donderdag 4 december 2014

LEESTIP: de 'HUMO' van 2 december 2014 - nr. 3874/49 - Zes pagina's over de intriges in het "Roze Bisdom Brugge":

Over losbandige priesters en bisschoppen.

Over lakse bisschoppen, lakse vicarissen en lakse kerkelijke rechters.

Over de vlucht van een deel van de Brugse gay-lobby naar het bisdom Antwerpen: onder de vleugels van Johan Bonny, de lieveling van Godfried 'kardinaal' Danneels...

 

HUMO: "Seksueel misbruik in het bisdom Brugge: de schaduw van het kruis van Roger Vangheluwe"


Deze week zal de Brugse bisschop Jozef De Kesel zijn beleid inzake seksueel misbruik nader toelichten voor de parlementaire opvolgingscommissie. De vraag om een hoorzitting kwam er nadat het bisdom de richtlijnen van de commissie tot drie keer toe had geschonden. Hoe was dat in godsnaam mogelijk? Simpel. Over het Brugse bisdom hangt nog altijd de schaduw van het kruis van Roger Vangheluwe.

‘Verborgen verdriet’ heet de brochure die de Belgische bisschoppen in 2012 afleverden, een handleiding om op een andere wijze met seksueel misbruik om te gaan. De kerk zou voortaan niet meer haar eigenbelang laten primeren, maar dat van de slachtoffers. De nood aan een nieuwe aanpak was acuut geworden na het ontslag van de Brugse bisschop Roger Vangheluwe in het voorjaar van 2010. Vangheluwe bekende jarenlang zijn minderjarige neefje te hebben misbruikt, maar hij was lang niet de enige pedofiel in het gewaad van een geestelijke: met het schandaal kwamen honderden soortgelijke dossiers boven water, het ene nog schrijnender dan het andere.

Er woedt nog altijd een gerechtelijke oorlog over wat precies met die dossiers moet gebeuren, maar intussen kwam er wel een bijzondere parlementaire commissie die onderzocht wat er jarenlang fout was gegaan. En hoe dergelijke toestanden in de toekomst vermeden konden worden. Met de resultaten van de commissie als leidraad schreven de bisschoppen ‘Verborgen verdriet’: ze kondigden aan in elk bisdom opvangpunten te installeren, waar slachtoffers zich desgewenst konden melden om erkenning te krijgen, ja zelfs vergoed te worden voor de geleden schade in verjaarde dossiers. Opmerkelijk: één van de bisschoppen die het verst de commissie volgde, was Jozef De Kesel, de man die in zeven haasten naar Brugge was geroepen om het puin te ruimen dat Roger Vangheluwe had achtergelaten.

Toch heeft De Kesel in de afgelopen weken de richtlijnen van ‘Verborgen verdriet’ drie keer geschonden door meer oog te hebben voor daders van seksueel misbruik dan voor slachtoffers. Hoe is dat te verklaren?

De Kesel: ‘De richtlijnen in ‘Verborgen verdriet’ zijn de algemene benadering: nultolerantie. Maar wat doe je in een concreet geval? We hebben ons afgevraagd: was dit een echt geval van pedofilie? Gaat dit over een blijvende geaardheid? Hoe zwaar zijn de gevolgen voor het slachtoffer? We hebben gewikt en gewogen. Maar ik heb één ding geleerd: in deze materie kan je niet wikken en wegen.’

Bron: HUMO

Link:

http://www.humo.be/humo-archief/311651/seksueel-misbruik-in-het-bisdom-brugge-de-schaduw-van-het-kruis-van-roger-vangheluwe

1 opmerking:

Anoniem zei

Humo is zeer dapper:
ook in het opklaren van de zelfmoord van Gesquiere en van één der schandalen bij de broeders van liefde stond Humo journalistisch in de eerste lijn.

Zeer veel materiaal in het artikel stamt overigens van een zeer goed geînformeerde katholieke internetsite - mijn beste dankbetuigingen aan @The Guardian Angel!

Sedert 3 november 2014 knakt zijn blog overigens dikwijls het 300-bezoekers-aantal; en op 4 december 2014 een echte run op de 450!
Dat zijn hier echte voortrekkers!

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer