maandag 29 december 2014

Rik Torfs: "Onderschat de ommekeer in de Kerk niet"

Na jarenlange stilstand beweegt de Kerk [Volgens ons staat de Kerk al 2.000 jaar 'stil'. En dat is prima zo. De Openbaring werd afgesloten bij de dood van de laatste Apostel. Torfs en zelfs Johan Bonny zijn niet de nieuwe Messias, ook al denken ze dat van zichzelf.]. Dat blijkt uit de stijl en het beleid van paus Franciscus [De stijl en het beleid van Bergoglio hebben ondanks alle retoriek nog niets veranderd.]. Maar net zo goed uit het interview met de Antwerpse bisschop Johan Bonny dat vandaag in de krant staat ['Interviews in de krant' zijn om gebakken vis mee in te pakken.].

Bonny pleit voor een kerkelijke erkenning van homoseksuele relaties [Dit is pure ketterij!]. Hij zegt niet: homo's schieten tekort [Celibataire homo's schieten niet tekort. Zondige homo's daarintegen schieten, net zoals zondige hetero's, weldegelijk tekort. Homo's zijn dus niet zondenvrij zoals Torfs schijnt te beweren!], ze beantwoorden niet aan de morele standaarden van de katholieke kerk [Dus schieten ze tekort!], maar laten we hen lankmoedig behandelen, want zij kunnen niet beter [Een pedofiel "kan ook niet beter"... Voor dit soort van dwaze uitspraken moet je natuurlijk rector van de KUL zijn! Vandaar de term: 'flauwe kul'.]. Hij verlaat dus het betuttelende pastorale pad, maar gaat naar de kern van de zaak. En die is: je moet een relatie niet op haar vorm beoordelen maar op haar inhoud. [Inderdaad! En net dat zal Christus doen op de Dag des Oordeels!]

Een heterohuwelijk waarin de ene partner de andere verdrukt en minacht, schiet tekort [Moeders die hun kinderen vermoorden of aborteren, schieten ook tekort. Dat is echter geen reden om het huwelijk of om moeders af te schaffen.]. Terwijl een homoseksuele relatie die getuigt van exclusiviteit, duurzaamheid [Waarschijnlijk moet de eerste monogame homo nog geboren worden.], zorg en generositeit voor kinderen wel past binnen de christelijke ethiek. [Dat op 10 jaar tijd reeds ca. 15% van de homohuwelijken in een scheiding geëindigd is, wil Torfs natuurlijk niet weten. Dat het homohuwelijk een uiterst marginaal en uitstervend verschijnsel is, wil Torfs natuurlijk ook niet weten.]

Onderschat de betekenis van de ommekeer niet [Welke 'ommekeer'?]. Bonny pleit voor een verandering van lang voor onwankelbaar gehouden principes [Satan Bonny preekt een nieuw evangelie!], iets wat onder de dogmatische pontificaten van Johannes Paulus II en Benedictus XVI geen enkele bisschop zich kon veroorloven [Wat met de andere pausen?]. Nu wel.

Hoe zei de Heilige Apostel Paulus het ook alweer? 

Gal 1:8  Waarachtig, wanneer wijzelf, of zelfs een engel uit de hemel, u een ander evangelie zouden verkondigen, dat wat wij u verkondigd hebben, hij zij vervloekt!

Het zijn integendeel de trouwe volgelingen van het ancien régime die zich stilaan in een benarde situatie bevinden [Het ancien régime, dat zijn de post-conciliare bisschoppen, die van geen hout meer pijlen weten te maken! Hun tijd is voorbij! Torfs is zelf ancien régime!].

De discussie die vandaag in de kerk woedt gaat over de kerk zelf. Daarover bestaan twee verschillende visies. [Maar twee? Ik heb eerder de ervaring dat elke bisschop zijn visie heeft.]

Er is de visie van paus Franciscus, die zich laat inspireren door de persoon van Jezus Christus zelf [Alle pausen van voor Franciscus lieten zich dus NIET door Christus inspireren. Wij danken Torfs voor deze snuggere opmerking. Het lijkt er wel op dat Torfs aan het dementeren is of aan "geestelijke Alzheimer" lijdt, zoals Bergoglio het zo mooi omschrijft.], een subtiele en genereuze figuur [Christus was de Zoon van God!], die de confrontatie niet schuwde maar niemand, ook de onaantrekkelijkste sterveling niet, vergat.

Eén citaat uit de Bijbel volstaat om deze dwaze redenering van Torfs helemaal onderuit te halen:

Mat 23:33  Slangen, adderenbroed, hoe zult gij de helse verdoemenis ontkomen? 

Torfs, dit zijn de woorden van Jezus Christus zélf.

Die aanpak plaatst structuren en regeltjes op de tweede plaats, of nog wat verder achteruit.

Ook hier vergist Torfs zich. Jezus plaatst "de structuren en de regeltjes" niet op de tweede plaats, maar Hij klaagt aan, dat men "de structuren en de regeltjes" niet respecteert, terwijl men pretendeert dat wél te doen.

Mat 23:27  Wee u, schriftgeleerden en farizeeën; gij huichelaars. Want gij zijt gelijk aan witgepleisterde graven, die van buiten wel mooi zijn, maar van binnen vol doodsbeenderen en allerlei vuil.

Opmerkelijk is dat de paus kritisch blijft tegenover de heersende cultuur, haar spirituele tekorten en materialistische verzuchtingen wel degelijk bekritiseert tot in de achterkamertjes van de Romeinse curie toe, maar haar niet fundamenteel verwerpt [Neen, Bergoglio klaagt de zonde aan, maar tegelijkertijd promoot hij de zonde ook.]. Verbetering ent zich op de wereld zoals die is [Weer fout. Verbetering is slechts mogelijk indien men zich radicaal van de wereld afkeert.]. 

We laten Christus nog even zelf aan het woord: 

Mat 7:26  Maar wie deze woorden van Mij hoort, doch ze niet in beoefening brengt, zal gelijk zijn aan een dwazen man, die zijn huis bouwde op het zand.
Mat 7:27  En de regen viel neer, en de waterstromen kwamen af, en de winden gierden en stortten zich op dat huis; het zakte in, en zijn val was geweldig.


Mooi beeld voor de "dwaze mannen" Torfs en Bonny.

Daarnaast is er de aanpak van de conservatieve oppositie, die tussen 1978 en 2013 onophoudelijk aan de macht was [Laten we lachen.]. Zij verwerpt de wereld die doordraait en pleit voor de kerk als contrastgemeenschap [Dit is inderdaad écht Katholiek. Het Katholieke Geloof is counter-culture. Met andere woorden, gaat tégen de stroom in.].

Een kerk die zich afkeert van de boze buitenwereld, en haar eigen, onwrikbare moraal naar voren schuift [De moraal werd ons geopenbaard.]. Voor homoseksualiteit bijvoorbeeld bestaat er een afdoende remedie: kuisheid [Alle gelovigen zijn geroepen om kuis te leven.]. En klaar is kees. Het klinkt simpel. Maar het wrede, onchristelijke van deze aanpak ligt erin dat de mens wordt opgeofferd voor het systeem [Dit is inderdaad een mooie omschrijving van abortus en euthanasie, waar Torfs zo een grote voorstander van is. Deze moeten we onthouden: "De mens wordt opgeofferd aan het systeem." Aan Moloch, de afgod van het vuur, werden namelijk ook kinderen geofferd.].

Gelovigen zijn pionnen in het grootse schaakspel dat de kerk speelt tegen de boze buitenwereld [Inderdaad, het zijn soldaten van Christus.].

De strijd wordt verbeten gevoerd. Terwijl de paus ongemeen populair is bij het grote publiek [bij randkerkelijken en ongelovigen], wetten behoudende prelaten en hun volgelingen de messen [Torfs bedoelt waarschijnlijk Raymond Kardinaal Burke en de Franciscanen van de Immaculatie en reeds vele anderen die moedig hun kerkelijk martelaarschap ondergaan...].

De paus verloor het pleit tijdens de recente bisschoppensynode, zeggen ze ten onrechte ["De paus verloor het pleit"... Tegen wie of wat? Is de 'paus' katholiek?]. En nog: hij krijgt de curie niet mee. Maar moet hij die per se meekrijgen? [Bergoglio mag inderdaad zelf en alleen richting hel marcheren, voor mij niet gelaten.]

Alsof functionarissen die hun positie te danken hebben aan de vorige twee pausen de ware eigenaars van de kerk zijn, die ze tegen de naïeve Franciscus moeten beschermen [De democratische aard van Torfs komt hier boven. Bergoglio staat moederziel alleen ten overstaan van een overmacht aan kardinalen die niet met hem mee willen. Hoe zou het komen? Bergoglio is misschien wel niet katholiek, hé.].

Als Franciscus nog drie, vier jaar kan aanblijven, heeft hij de curie grondig vernieuwd. Hij zal het bovendien doen met respect voor wie wordt vervangen. ["Nog 50 bisschoppensynodes en we hebben het kerkelijke homohuwelijk geregeld." Torfs lijkt de wanhoop wel nabij.]

Tegenstanders van Franciscus vergissen zich alvast op één punt. Behoudende kerkvorsten zullen de paus nooit bestrijden met leeuwenmoed, tot het bittere einde, ten koste van hun eigen carrière [Zoals Raymond Kardinaal Burke bijvoorbeeld.]. Als het echt warm wordt, kiezen hovelingen voor zichzelf. En niet voor hun principes. Overschat de moed niet van wie nooit moedig hoefde te zijn [zegt de politiek benoemde rector van de KUL.].

Bron: De Morgen

Link:

http://www.demorgen.be/opinie/onderschat-de-ommekeer-in-de-kerk-niet-a2163856/"Wacht eens even... Worden we wel naar de juiste plaats gebracht?"


10 opmerkingen:

Anoniem zei

Bonny “Verlaat het betuttelende pastorale pad”.

En ik die dacht dat in de voorstellen voor communie voor hertrouwden de bisschop zelf het gelukkige koppel “pastoraal zou begeleiden”. Maar nee hoor, niet in het aartsbisdom België. Aartsbisschop Bonny gaat niemand “betuttelen” met pastoraal. Pastoraal is toch zo niet meer van bij de tijd.

Maar Bonny “gaat naar de kern van de zaak”. Aah. Dat is een man naar mijn hart. Vat de koe bij de horens. Smeedt het ijzer wanneer het heet is. “Je moet een relatie niet op haar vorm beoordelen maar naar inhoud”.

Ik zal op de dag dat Bonny tot paus verkozen wordt, God op blote knieën danken, want we zullen eindelijk opnieuw een paus hebben die wil “oordelen”, al zij het niet op vorm, Bonny zal tenminste de inhoud beoordelen.

En euh... wat is de inhoud van een huwelijk?

Anoniem zei

De laatste allinea is prachtig. Hoe ultra-aanstellerig die vent is:

Toen ik een paar jaar geleden op dit blog naar het CV van Torfs op zijn LinkedIn pagina verwees, waarin te lezen stond dat Torfs zijn diensten aan de (mormoonse) Brigham Young Universiteit verleende – om hen kerkrechtelijk advies te verlenen hoe zij [de homofobe mormonen] zich van dagvaardingen vanwege pro-choice en pro-homo groepen konden vrijwaren – had hij 2 uren later zijn LinkedIn-profiel privé gemaakt, om zijn betrokkenheid met Brigham Young en hun anti-homo beleid te kunnen ontkennen. Over “leeuwenmoed” in zake “zijn principes” gesproken.

Als je wil kan ik het screen-shot van dat bewuste Linked-In profiel emailen, om ons geheugen te verfrissen – hoe deze rector van de KUL aan de ene universiteit de pro-homo uithing, terwijl hij aan de andere anti-homo advies verleende, afhankelijk van wie hem betaalde en het zijn carrière diende.

Torfs stelt zich aan wanneer hij stelt dat “hovelingen”, wanneer “het echt warm wordt”, “voor zichzelf kiezen”, en “niet voor hun principes”. Je moet eerst principes hebben, eer je ze kan verloochenen. Torfs heeft er in ieder geval geen, en kan daarom alleen voor zichzelf kiezen.

Torfs met zijn leeuwenmoed valt al om wanneer een anoniem, ergens in een blogcommentaar, hem aan zijn eigen Curriculum Vitae herinnert.

Je hebt nu eenmaal geen hamer – noch leeuwenmoed – nodig om een mug te vermorzelen.

Anoniem zei

Een gelovige katholiek “bestrijdt” de paus niet, omdat de eenheid in de Kerk zo belangrijk is. Een paus die verdeeldheid zaait, is een slechte paus, en daar wordt door de gelovige niet naar geluisterd maar voor gebeden.

Het gaat ook niet over dezer of gener “principes”, maar over de Geopenbaarde Waarheid. Alles wat daar niet mee rijmt hoort genegeerd te worden.

Ongelovigen daarentegen, deinzen er niet voor terug de paus te bestrijden (zoals Benedictus XVI bestreden is). Ze deinzen er evenmin voor terug hun principes en ideologie boven de Geopenbaarde Waarheid te plaatsen, maar dat is apostasie.

Het “Bittere Einde”; het einde is niet bitter. Het einde is de Verlossing.

Anoniem zei

Ik twijfel eraan of Bonny wel zo een hevige voorstander van het homo-huwelijk is. Het hybris is maar vrij recent. De overplaatsing van de homo-bende uit het bisdom West-Vlaanderen naar het Antwerpse speelt hier een rol. Ik denk eerder dat men van Bonny een hevige voorstander van het homohuwelijk wil maken door hem op te hemelen als een hevige voorstander, zonder dat hij daar veel aan te zeggen heeft. Door Torfs een beetje flauwe kul te laten schrijven. (er is altijd subsidie beschikbaar voor pro-homo propaganda) Door hem de Çavaria prijs te geven. Door hem als Gay-Icon en Poster Boy te presenteren. Zoals ik wel vaker gezegd heb, “hem te compromitteren” zodat hij niet anders kan dan het homo-huwelijk te verdedigen.

Anoniem zei

man man man... Niet te geloven dat ik vroeger respect had voor die man, en dat ik zijn visie deelde in vele opzichten. zeer,zeer laag gevallen. een spreekbuis voor de progressieve fossielen.
Maar sinds ik zijn boek 'De kardinaal heeft verdriet' heb gelezen, en dankzij deze site (waarvoor hulde)weet ik wel beter. een ketter, een valse profeet, een prediker van lucifer zelf. het zou me niets verbazen moest hij een hoge rang hebben in het groot-oosten, of dat hij een dagelijks onderonsje heeft met danneels. bedankt voor de zeer terecht bijtende comentaar, die eens te meer bewijst wat voor een bende onwetende dwazen zij zijn, en op wat voor drijfzand hun 'artikels' gefundeerd zijn.

Anoniem zei

Het is illustratief voor de toestand van de bastaardkerk in Noordbelgiê dat de woordmelding van Bonny tot hedenavond (29.12.2014 22:30) niet op kerknet vermeld werd, zelfs niet op de website van zijn eigen bisdom Antwerpen (hoogstwaarschijnlijk uit angst);
maar dat ze gepubliceerd wwerd in De Morgen (met Humo en Knack één der persorganen die nog uitvoerig en inhoudelijk over kerkzaken en het geloof berichten)(de vroeger christendemocratisch getinte kranten als het Nieuwsblad en de Standaard zijn op dit gebied helemaal ondermaats en de andere kranten aan de bastaardkerk helemaal niet meer geînteresseerd).
Dat Rik Torfs stapelzot is, weet ondertussen het kleinste kind.
De blogreacties op de opinie van Torfs zijn er dan ook naar: weinig in aantal, aan Torfs helemaal niet geînteresseerd, met veel afneiging voor de "kerk", met afschuw voor de ongeloofwaardigheid (dat is één der hoofdkenmeerken van de "bastaardkerk" in Noordbelgiê)- kortom: een fantastische weergave van het algemene desinteresse aan de iddeên van Torfs, Franciscus en de protagonisten der basttadkerk in Vlaanderen.
Zo aantrekkelijk als een schotel koude verzuurde pap.

Torfs heeft nu ondertussen de pedalen helemaal verloren:
hij schrijft dat Paus Franciscus bij de synode een nederlaag leed, hoewel die zelf voor een paar dagen zei dat er helemaal geen nederlaag geweest is en Geert DeKerpel in tertio beweerde, dat er zelfs helemaal geen veldslag gewest was;
hoewel kerkjurist zwijgt hij als vermoord over de andere vlaamse kerkjuristen, daaronder de pedofiele "Priester" T.F. en zijn kameraad P.DG, die zich nu ook naar het Antwerpse terugtrok nadat er ongerijmdheden tov. de Congregatie van het Geloof waren opgedoken;
en midden in de heibel om de pedo-, ephebo-en zoôfiele daders (met zwaartepunt op het bisdom Brugge) start Rik Torfs weer een actie om de holebi-relaties met de verbinding tussen man en vrouw kerkelijk gelijk te stellen- hierbij natuurlijk het sacrament van het huwelijk onderploeterend.
Dat is nu juist wat Kard. Kasper steeds gezegd heeft niet te willen doen.
In zoverre schiet Torfs hier bij het begin van de stormloop der modernisten in de eigen knie- niet zeer vernuftig.
Voor vernuft staat Torfs natuurlijk niet bekend.

Anoniem zei

Ommekeer in de Kerk.

De Kerk is iets groter dan Bonny's absurde halucinaties alleen. Een afvallige meer of minder betekent nog geen "ommekeer voor de Kerk".

En kan iemand me uitleggen wat een "holebi-koppel" is wiens relaties Bonny kerkelijk wil erkennen?

Een kerkelijke erkenning voor een homo of lesbisch koppel kan er bij nog in, omdat ze monogaam kunnen zijn. Maar wat met de bi-seksueel?

Pleit Bonny hier voor kerkelijke erkenning van polygamie?

Voor zover ik de strafrechterlijke situatie van polygamie bekijk is het illegaal afgezien een aantal moslim landen. Er zijn ook een paar landen - waaronder Nederland - waar samenlevingscontracten met meer dan 1 partner mogelijk zijn - maar zeker geen huwelijk.

Waar pleit Bonny eigenlijk voor?

Ik zal mijn eigen vraag beantwoorden:

Bonny wil het boeltje grondig opblazen en met de grond gelijk maken. Een anarchist komt voor ogen. Dat men hem serieus neemt, maakt hem een gevaarlijke anarchist.

Ik praat hier louter over de stabiliteit van het land. Ik heb het niet eens over de Kerk.

De "Ommerkeer voor de Kerk" waar Torfs over spreekt is niet van toepassing, omdat aangeziien Bonny geen deel meer uitmaakt van de Kerk, dat hij Haar ook niet kan omkeren.

Anoniem zei

Een geloof dat ontdaan is van zijn eigen beginselen is geen geloof meer. Bergoglio, Bonny en andere modernisten denken dat ze de hele wereld moeten behagen door middel van een publiekelijke striptease. Alles wordt te grabbel gegooid, en de ongelovigen staan te applaudisseren. Uiteindelijk blijft iedereen met lege handen achter.
We hebben geen clowns nodig, maar een paus die durft zeggen waar ons katholieke geloof voor staat. Men treedt vrijwillig toe tot onze Kerk, en wie het niet eens is met de katholieke beginselen moet maar elders zijn heil gaan zoeken. Respect dwingt men niet af door met zijn kont te draaien, maar door steeds rechtlijnig zichzelf te blijven en uit te komen voor zijn principes.

Anoniem zei

Wat deze Vlaamse kerkelijke 'grootgrondbezitters' altijd weer vergeten : het gezin te Nazareth stond er schijnbaar heel alleen voor en er waren zeer veel verloren schaapjes te hoeden en op te vangen en dat is nu nog steeds zo.
Ondertussen vergeten deze kerkelijke 'hereboeren' dat zij zichzelf tot slaven maken van diverse 'Bayer'- en 'Monsanto'-achtige vrijmetselaar grootmachten en zij dus zeer zware verantwoordelijkheid dragen voor al die vergiftigde nepzaden waar de hele Vlaamse kerkbodem mee belast werd en wordt.
Bravo, lafhartige leugenaars, 'bisschoppen' en 'kerkleraars' !
De 'grond' noch de 'tarwe' zijn des mensen eigendom, maar van God die het geschapen heeft.
Hoe vergaat het degenen die het Nieuwe Verbond schenden dat de zoon van de Ware Grondeigenaar onder bloed en tranen met ons aanging ?

Anoniem zei

Ik ben totaal verbaasd en blij verrast.
Zoveel gedegen en diep-katholiek commentaar, en wel van tenminste 7 posterzenders- ongelooflijk!
Christelijk Vlaanderen is niet verloren; het leeft, zeer intens, dogmatisch goed gefundeerd, zeer vroom en tegelijkertijd met leeuwenmoed vechtend.
Dat is de beste startpositie voor een goed 2015.

Te splendor et virtus Patris...
Ut detur ex Agni throno Nobis corona gloriae.

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer