vrijdag 2 januari 2015

14. Enkele verblinde Leuvense theologiestudenten in De Morgen: "Bonny's uitspraken bestempelen als niet-katholiek is allesbehalve katholiek"

Als de rode loper voor 'theologiestudenten' uit Leuven in De Morgen wordt uitgerold, dan weet je hoe laat het is!

Een paus die vernieuwende uitspraken doet [Een paus kan geen 'vernieuwende' uitspraken doen, omdat zelfs een paus gebonden is door het Magisterium en de Traditie van de Kerk.], die liefde boven alles zet. Een paus die niet zo lang geleden nog zijn eigen curie een spiegel voorhield en een beeld deed verschijnen waarbij die curie naar adem hapte [Ik heb bij de Curie niemand naar adem zien happen.]. Een nieuwe wind waait. Een wind die ook in België de bladeren doet dwarrelen onder de noemer 'bisschop Bonny'. Monseigneur Bonny pleit, om kort door de bocht te gaan, voor meer respect voor andere vormen van relaties en samenlevingsvormen [Neen. Bonny pleit voor het homo-huwelijk. Daarmee probeert hij één van de Sacramenten te ondermijnen. Sacramenten die door Christus zijn ingesteld.]. Ook binnen de faculteit Theologie en Religiewetenschappen [in Leuven] werden zijn uitspraken onder de loep genomen, afgewogen en geëvalueerd. Een groot deel van de studenten was dan ook ontzet na de schreeuw om media-aandacht van het KVHV (Katholiek Vlaams Hoogstudentenverbond). [Is de faculteit Theologie en Religiewetenschappen in Leuven katholiek? Ik dacht het niet!]

Als theologiestudenten willen wij ons dan ook duidelijk distantiëren van recentelijke uitspraken die er kwamen in naam van het KVHV Antwerpen [Daarmee excommuniceren de theologiestudenten zichzelf.]. De 'complexloze conservatieve' mening [Dit is géén 'mening', maar wél de Leer van de Kerk. Je zou toch van studenten theologie mogen verwachten, dat ze weten waar de Leer van de Kerk voor staat. Dat ze het er voor mijn part niet mee eens zijn, is een ander. Maar, ze zouden toch moeten weten wat de Leer is en dat van een bisschop verwacht mag worden, dat hij de Ware Leer verkondigt. Maar, zelfs deze basisregels zijn de studenten theologie vreemd, denkende dat alleen maar 'katholiek' is wat de professoren hen daar in Leuven wijsmaken. Zoals bekend zijn net de Leuvense professoren een deel van het probleem.], zoals ze zich zelf graag outen, van het KVHV is de mening van een beperkt aantal studenten die zichzelf katholiek noemen en allerminst in naam van dé katholieke student [Wat is dan 'dé katholieke student'? Graag toelichting.]. Het KVHV mist dan ook duidelijk de pointe van wat Bonny wil zeggen [Oei, we hebben het weer niet begrepen.]. Bonny wil allerminst iets afdoen van het sacrament van het huwelijk, maar speelt enkel in op de realiteiten die zich aanbieden in de wereld zoals het ongehuwd samenwonen en homofilie [De Kerk is niet geïnteresseerd in de "realiteiten die zich aanbieden in de wereld".]. Hierbij roept hij op dat ook de kerk hierover in een genuanceerde taal kan spreken zonder daarbij met categorieën als zondig en niet-zondig te zwaaien [Inderdaad. Het Sacrament van de Biecht was eerder al afgeschaft, want de zonde bestaat niet meer. Wat een dwaze praat.].

De uitspraken van monseigneur Bonny [Bemerkt hoe deze linkse modernisten plots weer het woord "monseigneur" ontdekt hebben.] bestempelen als niet-katholiek, doet dan ook enkel de vraag rijzen naar wat het KVHV verstaat onder de stempel 'katholiek' ['Katholiek' is dat waarvan de Kerk zegt, dat het goddelijk geopenbaard is. Het homo-huwelijk is daar geen onderdeel van.]. Iemand anders als niet-katholiek beschouwen zegt dan ook meer over het (K)VHV dan over Bonny ["Oordeel niet, want de studenten theologie van Leuven zullen u oordelen". "Het KVHV is niet langer 'Katholiek' omdat ze tegen het homo-huwelijk zijn". Zijn die studenten daar in Leuven achterlijk? Ze maken zich onsterfelijk belachelijk!]. De poging van Bonny om de kerk als een gemeenschap in en als gesprekspartner met de wereld te profileren en niet als de boze stiefmoeder van de wereld, is iets waar deze studentenclub nog van kan leren [De Kerk moet niet met de wereld "in gesprek gaan", maar de wereld bekeren.]. Want hoe dan ook, eigen standaarden vergoddelijken is [De Katholieke standaarden komen van God. Ze zijn ons door God geopenbaard en zijn dus inderdaad letterlijk goddelijk!] en blijft eveneens niet-katholiek [Lachwekkende redenering.]. Het doet eveneens de vraag rijzen of het KVHV de open brief van Bonny wel heeft gelezen, of zich baseert op enkele losse citaten. [Het betreft niet de open brief van Bonny, maar wel zijn interview in De Morgen waar hij een lans breekt voor het homo-huwelijk. De studenten theologie weten werkelijk niet waar het over gaat. Maar ja, ze zitten dan ook in 'de blok'. Maar, zij zouden beter hun Leuvense, modernistische cursussen weggooien!]

Om het KVHV in hun verdere expertise al op de goede weg te zetten: het is een streven naar erkenning [van wat?], niet het omgooien van sacramenten. Hoe dan ook zorgt de conservatieve redenering van deze studentenclub ervoor dat het debat aangewakkerd blijft, hopelijk in de goede richting. Een richting waarbij een open dialoog aangegaan kan worden en geen eenzijdig persberichten-verkeer. [De studenten theologie van Leuven zijn blijkbaar al bang van een paar persberichten. "Hoe passen we de 'mening' van het KVHV in onze visie over het 'katholicisme'? Het 'geloof' van deze Leuvense studenten in de post-conciliaire wellness-kerk is duidelijk al aan het wankelen. Jammer voor hen, maar Bonny is begonnen! Dus, ga daar maar klagen.] 

Mariet Grouwels, Lindsy Desmet, Tijs Vandemeulebroucke. In naam van vele theologiestudenten.

[Ons oordeel: GEBUISD!]
 

Bron: De Morgen

Link:


http://www.demorgen.be/opinie/bonny-s-uitspraken-bestempelen-als-niet-katholiek-is-allesbehalve-katholiek-a2168945/Enkele opmerkingen:

De reactie van deze studenten is echt erg. Ze beseffen niet hoe belachelijk ze zichzelf maken.

Geen enkel rationeel, theologisch argument, alleen maar emotioneel gewauwel.

Deze bijdrage van de Leuvense studenten theologie is echt een blamage voor de universiteit.

Voor het slapengaan kunnen de studenten al eens even over het volgende nadenken:

1 Ko 6:9  Weet gij dan niet, dat zij die onrecht doen, geen deel zullen hebben aan het koninkrijk Gods? Bedriegt u niet. Ontuchtigen, afgodendienaars, overspelers, wellustelingen, knapenschenners,
1 Ko 6:10  dieven, hebzuchtigen, dronkaards, lasteraars en rovers zullen geen deel hebben aan het koninkrijk Gods.

14 opmerkingen:

Anoniem zei

Zelfs elke protestant met enig gezond verstand kan vaststellen van de uitspraken van Bonny niet katholiek zijn. Studenten 'katholieke' theologie aan de 'Katholieke' Universiteit van Leuven daarentegen... "Ik lees bij deze studenten theologie toch maar weinig theologische argumenten... Een uitspraak lijkt mij katholiek omdat ze in lijn staat met de katholieke leer, die sexualiteitsbeleving altijd binnen een huwelijksrelatie tussen en man en een vrouw heeft gezien... Als niet-katholiek kan ik toch wel zien dat de uitspraken van Bonny toch niet in lijn liggen met de strekking van haar kerktraditie en dus duidelijk 'niet katholiek' te noemen zijn? Of denk ik nu te logisch en te weinig emotioneel na?"

Anoniem zei

Over de liefde wil ik het volgende zeggen: zij vertrekt vanuit God. Onze akte van liefde zegt dat we onze naaste beminnen uit liefde tot God. Dat is een noodzakelijke voorwaarde. Er kan geen sprake zijn van ware naastenliefde als die liefde niet vanuit de liefde tot God vertrekt. Dat is essentieel. Homoseksuelen die ervoor kiezen tegen Gods geboden te leven, zijn (net zoals andere hardnekkige zondaars) eigenzinnig en hebben God niet lief. Hoe zouden ze dan hun partner op een waarachtige manier kunnen liefhebben als ze niet eens God kunnen liefhebben (want ze overtreden moedwillig zijn geboden)? Dat heeft meer met een mix van sentimentalisme en onverschilligheid te maken dan met naastenliefde. Let op, de homoseksuele neiging en de geaardheid zijn op zich natuurlijk geen zonden. Wat wel ingaat tegen Gods geboden is het echt hardnekkig toegeven aan elke slechte neiging en elke bekoring, zonder enig schuldgevoel.

Liefde tot God is dus essentieel en om tot die liefde te geraken moeten we nederig en gehoorzaam zijn om te kunnen verzaken aan onze eigen wil. Want niet onze wil geschiede, maar wel Gods Heilige Wil.

Je zegt dat Mgr. Bonny op zoek is naar de waarheid maar de Waarheid moeten we niet meer zoeken want we hebben Ze al: Jezus Christus. De bisschop moet dus gewoon de boodschap van Christus verkondigen. Wat hij daarvan denkt heeft geen enkel belang. Hij moet zijn plicht doen als bisschop en zwakke katholieken niet aanmoedigen in slecht gedrag. Dat gaat niet alleen op voor homoseksualiteit maar voor alles. De bisschop mag evenmin moord of achterklap goedpraten. Hij leidt op die manier de schapen naar de verdoemenis, onder het mom van vrijzinnige waarden als gelijkheid, vrijheid en verdraagzaamheid. Maar daar is niets Christelijks aan.

Over de goede moordenaar: hij kreeg vergiffenis nadat hij berouw kreeg over zijn zonde en zich met God wilde verzoenen. De slechte moordenaar wilde zich niet nederig verzoenen en koos voor de verdoemenis. Iedere mens (homoseksuelen incluis) die seksualiteit bewust buiten het huwelijk beleeft en daar geen probleem mee heeft, kiest ervoor zich niet met God te verzoenen maar zijn eigen doorgedreven wil te doen. Dan moet je in het hiernamaals wel de gevolgen dragen. En die gevolgen zijn hetzelfde voor de mens die niet naar de andere geboden van God wil leven en geen werken van barmhartigheid wil verrichten.

Anoniem zei

‘Bonny wil alle homo’s naar de hel’ http://www.standaard.be/cnt/dmf20150102_01454765?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_term=dso&utm_content=article&utm_campaign=seeding

Anoniem zei

Een wind die ook in België de bladeren doet dwarrelen

Als Bonny of Bergoglio nog zo een windje laat zullen de zwaveldampen zo verstikkend zijn, dat iedereen omvalt - om het kort en bondig, zij het het kras uit te drukken.

Anoniem zei

Ook binnen de faculteit Theologie ... werden zijn uitspraken onder de loep genomen, .... Een groot deel van de studenten.

Het overgrote meerendeel van studenten is momenteel op vakantie.

Een groot deel. Een groot deel. Namen graag, en precieze aantallen als bewijsmateriaal waarop de statistiek gebaseerd is graag.

Een groot deel - verzonnen lulkoek.

En wat met dat klein deel dat het KVHV gelijk geeft? Die worden genegeerd natuurlijk.

Anoniem zei

Mariet Grouwels, Lindsy Desmet en Tijs Vandemeulebroucke

menen in naam van alle studenten te spreken.

Anoniem zei

monseigneur Bonny ?

Sinds wanneer is Bonny "Monseigneur"?

Bergoglio heeft de titel "Monsignor" afgeschaft om carriere jacht binnen het Vaticaan "in te tomen".

Ik dacht dat men sinds september vorig jaar minster 75 jaar oud moet zijn om nog als "monsignor" door het leven te gaan.

Anoniem zei

En het punt van de studenten Theologie?

Wij zijn katholiek en het KVHV niet.

Proficiat, de zonde is heringevoerd, zij het maar in enkelvoud... homofobie is de enigste doodzonde, maar ernstig genoeg om geëxcommuniceerd te worden - tenminste aan de KUL.

De katholieke universiteit die een paar geleden de "K" uit KUL wilde verwijderen profileert zich opnieuw als zijnde het enigste katholieke bolwerk ter wereld.

Dat ze toen de "K" maar hadden laten vallen, en vervangen hadden met een "SN-", of een "PR", of een "N-", of een "S-", of een "geen BEN-", of een "ridicu-", of een "R-", maar uiteindelijk siert "flauweK-" of kortweg “Kul” hen even goed.

Anoniem zei

wat een bende dwazen. ik zou weleens willen weten hoeveel studenten die twee menen te representeren, en hoeveel daarvan praktiserend katholiek zijn. en argumenteren kunnen ze al helemaal niet, wat is zo'n diploma nog waard als je zo'n regelrechte onzin moet aanhoren? Hulde aan het KVHV dat zich consequent aan de katholieke leer houdt!

Anoniem zei

"...de kerk als een gemeenschap in en als gesprekspartner met de wereld..."

Waarom maakt men zich moe de “Kerk van God”, tot een "Kerk van de Wereld" te herwerken, wanneer het veel eenvoudiger zou zijn "Kerk" gewoon af te schaffen", en gewoon van de wereld te zijn indien het zo belangrijk is om “een gemeeenschap in en gesprekspartner van de wereld” te zijn.

Het overgrote deel van de Belgische ‘Katholieken’ beseft dit al ... want ze gaan niet meer naar de kerk ... en blijven gewoon thuis ... in de wereld – waar ze zonder zich moe te maken ze, veel effectiever van de wereld kunnen zijn.

Maar niet te snel van stapel lopen he.

Het overgrote deel van de wereld beschouwd homoseksuele relaties nog steeds als crimineel strafbaar. Ik schat dat maar een 5% van de wereldbevolking in landen woont waar homoseksualiteit niet strafbaar is, en ik elk van die landen zijn er massabetogingen tegen het homohuwelijk.

Afgezien van het Libertijns op-hol-geslagen West-Europa, en een paar staten in de VS, en een paar Zuid-Amerikaanse landen die het homohuwelijk ingevoerd hebben in ruil voor petrodollars (waaronder Argentinië) blijft homoseksualiteit elders ter wereld strafbaar.

Het wereldkaartje op de onderstaande Wikipedia pagina toont het beperkt aantal landen waar de visie van de Theologie studenten van de KUL van “een Kerk als een gemeenschap in en als gesprekspartner van wereld” waar gemaakt kan worden.

De “Kerk van de wereld” die zij voor ogen hebben, is zeker geen Kerk voor de hele wereld, terwijl het woord “Katholiek” letterlijk “voor de hele wereld” betekent.

http://en.wikipedia.org/wiki/LGBT_rights_by_country_or_territory

Anoniem zei

Zeg eens ! Jullie, Leuvense studenten Theologie en Religiewetenschappen ! Jullie trappen keihard op mijn voeten !
Kum je aub even uitkijken ? (Mag ik dat nog vragen ?)
Ik was 12 jaar toen plots, door dat concilie, in het college van Bilzen in 1963 de H.mis gereduceerd werd tot iets onnoembaars.
Het resultaat van ondermeer die 'trendy happening' was dat ik vervolgens als teenager, en met de toenmalige algemene ontheiliging, een zeer grote afkeer kreeg van de Katholieke Kerk. Van dan af moest ik jarenlang door een hel gaan. Maar de hel is iets dat juliie niet kennen, is het niet ?
Ik las linkse bladen, ik stemde op de linksen, en ik werd zo wanhopig dat ik aan zelfmoord dacht. Een schoolkameraad reed in die tijd met zijn auto loodrecht met volle vaart op een muur. Ik begrijp nu eindelijk wie ik de schuld moet aanwrijven.
Nu ik terug Katholiek begin te worden stel ik vast dat hetzelfde soort leugenaars nog steeds dezelfde onzin verkopen. Jullie gaan me dat geen tweede keer lappen !

Als het jullie bedoeling is om zonder enige redelijke argumenten God, Zijn Kerk en alle nog eerbare gelovigen te beledigen en de duivel aan te doen dan kunnen jullie maar beter een andere studierichting kiezen en dus stoppen met nog meer onzin te verkopen. Ik heb de hel gezien en dat wil ik geen tweede keer beleven, en ik weet, dat als jullie God en Zijn Kerk nog langer blijven beledigen jullie door een nog veel pijnlijker hel zullen moeten gaan dan ik deed, want jullie houden blijkbaar geen enkel greintje moraal of redelijk bewustzijn meer over.

Bekeren of ophoepelen ! Moge God jullie genadig zijn ! Ik hoop vanuit het diepste van mijn hart dat jullie nog echt kunnen bidden ?

Anoniem zei

Mijn gedacht over de hetze rond Bonny, KVHV etc.:
Voor eens en voor altijd: wat Bonny zegt is NIET katholiek. Hij wil dat andere samenlevingsvormen dat een getrouwd man-vrouw paar een kerkelijke zegen kunnen krijgen. Dat is NIET katholiek. Omdat een dwalende bisschop zegt dat een bepaald kerkelijk standpunt veranderd moet worden maakt dat niet juist. De Leer is zoals ze is, als een priester, bisschop, kardinaal of zelfs de Paus iets anders zegt is de Leer niet fout maar de geestelijke die dat zegt. KVHV en Pro Familia zien dit in, alle linkse azijnpissers niet. Homo's zijn heus wel welkom in de Kerk (en ja ik ben zo een middeleeuwse rechtse katholieke reactionair). Katholieke homo's die hun leven lang dat kruis dragen geraken zelfs sneller in de hemel dan andere mensen omdat ze hun onnatuurlijke geaardheid meedragen hun gans leven en dat opdragen aan het lijden van Jezus. Volgens de Kerk zijn homo's (net zoals pedofielen trouwens) geboden om in kuisheid te leven. Kuis leven wil zeggen je seksualiteit aanpassen aan je levenstoestand, een getrouwd paar leeft kuis als zij seksueel actief zijn binnen het huwelijk, een homo leeft kuis als hij/zij geen seksuele betrekking heeft met mensen van hetzelfde geslacht, een pedofiel leeft kuis als hij kinderen met rust laat. Het is de actie waar het over gaat, aan je geaardheid kun je (meestal) niets doen. Ik hoop dat dit duidelijk is want ik ben het beu dat mensen willen dat de Kerk verandert terwijl er amper mensen nog geloven. Ben je niet akkoord met een kerkelijk standpunt? Goed, dan moet je je geen katholiek noemen. Ben je voor Anderlecht? Goed, dan supporter ik voor Anderlecht en niet voor Club Brugge en ga ik niet beginnen zagen en klagen dat Club Brugge zich voortaan Anderlecht moet noemen. Zo duidelijk is het.

Anoniem zei

De reactie van de student(inn)en theologie van de universiteit Leuven (de vroegere "K" gebruiken ze zelf ook niet Meer -dat is ook beter zo)is qua inhoud fundamenteeltheologische onzin (zagemeel) en qua verwoording en stijl het oudbekende lege gezever.

In het door @The Guardian Angel gepubliceerde fragment komt (hierbij ook de "K" van het KVHV meegeteld) 21 maal het woord "katholiek/niet-katholiek" voor, dan ook "wereld", "erkenning", "nieuw/vernieuwing"(4 x);
niet éénmaal het woord God, Jezus Christus, Evangelie, Heilige Schrift.
En hier ligt nu juist de fundamentele fout van Bonny's en der student(inn)en zichtwijze, mening en persberichten:
In de ganse Heilige Schrift is er in grond genomen geen enkele vorm van uitgevoerde sexualiteit buiten het huwelijk, die niet als ontucht of als echtbreuk betiteld wordt.
Het christendom is een openbaringsgodsdienst, katholiek of niet, met de Logos, Jezus Christus, en daarmee de Heilige Schrift centraal (cfr. Die Verbum, waarbij "Verbum" ook groot geschreven wordt).
WE hebben Maar één evangelie, namelijk dat van Onze Heer Jezus Christus, en dat hebben wij te verkondigen an alle volkeren.
A propos: de verkondiging is de eerste plicht, dienst =munus van een bisschop; dat zou Bonny toch moeten weten.
Daar ik hem vroeger reeds daarop wees en hij toch steeds weer recidiveert en als een os tegen de prokkel slaat, is zijn renitent gedrag als dubbel erg aan te zien.
Errare humanum est, perseverare diabolicum.
Geen enkele mens, ook niet Bonny of de aartsbisschop emeritus van Buenos Aires, kann aan de openbaring iets veranderen.
Dit ganse spektakel is het beste bewijs voor de godvergetenheid in onze maatschappij, in de volkskerkstructuren, in de "cloud" der gelovigen à la Roger Burggraeve.
Het geloof, dat God in Christus werkelijk is, dat er ons reeds in dit leven, nu en hier, beroeren, helen,veranderen kann tot een nieuw, beter en godwelgevallig leven; een geloof, dat wij door Christus "nieuw geboren" worden (Joh 3,3), dat wij inderdaad "een nieuwe schepping" (2 Kor 5,17) zijn.
De ganse Hl. Schrift Staat vol daarvan, dat de broedersen zusters die het geloof aangenomen hebben, nu hun oud leven achter zich gelaten hebben, weg van hun vroegere gevangenschap in zulke verhoudingen, in hun drijfveren, hun lasterlijkheden en verslavingen en egoîsmen, die op alles mogelijke maar niet op God georiênteerd waren (Petr 1,14; 2 Petr 1,9; Hebr 10,32; 1 Thess 1,9; Kol 3,7; Eph 4,17-20 enz.)
(Hier nu aub niet lachen bij de stoten van Bonny in de behandeling van de misbruikschandalen, de bescherming en protegering van Jef Barzin, Tom Schellekens Enz., de verwelkoming van Freddy Brack OFM cap en de angebrande kerkjurist Patrick deGrieck in het antwerpse)

Het theologisch beste en mooiste, ook uitvoerigste antwoord op de onzin van Bonny is het frontartikel van Z.Z. Bisschop Stefan Oster van Passau in de Tagespost v. 30 december 2014 (Blz. 1-2, ook op zijn Facebook-account te lezen; zeer uitvoerig en klaar, al voor einige weken geschreven en fundamentaaltheologisch deze problematiek aangaande, ontlarft dit artikel de facto Bonny's papier als wat het is: iets nieuws, iets anderes, iets totaal onchristelijks.
Bonny voert zijn schaapskudde van gelovigen niet op het rechte pad, maar op de "iter", de verdolende tocht, eindigend in de "djehenna"/hel.

Anoniem zei

Overigens: wat de reacties van de collega-bisschoppen betreft:
-DeKesel zegt reeds sedert einde Oktober 2014 met zijn nietophoudende serie van "inschattingsfouten" niets meer.
Dat is wel zeer weinig als verkondiging van het geloof (overigens zijn eerste munus naar Dei Verbum en Lumen Gentium)
-Van Looy zwijgt eveneens; tesamen met DeKesel bereidt hij zijn overgang naar het Leger des Heils voor als specialisten voor warme soep.
-Het bisdom Hasselt zwijgt reeds sedert meer als een jaar- zoals mijn oude moeder zei: "Wie niets doet, niets misdoet".
Dat is voor en leidende positie en een kerk onder vuur/"stroom" niet aangewezen.
-En het aartsbisdom Brussel-Mechelen?
Hier vertelt Tommy Scholtes SI typisch modern-jezuîetenachtig een onwaarheid!
Bij het aartsbisdom willen ze wel "geen commentaar" geven;
maar voor enige tijd kreeg mijn serieuze vrome vriend antwoord op een schrijven waarin hij de misstanden in de vlaamse kerk aanprangerde, de dogmatische en fundamentele ketterijen aldaar, de renitentie waarmee de modernisten o.a. bij THOMAS en kerknet hun onzin verkondigden en de obstructie in kerknet.
En ziedaar de reactie:
Bij "aartsbisdom", onder de hoofding "Aartsbisschop" vindt men een groot en zelfs niet volledig overzicht v. d. teksten en boeken van AB Léonard.
De hele reeks over het sacrament van het huwelijk (6 delen) is er in pdf te downloaden.
(NB Dat is overigens echte dynamiet voor de huidige top in Rome)
Deze grote artikelserie over het huwelijk en de sexualiteit is een voor Bonny vernietigend commentaar.

Quos deus perdere vult, prius dementat.

Alleen dom dat Tommy Scholtes SI zelf niet weet wat er op de website van kerknet alles Staat.
De jezuîeten waren vroeger (voor honderd jaar) van ander formaat.
Bemerkenswaardig is overigens dat kerknet, Didier Pollefeyt en de fakulteit theologie van de universiteit Leuven (de paar student(inn)en die hier hun hals riskeren voor de vele onmoedigen aldaar(knipoog aan Rik Torfs!)neem ik nu niet serieus), de vroegere grote orden, tertio enz. zwijgen altegader.
Van leeuwenmoed gesproken- of dat heir pal staat, is zeker de vraag; Rik Torfs heeft nog niet mijn Betta, een rhodesian ridgeback/pronkrug gezien)(dit ras werd vroeger voor de leeuwenjacht gebruikt).
Heia Safari!

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer