vrijdag 5 december 2014

Raymond Cardinal Burke: "The Christian life, if lived with integrity today, is necessarily countercultural!"

Wisconsin native Cardinal Raymond Burke calls for 'new evangelization'
Pewaukee — Catholic education, in the family and in schools, is essential to the transformation of culture and a bulwark against today's increasingly secular society, Wisconsin native Cardinal Raymond Burke told hundreds of Catholics who gathered Thursday for a fundraising dinner in Waukesha County.

Bron: Journal Sentinel

Link:

http://www.jsonline.com/news/religion/wisconsin-native-cardinal-raymond-burke-calls-for-new-evangelization-b99402407z1-284839821.html?ipad=y

2 opmerkingen:

Anoniem zei

"Het Christelijk leven,
indien geleefd met integriteit heden,
is noodzakelijke tegencultuur!"
.
--- Integriteit, rechtschapenheid, rechtzinnigheid.
--- Het verlangen om juist te zijn.
.
--- Integriteit is iets waar men moet aan werken
--- zoals een juwelier werkt aan een juweel
--- zoals een huismoeder werkt aan haar gezin.
.
--- Er is een verschil
--- tussen maatschappelijke integriteit
--- en geestelijke integriteit.
--- God komt eerst! (eerste gebod)
.
1. De Modernistische Kerk verliest integriteit
in het voorop stellen van liefde voor de mens.
Zij is zeer protesterend, onbuigzaam, eigenzinnig.
Soepelheid in het wereldse verziekt de ziel.
2. De Modernistische Kerk
neigt naar socialisme en wereldsheid.
Zij verlangt genot en werelds goed gevoel.
-(Koffie, koekjes en gebabbel na het gebed)
Door haar zucht naar welgedaanheid
ziet zij de tekens van de tijd niet
en weigert zelfs de aanmaningen tot oplettendheid.
3. Haar genotzucht maakt haar uiterst traag.
Liefde tot de wereld, ten koste van het geestelijke.
Voldoening op korte termijn, ten koste van de hemel.
.
1. De Traditionele Kerk doet haar uiterste best
om juist, rechtschapen, integer te zijn.
Men tracht streng te zijn voor zichzelf.
Gestrengheid in het wereldse geneest de ziel.
2. De Traditionele Kerk
neigt naar zuivere en geestelijke beleving.
Zij verlangt voortdurende waakzaamheid.
-(Tracht de geestelijke beleving vast te houden)
Door haar verlangen naar rechtvaardigheid
herkent zij de tekens van de tijd
en handelt dienovereenkomstig.
3. Haar waakzaamheid houdt haar levendig.
Liefde tot God, ten koste van het wereldse.
Voldoening op lange termijn, ten koste van de wereld.
.
Alle eer aan God.
Gezegend zij Jezus Christus.
Ite ad Joseph. Gaat naar Jozef.
Waarheid en Geluk vindt men
in de oorspronkelijke eenvoud
zoals God haar geschapen heeft.

Anoniem zei

Over dat katholiek onderwijs als bolwerk tegen het ongeloof in Vlaanderen moeten we ons niet veel illusies maken. Mijn eigen dochter van 11 krijgt in een "katholieke" lagere school in Torhout van haar "meester" te horen dat de verrijzenis van Jezus maar een onnozel verhaaltje is en zij wordt door hem (als enige gelovige leerling in de klas) tijdens de "godsdienstles" zeer minachtend tegemoet getreden. Al haar ongelovige klasgenoten zullen wel dit jaar hun "plechtige communie" doen. Over de zin van deze "viering" weten ze alleen dat ze dan wat cadeautjes gaan krijgen. Over Jezus Christus hebben ze tijdens zes jaar katholieke lagere school zo goed als niets vernomen.

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer