). ‘DE Kerk’ dus, wil een maatschappij bouwen naar het voorbeeld van ‘de Kerk’

Vandaar dat vrijmetselaars terecht per definitie geëxcommuniceerd zijn, omdat ze precies het tegenovergestelde nastreven dan wat God Zelve de mens heeft opgedragen.

Anoniem zei

“Laat u niet van uw pad brengen..."

Nel mezzo del cammin di nostra vita
mi ritrovai per una selva oscura
ché la diritta via era smarrita.

Het Inferno van Dante is een allegorie, een beschrijving van morele degeneratie. Het is een reis van de buitenste lagen van hel naar de binnenste lagen van de hel. Hoe het van kwaad naar erger gaat, en hoe korter men bij het centrum van de hel komt, hoe ernstiger de zonden.

Vreemd is hoe deze brief van de Vrijzinnigen over Bonny steeds meer op de beschrijvingen van de hel volgens Dante lijkt naarmate we korter bij het centrum van de hel komen.

De zonden waar de Humanisten zich in deze brief schuldig aan maken, zijn stuk voor stuk één van de ‘malebolge’ (zie hieronder) van de negende laag van de hel:

- Hiellikkers, vleiers en verleiders van de Bisschop
- Simonie: ze verkopen geestelijke ambten.
- Waarzeggers en valse profeten: ze voorspellen een goede toekomst voor Bonny indien hij bij zijn stuk blijft.
- Ze neigen Bonny benoeming tot Aartsbisschop tot een politieke benoeming te herleiden.
- Het zijn hypocrieten. Ze haten de Kerk maar nu zouden ze het goed voorhebben met de Kerk.
- Dieven? Het zal wel.
- Slechte adviseurs: geen verder commentaar vereist.
- Valsaards, vervalsers en meinedigen? Helemaal geen commentaar vereist.

De Tiende Ring van de Hel: voorbehouden voor verraders, met het meest ernstige verraad zijnde, het verraad van God.

Anoniem zei

De morele degeneratie is mooi beschreven naarmate we dieper de hel in gaan:

1/ Eerste cirkel van de hel: In het voorgeborchte van hel vinden we de niet-gedoopten, de deugdelijke heidenen, zij Christus niet erkenden maar toch een deugdelijk leven leden.

2/ Tweede cirkel van de hel: Lust; waar de bedrogen minnaars, heen en weer gestoten door stormwind, hagel en regen, elkaar hun spijt betuigen.

3/ Derde cirkel van de hel: Vraatzucht; waar de vraatzuchtigen in een smerige poel liggen die als eeuwige ijzige regen valt.

4/ Vierde cirkel van de hel: Hebzucht, waar zij – waaronder vele kardinalen, bisschoppen en priesters – verblijven. Zij die goederen gehamsterd en verkwanseld hebben, zoals in een beeld dat aan Sumo worstelen doet denken, de borst tegen elkaar stoten en elkaar van hamsteren en verkwanselen beschuldigen.

5/ Vijfde cirkel van de hel: Woede; waar de toornigen het onder elkaar uitvechten in de moerassige wateren van de rivier de Styx, terwijl sombere leugens naar het oppervlakte borrelen.

Dan komen we in de lagere lagen van de hel die omgeven zijn door de stadsmuren van Dis. De muren scheiden zij die in passieve zonden leefden van zij die actieve zonden bedreven.

6/ Zesde cirkel: Ketterij. De ketters en epicuristen zijn er opgesloten in brandende graven.

7/ Dan is er de diepe afgrond naar de zevende cirkel: Geweld. Drie onderverdelingen;

7a/ Buitenste ring: Moordenaars en plunderaars zijn er ondergedompeld in Plegthon, de rivier van kokend bloed.

7b/ Middelste ring: Zelfmoordenaars die hun eigen leven verkwanseld hebben en de verkwisters die de middelen tot overleven verkwanseld hebben. Ze zijn omgevormd tot knoestige doornige struiken en worden opgevoerd aan de Harpijen.

7c/ Binnenste ring: De godslasteraars, sodomieten en woekeraars verblijven in een woestijn van brandend zand, terwijl het vurige sintels regent.

8/ De Achtste Ring: Fraude en Verraad.

9/ De Negende ring is waar deMens.nu zich bevindt. Dante voorzit 10 zones of “Malebolge” in een trechtervormige afgrond:

Bolgia 1: hiellikkers en verleiders
Bolgia 2: vleiers
Bolgia 3: simonie (ruilkoop van geestelijke ambten)
Bolgia 4: tovenaars, goochelaars, waarzeggers, astrologen en valse profeten.
Bolgia 5: corrupte politici (vooral zij die politiek benoemd zijn)
Bolgia 6: hypocrieten
Bolgia 7: dieven
Bolgia 8: frauduleuze en slechte adviseurs
Bolgia 9: de zaaiers van onenigheid
Bolgia 10: valsaards: alchemisten, vervalsers, meinedigen en bedriegers

10/ De binnenste en tiende ring van de hel is voorbehouden voor de verraders.

Opnieuw een paar onderverdelingen; de eerste voor de (i) verraders van hun naaste, ten tweede de (ii) verraders van hun land, dan de (iii) verraders van koningen, en tot slot de (iv) verraders van God, Judas Escariot zit volgens Dante vlak naast Satan, en natuurlijk ook de humanisten en vrijzinnigen.

Satan zelve zit in het centrum, tot aan het midden in ijs vastgevroren. Hij huilt van 6 ogen, en slaat met 6 vleugels, alsof hij wil ontsnappen, maar de ijzige wind doe zijn tranen bevriezen, hetgeen hem alleen dieper in het ijs beklemt.

deMens.Nu is het laagste van het laagste en Bonny mag fier zijn dat hij de aandacht van dat volk trekt. Hij heeft het ver gebracht.

Anoniem zei

Sodomie, is vanuit historisch juridisch standpunt de aller zwaarste misdaad, samen met woekeren en hoogverraad – veel ernstiger dan moord bv. Geen van de drie is tegenwoordig strafbaar. Dat moet je mij eens proberen uit te leggen. Vanwaar een dergelijk fundamentele verschuiving in het moreel paradigma?

Je kan die paradigma verschuiving niet voor lief nemen, zonder er een ernstig antwoord op te kunnen formuleren.

Anoniem zei

“ultraconservatieve groupuscules die heel duidelijk hun plaats gemist hebben op de trein der moderniteit”.

Als die humanisten op die trein der moderniteit zitten, wacht ik liever op de volgende.

Hier is nog een mooie clip van een op hol geslagen trein op een doodlopend spoor, waar men niet kan opstappen indien men hem gemist heeft, maar evenmin ook niet vanaf kan wanneer men eenmaal op die trein zit. De film is een allegorie van een op hol geslagen wereld, die uiteindelijk alleen kan crashen.

https://www.youtube.com/watch?v=7akUtLs9teQ

Ik wens deMens.nu er veel geluk mee.

Anoniem zei

Soort zoekt soort!

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer