donderdag 11 december 2014

Johan Bonny in 'De Standaard' van zaterdag 7 april 2012: "Van het theoretische standpunt over homoseksualiteit zou ik de precieze formulering moeten opzoeken."

Op deze Stille Zaterdag spreekt bisschop van Antwerpen Johan Bonny verzoenende taal over homoseksuele relaties. "Het is goed als mensen voor mekaar kiezen, voor mekaar zorgen, een stabiele relatie met elkaar aangaan. Dat is pure winst, op menselijk gebied."

De bisschop is erg voorzichtig over het thema. Want hij weet goed genoeg dat elk woord wordt geanalyseerd. Zeker wanneer bijvoorbeeld zijn oversten aartsbisschop André-Joseph Léonard en grote baas paus Benedictus XVI hun mond opentrekken over het thema. "Als men mij vraagt wat de paus daarover zegt, of de catechismus, dan heb ik er geen moeite mee om duidelijk te zijn. Maar in het morele oordeel over concrete situaties moet men steeds rekening houden met zowel de objectieve norm als de subjectieve levensweg van mensen. Van het theoretische standpunt over homoseksualiteit zou ik de precieze formulering moeten opzoeken."

"Ik ben voorzichtig over dit onderwerp, omdat elke zin verkeerd begrepen kan worden. Aan de ene kant moet ik als bisschop kunnen zeggen dat de relatie tussen man en vrouw in de christelijke antropologie een unieke status heeft. In theologische taal spreken we over een scheppingsorde, waarin man en vrouw op een specifieke manier voor elkaar bestemd zijn. Tegelijk is het goed als mensen voor mekaar kiezen, voor mekaar zorgen, een stabiele relatie met elkaar aangaan. Dat is pure winst, op menselijk gebied."

Bron: De Standaard

DIT ZEGT VOLDOENDE...

3 opmerkingen:

Anoniem zei

“In theologische taal spreken we over een scheppingsorde, waarin man en vrouw op een specifieke manier voor elkaar bestemd zijn. TEGELIJK IS HET GOED als mensen voor mekaar kiezen”,

---
Voor de duidelijk: Wat is de scheppingsorde?

Genesis Hoofdstuk 1:

In het begin creëert God hemel en aarde, creëert licht en scheidt licht en donker
Dag 2: het hemelgewelf (of heelal)
Dag 3: scheidt land en water, dan de planten en bomen met vruchten
Dag 4: de zon en de maan, dan de sterren.
Dag 5: de waterdieren en de vogels.
Dag 6: de landdieren, dan 'de mens' (in de vorm van de ziel – het lichaam komt pas later – leg dat eens aan de pro-choice lui uit) naar Zijn Eigen gelijkenis, mannelijk en vrouwelijk, en hij draagt hem op vruchtbaar te zijn en God geeft ‘de mens’ rentmeesterschap over de planten, dieren en de aarde, en draagt hem de Aarde aan zijn wil te onderwerpen.

Genesis Hoofdstuk 2

Dag 7: God rust.

God creëert Adam.

Dan plaatst God de ziel in het lichaam van Adam. Het aards paradijs, met de boom des levens. God draagt Adam op niet van de vrucht te eten, want indien hij die doet zal de mens (de ziel) sterven. Adam is eenzaam. God creëert de vrouw.

Genesis: Hoofdstuk 3

De slang verleidt Eva, en ze eet de vrucht van de boom des levens. Zodoende plaatst de mens de zonde op aarde, en ziekte, pijn, lijden, en de mens (de ziel) wordt sterfelijk. En God gooit Adam en Eva uit het aards paradijs, waar ze de aarde vruchtbaar moeten maken door hun eigen handelen.

Dan, veel later wordt de Zoon van God mens, die door zijn passie, dood en verrijzenis de zonde en de dood overwint – waarop ook de mens dit kan bereiken.

De Scheppingsorde betekent meer dan de Schepping alleen. Het omvat ook het natuurrecht; dat God ook de familie, de sociale orde, de economie, de staat, etc gecreëerd heeft.

(Voor diegenen die menen dat dit laatste een Lutheraans idee is; de Lutheranen hebben die idee uit de hoge middeleeuwen geleend – (en de middeleeuwers hadden het van Aquino en Aquino had het van Augustinus))
---
Terug naar Bonny:

“In theologische taal spreken we over een scheppingsorde ... bla bla bla ... “ en
“Tegelijk is het goed als mensen voor mekaar kiezen, voor mekaar zorgen, een stabiele relatie met elkaar aangaan. Dat is pure winst, op menselijk gebied."

Bonny zegt dat er een scheppingsorde is. Lees Genesis maar. Het is moeilijk te missen; er staat verschillende keren dat God zag dat het goed was.

Maar Bonny ziet dat het ook goed is wanneer “tegelijk mensen voor elkaar kiezen”. Dus de scheppingsorde mag er zijn, maar het is ook goed wanneer “mensen voor elkaar kiezen, bla bla bla.”

We mogen van geluk spreken dat hij “voorzichtig over dit onderwerp” spreekt.
---
Je moet inderdaad heel veel fantasie hebben om een homo met zijn stabiele relatie in de scheppingsorde te wringen, maar gelukkig voor Bonny is het inderdaad uit te leggen;

Maar om het argument logisch te doen kloppen moet je het hele natuurrecht negeren en Bonny blijkt bereid dit te doen. In praktijk betekent dat wel dat je de Bijbel vanaf het tweede hoofdstuk van het boek Genesis moet negeren (zodat alleen het eerste hoofdstuk overblijft) En indien je in evolutie geloofd, mag het eerste hoofdstuk ook door de versnipperaar.

Vandaar ook dat de schandalige pedofiele Roeach catechese, Roeach genoemd wordt – het hangt er maar vanaf wat je onder de “Geest van God” die over de wateren zweefde verstaat.
---
In het kort: Zelfs wanneer Bonny zijn woorden wikt en weegt, teneinde niet verkeerd begrepen te worden, slaagt hij er nog in hetgeen we reeds lang wisten – namelijk dat hij een apostaat is – te herbevestigen. Hij negeert het natuurrecht, teneinde de mens centraal te plaatsen in zijn ‘theologie’.

Anoniem zei

De typische prietpraat van de Danneelsclique:
Sex, sex, en nogmaals sex, en dan altijd zeer gecentreerd op homosexualiteit.
Dit valt iedere mens met gezond boerenverstand op.
De grote vraag, en wel naar het waarom van deze obsessie, ligt voor de hand:
Zijn al deze heren niet zelf homofiel geaard?
Over de kuisheid voor en in het huwelijk zwijgen deze typen in alle talen, over de moeite een goed christelijk huwelijk te voeren eveneens;
hun commentaren over het pedofiel misbruik waren zeer lang ook niet zeer overtuigend, hun activiteiten ter bestrijding van deze pest eveneens minimaalst.

28 jaar na de Barzinactie bij Kerk&Leven, 17 jaar na Roeach3, 13 jaar na het sluiten van de CPRL, 7 jaar na de heibel rond de homofiele Rudy Borremans,2 jaar na de ontmaskering van vanGheluwe en het exploderen van het misbruikschandaal in de vlaamse bastaardkerk, 1 jaar na de zelfmoord van Gesquiere, is deze uitspraak van Bonny totaal, maar dan ook totaal ernaast.

Anoniem zei

Vanmiddag brak ik in bulderend gelach uit:
Daar staat toch op kerknet een uitvoerige woordgeving van Bonny na zijn verhoor door de parlementscommissie met betrekking tot misbruik in specifiek religieus kader.

De grote clou: bij zijn beschrijving van het pedofiele psychogram en de praktische karakteristieken gebruikt hij opeens niet alleen een nieuwe taal qua inhoud en duidelijkheid; hij citeert hier woordelijk, zelfs in ganse zinnen, wat hier op kavlaanderen.blogspot.be voor twee jaar reeds door mij wird geschreven.
Het zijn overigens de impressies en commentaren van een forensische psychiater en van een beroemde psychosomaticus en -analyst, die ik vertaald heb.
Eigenlijk plagiaat, wanneer men zo wil, maaar hier eindelijk ten voordele van het christelijk geloof.

Wie had dit kunnen denken:
deze bietekwieten lezen niet alleen kavlaanderen.blogspot, ze kopiêren nu ook al de teksten en de commentaren en spreken ze luid uit- nu nog doen, mannen, en dan kan het eindelijk anders worden.

De reden is zeer eenvoudig:
de Kerk in het buitenland kijkt met argusogen naar Vlaanderen;
de vele tribulaties hier hebben doorslagende bewijzen gebracht dat pedofilie en homofilie inderdaad zeer dikwijls zeer intens met elkaar verbonden zijn, iets wat de gay-beweging steevast loochent.
Zo is voor de gay-lobby in de kerk de homo-pedopot in Vlaanderen een zware last en wordt deshalve niet langer ondersteund.
Peronisten houden niet van verliezers- DeKesel en Bonny zijn knocked out.

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer