woensdag 7 januari 2015

20. De Telegraaf: "Belgen bidden voor de bekering van bisschop Johan Bonny"

De vereniging Pro Familia in België heeft de Rooms-Katholieken in het land opgeroepen te bidden voor de bekering van bisschop Johan Bonny van Antwerpen. Die heeft de laatste maanden gepleit voor meer respect voor homoseksuelen. Hij stelde het afgelopen weekeinde voor dat de Rooms-Katholieke Kerk relaties van mensen van hetzelfde geslacht erkent.

Pro Familia vindt volgens de krant De Standaard dat Bonny alle homoseksuelen naar de hel wil sturen door hun wijs te maken dat zij zich niet aan de leer van de Kerk moeten houden. De vereniging wil dat gelovigen bidden dat de bisschop „al zijn gelovigen waarlijk mag beminnen, hen de ware leer zou willen onderwijzen en hen zo de weg naar de Hemel tonen”.

Pro Familia houdt op 16 mei in Antwerpen een Mars voor het gezin. Daarmee wil de vereniging opkomen voor het huwelijk van man en vrouw als de natuurlijke levensvorm.

Bron: De Telegraaf

Link:

http://www.telegraaf.nl/buitenland/23512497/___Bidden_voor_bekering_Bonny___.html

2 opmerkingen:

Anoniem zei

Het klopt niet wat er in dit artikel staat; Bonny heeft niet "opgeroepen voor meer respect voor homoseksuelen".

Bonny heeft opgeroepen de homoseksuele relatie tot een sacrament te verheffen.(*)

Katholieken moeten niet meer respect voor homoseksuelen opbrengen. Iedereen is vrij en gelijk geboren naar het beeld van God. Dat geldt ook voor homoseksuelen. Of beter gezegd, er is geen onderscheid tussen een homo en een hetero in Gods ogen. En natuurlijk, dat maakt iedereen onze naaste, homo’s incluis.

Het is alleen de homoseksuele geslachtsdaad die zondig is of beter gezegd:

Anale en orale seks, masturbatie, overspel, promiscuïteit, porno, etc. etc., in woord, doen, laten of gedachte is zondig. Of het nu over hetero's of homo's gaat, maakt niet uit. Zoals gezegd; iedereen is gelijk en vrij geboren.

Bonny trapt in de val de ‘Waarden van de Wereld’ boven de Waarden van God te plaatsen, en spreekt daarom alleen de taal van de wereld, in plaats van de taal van God, en dan maak je de ene fout na de andere. Het is meer dan duidelijk dat hij de wereld meer lief heeft dan God. Vandaar dat Bonny gewoon niet meer katholiek te noemen is, omdat volgens zijn gedachtengang katholicisme ophoudt ‘Godsdienst’ te zijn, maar een ‘mensendienst’.
___
(*)
Bonny wil homo’s kerkelijk laten trouwen. Het sacrament van het huwelijk dus.

Een huwelijk is ‘iets’ waar twee mensen uit vrije wil beslissen de ‘Vruchten van Huwelijk’ van God te ontvangen – Kinderen dus. Het spijt me, maar homo’s mogen zoveel de liefde bedrijven als ze willen maar God kan hen geen kinderen geven. Vandaar ook dat alle soorten geslachtsdaden die niet tot een bevruchting kunnen leiden zondig zijn.

Natuurlijk, wanneer je in evolutie gelooft, in plaats van Creationisme, wanneer je in Gender Theory en Pro-Choice gelooft, wanneer je rationeel denken, wetenschappelijke kennis en technisch kunnen belangrijker vindt dan de Geopenbaarde Waarheid en het ‘mirakel’ van de voortplanting, dan kan hetgeen Bonny beweert wel uit te leggen zijn. Maar dat is helaas geen godsdienst meer, laat staan katholicisme.

Een logisch gevolg van de gedachtengang van Bonny is ook dat overspel en abortus ook ‘sacramentele waarde’ krijgen. Priesters zullen ook mogen trouwen, of overspel plegen. etc. etc.


Besluit

Bonny wil het huwelijk openstellen voor homoseksuelen, maar zodoende herdefinieert hij het huwelijk, met alle logische consequenties voor theologie tot gevolg. Indien je er een beetje over nadenkt, kan je alleen besluiten dat hij de hele katholieke geloofsleer met de grond gelijk maakt.

Open het huwelijk voor homoseksuelen en er klopt niets meer van de geloofsleer. Het zijn niet alleen de homo’s die Bonny de hel in jaagt, maar ook de hetero’s. En ‘beter’ zelfs; wat indien God zou beslissen zijn mystiek huwelijk met de Kerk te verbreken?

De auteur van dit blog haalt dan ook terecht het Kerkelijk Recht aan dat houdt dat een openlijk ketterse bisschop zijn autoriteit als bisschop verloren heeft, want Bonny is openlijk geen katholiek meer.

Anoniem zei

Bonny heeft inderdaad ons gebed nodig.

Niet omdat ‘wij’ zo veel beter zijn dan Bonny. De gelovigen zullen Bonny niet bekeren. Maar de gelovigen kunnen wel aan God vragen of Hij Bonny de genade geeft om zich te bekeren, door Bonny de ‘Deugd van het Geloof’ te geven. Alleen God kan dat. Het enigste wij kunnen doen is hiervoor te bidden en boetedoen. (Geen vlees op een vrijdag is voor de meesten onder ons al een geweldige vooruitgang wanneer het op boetedoen aankomt.)

Onder de rubriek “hoogst noodzakelijke gebeden” in ouwerwetse catecheses en missalen staan er specifiek gebeden voor de Paus, of voor de koning. Er is echt niets nieuws om voor een bisschop te bidden, of voor je priester.

Een voorbeeld, naar een oorspronkelijk gebed voor Pius xii uit een gebedenboek voor kinderen;

“O almachtige en eeuwige God, ontferm U over uw dienaar Bonny, onze bisschop en leidt hem volgens Uw goedertierenheid langs het pad naar het eeuwige heil, dat hij met Uw genade naar die dingen mag verlangen die U welgevallen zijn, en hen met al zijn kracht mag uitvoeren. Door Christus onze Heer. Amen.

Indien het in 1945 als “hoogst noodzakelijk” beschouwd werd dat zelfs kinderen voor een paus als Pius xii hoorden te bidden, die nu zo zeer gehaat wordt in de post-conciliaire bastaardkerk, en je bedenkt dat een krant het nieuwswaardig (en waarschijnlijk excentriek) vindt dat er voor een bisschop gebeden wordt, dan mag je je beginnen af te vragen hoe laag we gevallen zijn.

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer