zaterdag 13 december 2014

MEER CONCRETE CIJFERS GRAAG!

KERKNET: "22 DADERS VAN SEKSUEEL MISBRUIK UIT PRIESTERAMBT OF RELIGIEUZE CONGREGATIE ONTZET"

Voor België zijn de afgelopen vijf jaren 7 diocesane priesters wegens het seksueel misbruik van minderjarigen uit het priesterschap verwijderd [!]. Ook 15 religieuzen zijn om deze reden uit het priesterschap en/of uit hun religieuze congregatie verwijderd [!]. Dat maakte de Antwerpse bisschop Johan Bonny gisteren bekend in de 'opvolgingscommissie seksueel misbruik' van het federale parlement. "Een aantal dossiers van priesters of religieuzen zijn nog in behandeling in Rome (dossiers ingediend in 2013 of 2014). Met deze maatregel geeft de Kerk uitdrukking aan de onverenigbaarheid tussen seksueel misbruik en de uitoefening van een kerkelijk ambt. Tegelijk past hierbij een waarschuwing. Met de volledige ontzetting uit het ambt of het religieuze leven, eindigt ook de gezagsrelatie tussen de gewezen dader en de kerkelijke overheid."

Volgens cijfers die al eerder werden gepubliceerd, vonden 83 % van de gemelde feiten plaats voor 1980 [!]. Dat verklaart waarom de meeste daders op het moment van de melding al overleden zijn of hoogbejaard. 43 procent van de daders waren al overleden op het moment van de melding van de feiten. "Van de daders die nog in leven zijn, bestaat de grootste groep uit hoogbejaarde personen van boven de 70 en meestal boven de 80 jaar oud. Sommigen van hen waren bij de melding via de opvangpunten of het Centrum voor Arbitrage al volledig op rust of verbleven al in een woonzorgcentrum. Anderen werden na de melding volledig op rust gesteld, met een gehele beëindiging van hun pastorale opdracht. Van enkelen werd de taak per decreet beperkt tot een welomschreven opdracht in een zo veilig mogelijke omgeving en met voldoende sociale controle (bijvoorbeeld: alleen de eucharistie voorgaan in een woonzorgcentrum of een religieuze gemeenschap, zonder nog tot de ploeg van pastorale medewerkers te behoren). Het is belangrijk om te weten dat de meeste gewezen daders tot deze leeftijdsgroep behoren en verblijven in gemeenschappen voor bejaarde religieuzen of in woonzorgcentra voor bejaarden. Dat betekent dat ze niet langer verblijven in een buurt waar kinderen en jongeren zich normaal ophouden, en dat een behoorlijke sociale controle voorhanden is."

Bron: Kerknet 

Bla, bla, bla...

MEER CONCRETE CIJFERS GRAAG!

2 opmerkingen:

Anoniem zei

-"Hoogbejaard" is men eerst vanaf 80 (of zelfs 85) jaar, niet vanaf 70 jaar; kerknet vertelt hier weer onzin.
- Het is eveneens onzin om een dader van pedofilie "op rust te zetten", zoals men ook geen moordenaar achteraf op rust zet.
- Dat men zulke personen die fundamenteel anti-Christus gehandeld hebben en de Hl. Kerk kolossaal beschadigd hebben, nog in de Hl. Eucharistie wil laten "voorgaan", toont eenmaal meer dat deze tisten geen snars van sacramenteel besef hebben.
Men kann als gelovige niet eens daaraan denken met die vuile pollen aan de Hl. Hostie, het Corpus Christi, te komen.
De bastaardkerk in Vlaanderen is nu helemaal gek geworden.
- Het probleem voor de bastaardkerk in Vlaanderen houdt niet op wanneer de meeste daders dood zijn of in bejaardetehuizen zitten.
(Dat bejaarden ook recht op een serieuze echt gewijde priester hebben en niet op een uitgerangeerd model met crimineel verleden, zij ook gezegd)
- De ganse verziekt atmosfeer waarin deze pedo-en efebo-en homofiele pest is ontstaan, moet verwijderd worden: de kerk moet gezuiverd en van de grond nieuw opgebouwd worden.
Deze tekst is het beste bewijs dat dit met de huidige "ploeg" van tolereurs en doofpotters en klungels niet gaat.
De Hl. Kerk is geen werkgeverij, geen theaterbureau, geen wellnessfabriek en geen bordeel- zij is het corpus mysticum Christi!
Kerknet (en zijn bisschoppen ) produceren hier weer fundamenteeltheologische onzin.
Het is afschuwelijk.

Konklusie: NIETS, maar dan ook NIETS geleerd.
Vae victis

Anoniem zei

Interessant dat er veel meer misbruikmisdadigers bij de orden zaten als in de seculiere clerus.
Daarvoor zijn natuurlijk de "Broeders van Liefde" (nomen est omen) en de "Broeders van Dale" voor een groot deel verantwoordelijk.
(De "Broeders van Liefde" waren ook bijzonder halsstarrig bij het vaststellen van de ontschadigingsbetalingen, omdat ze vreesden dat hun orde zou kunnen failliet gaan)
(Dat heeft natuurlijk niets met het "noli timere" te doen, dat in het rorategezang van morgen voorkomt, maar de ganse bastaardkerk hier heeft ook niets meer met het roomskatholiek geloof te doen).
De Broeders van Dale tellen overigens alleen nog maar 7 leden, daaronder ook tenminste 1 pedofiel (deze orde is daarmee tot opheffing verdoemd); en voor de "Broeders van Liefde" geldt op langere termijn hetzelfde.
Het is zeer typisch voor de verregaande neergang van de kerk in Vlaanderen onder Suenens en Danneels dat de ordes, ooit eens een geweldig dragende tak van de boom van het geloof, helemaal verschrompeld zijn en klaarblijkelijk bijna alleen pedo- en homofiele kandidaten aangetrokken en opgenomen hebben (om van selectie niet te spreken).
Wat een beerput!

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer