zaterdag 6 december 2014

Roger Burggraeve klaagt de “viscerale” afkeer tegenover homoseksualiteit in bepaalde delen van de wereld aan:

Vandaag zaterdag vond in het Theologisch Pastoraal Centrum in Antwerpen het Forum plaats van het Interdiocesaan Pastoraal Beraad (IPB).

In het eerste deel belichtte Roger Burggraeve, emeritus professor seksuele ethiek van de Faculteit Theologie en Religiewetenshappen van de KU Leuven, uitgebreid het slotdocument van de buitengewone bisschoppensynode over het gezin, die in oktober in Rome plaats vond. Hij deed dat vanuit de (dis)continuïteit met het tussentijdse rapport, dat door sommige waarnemers als een ‘aardbeving’ werd beschouwd en niet onverwacht nog tijdens de synode zelf voor de nodige controverse zorgde. [Bla, bla, bla...]

Burggraeve had daarbij ook oog voor de internationale dimensie en wees o.m. op de “viscerale” afkeer tegenover homoseksualiteit in bepaalde delen van de wereld [Met andere woorden, naar Afrikanen die een afkeer van stront hebben, luisteren we niet. Dixit Walter 'kardinaal' Kasper.]. Hij wees op het belang van het pastorale, veel meer dan het leerstellige perspectief van de globale insteek van het document [Tussen het pastorale en het leerstellige kan géén tegenstelling zijn!]. En het is minstens even belangrijk dat de discussies niet herleid werden (en worden) tot ethische kwesties, maar eerst en vooral behandeld worden als geloofskwesties, zie o.m. de visie op het huwelijkssacrament [Wij houden niet van 'visies'!].

De grootste uitdaging voor de toekomst is volgens Burggraeve het ‘procesmatig’ leren denken. Hij had het daarbij vooral over het belang van de groeidynamiek van de barmhartigheid, die in tegenstelling tot “neerbuigende compassie”, een vorm van erkenning en dus ook van respect betekent [Met andere woorden het 'procesmatig' in slaap wiegen van de gelovigen.]. Voor Burggraeve is het in alle geval duidelijk: als dat procesmatige denken niet verder ontwikkeld wordt, valt er vanuit Rome weinig zinvols te verwachten. [Zoals eerder al gezegd, blijven de modernisten tegen beter weten in op een 'tweede kans' hopen, ook al geloven ze er zelf niet meer in.]

Dat het document zowel egaliserend als polariserend denken weet te vermijden, zorg draagt voor het kwalitatieve relatieleven (duurzaamheid en onverbreekbaarheid van het huwelijk van binnenuit) en oog heeft voor de mondigheid van de gelovigen noemde hij in zijn besluit de sterke kanten van het document. Uit de verslaggeving van de groepsgesprekken die op zijn reflectie volgden, bleek dat zijn gedreven toelichting meer dan voldoende stof had geboden voor een even geanimeerde als zinvolle discussie. [Discussie over wat? Dat hertrouwde gescheidenen niet ter communie mogen gaan?] 

Bron: Kerknet

Link:

http://www.kerknet.be/actua/nieuws_detail.php?nieuwsID=127759


5 opmerkingen:

Anoniem zei

Gaat "die" R. Burggraeve nog steeds mee?

Anoniem zei

"... als dat procesmatige denken niet verder ontwikkeld wordt, valt er vanuit Rome weinig zinvols te verwachten."

Aan het gescherm met niets-beduidende woorden in deze uiteenzetting te zien, kan er van Burggraeve al niets meer zinvols verwacht worden.

Anoniem zei

Er bestaat geen medisch bewijs dat homosexualiteit aangeboren is. In de Catechismus staat duidelijk dat dat gedrag zondig is. De bisschoppen moeten dat gedrag veroordelen en die mensen die zich aan die zonde overgeven terug op het juiste pad proberen te krijgen. Wat de bisschoppen en hun hulpjes hier doen in Vlaanderen is totaal tegen de Leer van de Kerk. Een Leer die al meer dan 2000 jaar bestaat. Zij gaan eens nu zeggen dat wat de Kerk de laatste 2000 jaar gezegd heeft niet juist is.

Anoniem zei

Een forum waar Burggraeve ook eens gehoord wil worden, maar hij moet het op een zaterdag doen, anders komt niemand opdagen.

En dan zit hij daar verscholen achter een computer, en tafel met rood tafelkleed en een struik op de tafel om de leegte te vullen.

Kijk, he, Diana Ross zou hier gepast zijn.

Roger, ga voor de tafel staan. Toon je kwaliteiten als orator terwijl je Diana Ross in de achtergrond hebt zingen terwijl je een vicerale afkeer van homoseksualiteit afkeurt.

I'm coming out.
I'm coming out.
I want the world to know.
Got to let it show.

There's a new me coming out
And I just had to live
And I wanna give
I'm completely positive
I think this time around
I am gonna do it
Like you never knew it
Ooh, I'll make it through

The time has come for me
To break out of this shell
I have to shout
That I am coming out

Anoniem zei

Aan anoniem 6 december 2014 19:41

Geachte,
R. Burggraeve gaat inderdaad nog altijd mee.
Het is wel illustratief dat er uit Leuven geen moraalfilosofische kommentaren over dezescxhandalen komen.
Dogmatiek en fundamenteeltheologie is daar al lang verdwenen; de moraalfilosofie en de catechese eveneens.
Ze hebbn zich daar in Leuven zelf overbodig gemaakt.

En nu het lichtpunt van de dag:
Op mijn tafel ligt een wondermooi boek:
"BIBLIA SACRA VULGATA"- Editio Quinta, uitgegeven bij de Deutsche Bibelgesellschaft (2007), geredigeerd door de waalse Professor Msgr. Gryson uit Louvain-la- Neuve;
Helemaal in groen leer, met gouddruk en in dundrukpapier.
De enorme kracht van de tekst, in de vertaling van St. Hieronymus, slaat mij steeds weer in de ban.
(ISBN 978-3-438-05303-9)

Een fantastisch geschenk om onder de kerstboom te leggen- (bij Interesse over de trouwkatholieke Jens Falk Buchhandlung in Duitsland bestelbaar).
Er is veel werek aan de winkel- aanpakken!

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer