vrijdag 12 december 2014

Johan Bonny, de would-be aartsbisschop en kardinaal...

Het overplaatsen van de homo-priesters uit het bisdom Brugge naar het bisdom Antwerpen dient om Bonny zot te draaien. Die lui moeten Bonny klaarstomen en compromitteren zodat tegen de tijd dat hij aartsbisschop wordt, ze met hem kunnen doen wat ze willen, en hem dwingen te doen wat zij willen.

Het eerste voorbeeld dat hun strategie resultaten boekt, is zijn recente opmerking waarin hij het “aanklagen van pedofilie” “laster” noemt.

(1) Wacht eens even. Pedofilie MOET MOET MOET aangeklaagd worden. Maar Bonny vindt dus van niet. Hij wil het beschermen van pedofielen de norm maken en zodoende pedofilie legaliseren.

(2) De pedofiele priesters die onlangs in het nieuws gekomen zijn, zijn stuk voor stuk veroordeelde pedofielen. Hun namen noemen, is niets meer dan het vermelden van een ‘feit’. ‘Laster’ houdt in dat het niet waar zou zijn. Dus, Bonny zegt dat die veroordeelde pedofielen helemaal niet veroordeeld zijn. Hij ontkent, dat ze veroordeeld zijn.

Is hij dom? Hij wordt in ieder geval gemanipuleerd en krijgt slecht advies – allemaal dankzij de overgeplaatste homo’s uit het Kortrijkse.

Het gaat dus niet alleen over openlijk homoseksuele priesters, die er actieve homoseksuele relaties op nahouden, het gaat ook over openlijk pedofiele priesters, die er openlijk pedofiele relaties op nahouden.

Bonny is pas 60 jaar oud. Hij gaat 15 jaar tijd krijgen, om naast homofilie, ook pedofilie te institutionaliseren. Tenminste als hij het zolang gaat uithouden. Vijftien jaar is lang genoeg is om een fout te maken, zo groot, dat hij met stront bekogeld, uit het aartsbisschoppelijk paleis weggejaagd gaat worden.

Maar de toon is gezet: pedofilie aanklagen mag niet, nu nog pedofilie goedpraten.

En in dit alles, mag de Kerk op volle steun van het gerecht rekenen, door de vonnissen van pedofiele priesters op te schorten.

Bron: Anoniem

Het is inderdaad zo, dat Bonny, in plaats van een kardinaalshoed na te jagen, best in het diepste gat zou kruipen, dat hij kan vinden.

Deze lieden kennen geen schaamte. Laat staan dat ze zondebesef zouden hebben.

Dit alles heeft niets meer met de Katholieke Kerk te maken!

Helemaal niets!

Dit is de gay-maffia puur!

4 opmerkingen:

Anoniem zei

Advent-adventus Domini: de aankomst van de Heer, die de christenheid in nood en ellende, in dit lacrimarum valle, verbeidt.
Het is de eerste helft van de Kerstcyclus, één van de twee zogenaamde sterke tijden in het kerkelijk jaar (de andere is de paascyclus), en als geen andere door de inhoud en zijn verwerkelijking voor de missionering, voor de evangelizering geschapen.
Daarvan is in de noordbelgische bastaardkerk niets, maar dan ook niets te speuren.
Een uitstekend voorbeeld zijn de bisdomsberichten op kerknet:
voor het overgrote deel onverandrd, bijna nooit geactualiseerd;
Hasselt sedert bijna een jaar totaal ongewijzigd (dat is overigens het beste wat men objektief kan verwachten);
Brussel-Mechelen eveneens, met de sedert 40 jaren onveranderde "sociale ader" (dat de brusselse vlamingen in deze periode faktisch een gesublimeerde linguistieke volksverdrijving ondergingen, interesseerde/t geen mens aldaar);
Gent zoals altijd stupide (de priester met zijn Ruandareizen en de verdediging van Vanlooy wordt niet eens vermeld) en met "soep op de stoep" als hoogtepunt;
en dan Brugge, waar sedert 3 weken een bericht over de pedofiele pastoor van Hooglede op de eerste zijde staat (zondere verder commentaar) en- nu de klap op de vuurpijl- ook soep uigeschonken wordt aan armen en passanten.
En alles dan onder het motto "lekker en warm"(sic)(!)
Ze zijn niet beschaamd.
Het is veel efficiênter de ganse inboedel te verkopen en het geld- na de ontschadiging van de slachtoffers, ook in het buitenland en aan zeer hoge tarieven- eenvoudig bij het Leger des Heils af te geven: die hebben een grote traditie enveel ervaring met soep en ook onderbrenging van armen en Clochards, die scromen zich niet het woord Jezus Christus in de mond te nehmen en lijden/leiden ook niet in pedo- en homoschandalen.

Anoniem zei

Twee bemerkingen in de kantlijn over de "vlaamse" advent:

1. Bij het zoeken naar nederlandstalige/vlaamse advents- en kerstmuziek- en wel tamelijk doelgericht op de prachtig gezongen liederen in de jaren 50 en begin 60 o.lv. E.H. Jan Hellinckx (wijlen mijn vader sprak steeds over "Janneke Hellinckx"), met de heerlijke sprannstemmen, viel ik toch van mijn stoel:
niet dat E.H. Jan Hellinckx geen wikipediaartikel heeft, ondertussen-ik ben waarschijnlijk een echte dinosauriêr uit de tijd- bijna totaal vergeten is, zijn platen en cd's nu niet direct zwaar gepromoot worden, nee:
het lied "Adeste fideles" kan "gehuurd", wschl. beluisterd en/of geladen worden, en wel bij "THOMAS" tegen 1.00 €.
Plotverdorie.
Hopelijk hebben ze deze commercie aangemeld en betalen ze belastingen en BTW.
2. Op de blog van de vlaamse jezuiet Nicolaas Sintobin SI staat er een kaarsje en veel gepraat over de advent, de tegenslag en de duisternis in het leven enz.
Spijtig genoeg niets over de pedo- en homofiele pest en de reinigingsorkaan in Vlaanderen.
Ik dacht onmiddellijk aan de beroemde en hooggeêerde vlaamse jezuietenpater Adhemar Geerebaert (1868-1944), die generaties van vlaamse scholieren en studentenmet zijn onvolprezen werkuitgaven en boeken van latijn en oudgrieks de stempel opdrukte.
Op de voorzijde van zijn fantastisch "latijnsch woordenboek"(sedert 1954 niet meer uitgegeven- een echte rariteit) Staat in gouddruk op groen Linnen een mooie brandende olielamp, uit het British Museum.
En P. Geerebaert verwijst hiernaar in de slotzin van het voorwoord, om de scholieren op hun taak te wijzen, met een versje van Juvenalis (SAt.7, 99):
"Petit hic labor temporis atque olii plus"- dit werk (deze opdracht) vraagt meer tijd en meer olie(lees :"zweet")
Dat geldt voor ons alle posters hier op kavlaandren.blogspot bij @The Guardian Angel.
Rorate caeli desuper et nubes pluant iustum.

Anoniem zei

Ik verschil hier hoffelijk van mening:
Bonny moet niet zot gemaakt worden, hij is het al zeer lang.
En gecompromitteerd moet hij ook niet meer worden, dat is hij ook al zeer lang.
Bonny is zeer waarschijnlijk een geval voor de psychiatrie-
massieve woedeaanvallen tov. bepaalde priesters, draconische straffen voor een priester die een misstap met een vrouw beging (en er een kind mee had)(in dubio pro reo: tenminste hier was er toch een beetje liefde tussen een man en een vrouw(in het bisdom Antwerpen waarschijnlijk met de dood met de kogel bestraft)), anderzijds de continu beschuttende Hand over Jef Barzin en zijn promotie tot deken ("WArm-noord", nomen est omen), het gezever over de opheffing van het celibaat, het respect voor de homofielen, het beruchte papier voor de Synode, en niet in het minst zijn boekje met de "vissen op een houtskoolvuur"(dat hijzelf nog gegrilleerd zou worden voor het parlement, had hij destijds wel niet gedacht);
Desoriêntatie puur, diaballein in uitgesproken vorm.
Hij regeert het laatste bastion bij de terugtocht van deze maniakken uit de vlaamse gouwen.
Deus in adiutorium intednde.

Anoniem zei

Anoniem 15:39

Dat klopt, Bonny is altijd al voor de hertero's geweest omdat indien hij eucumene met Moslims wil doen hij beter over homo's zwijgt.

Dus moet Bonny geinfiltreerd worden door de Westvlaamse homoclub, omdat die bende dan met hem naar aartsbisschoppelijk paleis kan verhuizen.

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer