zondag 21 december 2014

'Le Figaro Magazine' over de niet meer zo 'geheime oorlog' in het Vaticaan: "Guerre secrète au Vatican. Comment le pape François bouleverse l'Eglise"


Raymond Kardinaal Burke: "Ik ben erg bezorgd."


Kardinaal Burke: "Hetgeen erg vreemd is, in dit dossier aangaande de hertrouwd gescheidenen, is dat iemand die de doctrine van de Kerk herhaalt en verdedigt, tégen de Heilige Vader zou zijn en niet in communie met de Kerk zou zijn."

Kardinaal Burke: "Het is duidelijk dat in de Relatio Post Disceptationem enkel maar de lijn van kardinaal Kasper werd vermeld. Het document zelf werd blijkbaar vooraf geschreven, zonder rekening te houden met de inbreng van de Synodevaders. Vervolgens werd ook nog eens de homoseksuele kwestie geïntroduceerd, hetgeen niets met het huwelijk te maken heeft. In het document ontbrak elke verwijzing naar de Heilige Schrift, werd de Traditie van de Kerk doodgezwegen en de leer van Paus Johannes-Paulus II over het huwelijk werd niet vermeld."

Jean-Marie Guénois
Le Figaro Magazine
19 December 2014

Link:

http://kiosque.lefigaro.fr/figaro-magazine

2 opmerkingen:

Anoniem zei

Men stelt vast dat in de laatste weken de algemene pers steeds meer en ook tamelijk objektief bericht over de spanningen in het vaticaan en in vele kerkprovincies.
In de nederlandstalige pers in Belgiê werd reeds voor een paar weken geschreven dat de vlaamse bisschoppen met hun gestunter bij de aanpak (resp. de niet-aanpak) van de pedofiele schanddaden hoofdzakelijk onder vuur van de traditionele en conservatieve ("rechte") katholieken lagen.
Dit is inhoudelijk inderdaad voor een zeer groot deel correct;
nog interessanter is dat dit niet denigrerend gezegd en bedoeld was.
De tijden van Roeach3 zijn voorbij.
Iedre mens met gezond verstand weet instinktief welk enorm taboe over deze perversiteiten ligt en hoe daarmee in kerkelijk raam om te gaan is (en zeker bij de eigene "gewijden").
O Oriens,
splendor lucis aeternae, et sol justitiae:
veni, et illumina sedentes in tenebris et umbra mortis.

O (in het oosten)opkomende glans van het eeuwige licht en zon der gerechtigheid: kom, en geef licht aan hen die in het duister en in de schaduw van de dood zittzen.

Anoniem zei

Indien de citaten van Kardinaal Burke die je hier aanhaalt uit het interview in de Le Figaro, van 19 december komen dan heb ik er het volgende over te zeggen:

Het artikel leert ons niets nieuws, alleen dat Kardinaal Burke zich niet stil gaat houden daar op de Aventijn. Hetgeen prachtig nieuws is.

Laten we voor Kardinaal Burke bidden, vooral in deze kersttijd waarin de huwelijk naar het voorbeeld van de H. Familie centraal staat.

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer