maandag 15 december 2014

Knack: "Pornofilm in kerk choqueert Anzegemse gelovigen"

Anzegem - Een filmvertoning vorige week donderdag in de kerk van de Heirweg in Anzegem lokt al een hele week verontwaardigde reacties uit. Omdat er zoveel expliciete (seks)scènes in te zien waren, liepen bepaalde kijkers zelfs de kerk uit.

Bron: Knack

Link:


http://kw.knack.be/west-vlaanderen/nieuws/algemeen/pornofilm-in-kerk-choqueert-anzegemse-gelovigen/article-4000806967362.htm?hidePaywall=y

7 opmerkingen:

Anoniem zei

Waarom zijn jullie geschokt?

Ik vraag me af hoe jullie denken?

Het is toch meer dan duidelijk dat bisschoppen van de gelovigen eisen dat er geneukt wordt. Hoe meer hoe beter. Dat is toch het enigste waar bisschoppen over kunnen praten.

Het huwen van overspeligen. Het huwen van homo's. Communie aan eenieder die een actief seksleven heeft. Abortus mag ook. Maar niet te veel, daar dienen voorbehoedsmidddelen voor. Pedofielen mogen zelfs priester spelen. Homoseksuele pedofielen worden verkozen over hetero's. Het mag allemaal. Als je niet wil neuken kom je niet meer in aanmerking voor pastoraal. Als je een fatsoenlijk mens bent, laten ze je in de kou staan.

Wat is er dan nog schokkend dat er porno in de kerk getoond wordt? Dat is toch het logische gevolg van hetgeen de bisschoppen preken?

Of vergis ik mij?

Anoniem zei

Sinds wanneer draait men films in een kerkgebouw?

Anoniem zei

Een priester beslist altijd wat wel of niet doorgaat in zijn kerk en in deze kerk is het Jan Sevenhant , Kerkstraat 20 Anzegem
Bron : http://kerknet.be/parochie/parochie_fiche.php?parochieID=326

Nu vraag ik me af waar hij zijn priesteropleiding heeft gehad ???

Het blijkt dat hij vooral goed is in toneel spelen en wie toneel speelt heeft geen tijd voor emoties zo blijkt uit de 2 citaten onderaan over EH Jan Sevenhant,

http://www.hln.be/regio/nieuws-uit-anzegem/-emoties-geen-tijd-we-moeten-vooruit-a2093453/
Pastoor debuteert op de planken - De Standaard
Bron: www.standaard.be/cnt/te1lg3e4
15 dec. 2007 - Of dat te maken heeft met het debuut van pastoor Jan Sevenhant als lokale toneelspeler is niet meteen duidelijk. Maar wel juist is dat de …
"Emoties? Geen tijd, we moeten vooruit" | HLN Anzegem
Bron: www.hln.be/regio/.../-emoties-geen-tijd-we-moeten-vooruit-a2093453/
18 okt. 2014 - "Het is amper te vatten wat er ons nu overkomt, maar we moeten vooruit", zegt pastoor Jan Sevenhant. Hij moest machteloos toekijken hoe een

The Guardian Angel zei

@ Anoniem van 10:31,

Wie weet wat er zich in de afgebrande kerk heeft afgespeeld!

Anoniem zei

Dit is geen alleenstaand geval.
Deze actie gaat terug op "mooov", een organisatie/firma, hoofdzakelijk in het anteerpse en in de kempen agerend, die overal in Vlaanderen onbekende en moderne filmen toont.
Ondeer het Motto "de 7 hoofdzonden" tonen ze "7 filmen in 7 anzegemse kerken", en wel 4 maand lang, van november tot februari.
Deze ganse operatie is weer een paradevoorbeeld van de totale geloofsvernietiging in de westvlaamse "kerk":
-De kerk is het domus Dei, Gods huis, met daarin het Tabernakel, een gewijde plaats, door zijn architectuur alleen al missionerend tot eer van God en tot ons heil en beterschap bedoeld.
In een kerk mag men geen filmen tonen- God Staat centraal, niet de cinema.
- De activiteiten in de kerk moeten steeds in het raam van het kerkelijk jaar passen; met de sterke tijden (advent+kersttijd/ vasten+paastijd) wordt hier in Anzegem helemaal gen rekening gehoude.
Dit is geloofsbagatellizering puur.
- De mens is met de erfzonde geboren; wij zijn alle zondaars MAAR TOT HEILIGING BEROEPEN.
De westvlaamse "kerk" zit zo vol zonden, dat ze daar geen zonden moeten studeren of in filmen bekijken, maar wel de deugd moeten studeren en uitoefenen, en wel onmiddellijk!
Deadvent is een tijd van inkeer en van boete, de vastentijd eveneens; en wanneer DeKesel en VanHoutte met hun pedo-efebo-homovriendelijk milieu in deze weken ook totaal zwijgen, heeft iedere christenmens toch de plicht om het evangelie van Onze Heer Jezus Christus te verkondigen en wel als de leer en het oeroudemagisterium van de Rooms-katholieke Kerk.
Dit is een diepe schande voor Westvlaanderen en in de eerste plaats voor zijn "herders".
-Daar de film over de "luxuria" (Wellust, Overzwelling) klaarblijkelijk eerst in februari 2015 gespeeld wordt en nog wel in de vasten, kan DeKesel nog een paar maal hartritmestoringen krijgen.
- Men ziet hier ook goed hoe theaterachtig, histrionisch deze typen zijn: de film "Taxidermy" waarover het hier ging, speelde in de USA als "limited release"(beperkte verspreiding- hij wordt alleen maar een paar maal getoond om aan concours te kunnen deelnemen) een luttele 15000$ in;
dwz hij werd (bij een bevolking van bijna 300 miljoen) door hoogstens 1500 mensen aldaar gezien (dwz 1/200000).
Bij de ca. 30 Personen in Anzegem en de totale bevolking aldaar (ca.20000) komt men op 1/1500, zodat de anzegemmenaars (en men kan rustig tot alle westvlamingen extrapoleren) 150 maal slechter zijn als de US-amerikaan (deze grootteorde vinden we ook in het pedofiel misbruik).
Niet goed bezig, jongens!

Anoniem zei

Na de verwoestende brand van de kerk in Anzegem waren er alsdra jongeren die alles met hun mobieltelefoontjes fotografeerden.
Het huids van God, kapot, zwart, stinkend naar rook en kwalm, de laatste houtresten nog smeulend, een zwartgeblakerde ruîne- dat zijn de klassieke ingrediênten voor satans- en draculafilmen en werkt bijzonder intrigerend op psychisch niet gans vast in de schoenen staande mensen.
Dat een filmploeg dan kort daarna de ruîne als filmlocatie voor iets met de eerste wereldoorlog gebruikte, zegt ook alles over het huidige niveau in westvlaanderen.
Veel domheid en banaliteit, een totale afwezigheid van kennis en geleefd gevoel van het roomskatholiek geloof, van wat kan en niet kan, van takt voor de oprechte gelovigen en van timor Dei (Ps.1,1).
Dit is een gebied met zoveel diakens (Nonkel Roger vanGheluwe wijdde er destijds 85! "Bij ons (in westvlaanderen) gaat gelukkig alles nog goed!")(sic)(of DeKesel nu gelukkig is, betwijfel ik zeer), met zoveel activiteiten en kerken en kerkfabrieken en -besturen, dat men zich inderdaad moet afvragen of hier wel één mens de Heilige Schrift, de catechismus en/of een boekje over dogmatiek en/of fundamenteeltheologie gelezen heeft.
Wanneer een criticus hier een "ander beeld" wil tonen, graag met "logica" en "intellectualiteit": posten jongens!

Anoniem zei

Het meest afschuwelijke staat op de homepage van de Parochie-eenheid/federatie Anzegem, bij kerknet/bisdom Brugge.

Op de eerste bladzijde, notabene in grotere zwarte dikkere letters (desalniettemin niet goed leesbaar-deze krotters leren het toch nooit) heeft de pastoor van dienst een tekst gepubiceerd van een premonstratenzerabt uit Nederland, met een wens en een beschrijving van de verhoopte "kerk":
"...Een kerk, waar geen onderscheid tussen goed en kwaad wordt gemaakt, ...e zijn allen zondaar én heilig."
Dit is systematisch-theolgische geloofsafval-apostasie puur.
De hele heilsgeschiedenis, deganse Heilige Schrift, het mysterie van onze verlossing door de Heer Jezus Christus, baseert op het onderscheid tussen goed en kwaad, op de vrije wil om aan Gods voorschriften te gehoorzamen, op de afkeer van het kwaad.
Dit wordt bij het behgin van het christelijk leven bij de doopformules gezegd, in elke mis bij het Confiteor, in de biecht, die zeer regelmatig en in elk geval voor het ontvangen van de Hl. Eucharistie moet plaatsvinden.
God is almachtig en overal tegenwoordig, Hij is het Hoogste Goed- het kwade is iets totaal anders.
De mens is door de erfzonde gestempeld; als mens is hij beperkt, ook met zonden beladen-MAAR HIJ IS TOT HEILIGING BEROEPEN.
St.-Paulus schrijft in zijn brief a.d. Romeinen uitdrukkelijk dat men zich op zjn zonden niet mag beroemen en dat men zeker niet kann zeggen, dat hoe meer zonden men heeft, om zo groter de genade van God is.
Dit is en inherente loochening van christelijke grondwaarheden.
Dit is pure apostasie.
Nu is het één zaak om zo'n tekst te schrijven, een andere om deze ketterij op de homepage van de parochie/federatie en van het bisdom Brugge te zetten.
Men moet de afgrijselijke waarheid in de ogen durven zien:
hier werd tientallen jaren lang aan geloofsafbraak gedaan, verwarring gesticht en verdomming doorgevoerd, en dan "wellness" gepropageerd- uiteindelijk: sex,sex en nog eens sex.

Dit is ronduit diabolisch- dat heeft met Onze Heer Jezus Christus en Zijn Hl. Kerk niets meer te doen.
(En ik schaam mij niet om dit in de advent te schrijven:
want deze aanklacht is bijbels van a tot z:
Rorate caeli desuper et nubes pluant justum)

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer