zondag 7 december 2014

De 'HUMO' van 2 december 2014 - nr. 3874/49: "Seksueel misbruik in het bisdom Brugge: de schaduw van het kruis van Roger Vangheluwe"

INLEIDING:


Deze week zal de Brugse bisschop Jozef De Kesel zijn beleid inzake seksueel misbruik nader toelichten voor de parlementaire opvolgingscommissie. De vraag om een hoorzitting kwam er nadat het bisdom de richtlijnen van de commissie tot drie keer toe had geschonden. Hoe was dat in godsnaam mogelijk? Simpel. Over het Brugse bisdom hangt nog altijd de schaduw van het kruis van Roger Vangheluwe.

‘Verborgen verdriet’ heet de brochure die de Belgische bisschoppen in 2012 afleverden, een handleiding om op een andere wijze met seksueel misbruik om te gaan. De kerk zou voortaan niet meer haar eigenbelang laten primeren, maar dat van de slachtoffers. De nood aan een nieuwe aanpak was acuut geworden na het ontslag van de Brugse bisschop Roger Vangheluwe in het voorjaar van 2010. Vangheluwe bekende jarenlang zijn minderjarige neefje te hebben misbruikt, maar hij was lang niet de enige pedofiel in het gewaad van een geestelijke: met het schandaal kwamen honderden soortgelijke dossiers boven water, het ene nog schrijnender dan het andere.

Er woedt nog altijd een gerechtelijke oorlog over wat precies met die dossiers moet gebeuren, maar intussen kwam er wel een bijzondere parlementaire commissie die onderzocht wat er jarenlang fout was gegaan. En hoe dergelijke toestanden in de toekomst vermeden konden worden. Met de resultaten van de commissie als leidraad schreven de bisschoppen ‘Verborgen verdriet’: ze kondigden aan in elk bisdom opvangpunten te installeren, waar slachtoffers zich desgewenst konden melden om erkenning te krijgen, ja zelfs vergoed te worden voor de geleden schade in verjaarde dossiers. Opmerkelijk: één van de bisschoppen die het verst de commissie volgde, was Jozef De Kesel, de man die in zeven haasten naar Brugge was geroepen om het puin te ruimen dat Roger Vangheluwe had achtergelaten.

Toch heeft De Kesel in de afgelopen weken de richtlijnen van ‘Verborgen verdriet’ drie keer geschonden door meer oog te hebben voor daders van seksueel misbruik dan voor slachtoffers. 

Hoe is dat te verklaren?

De Kesel: ‘De richtlijnen in ‘Verborgen verdriet’ zijn de algemene benadering: nultolerantie. Maar wat doe je in een concreet geval?

De regels volgen, De Kesel!

"Nooit meer contact met minderjarigen!"

Probleem is dat bepaalde homo-vriendelijke bisschoppen de schanddaden van pedo-priesters niet zo erg vinden!


UIT 'HUMO': "SEKSUEEL MISBRUIK IN HET BISDOM BRUGGE"

1. Over de benoeming van Tom F. als pastoor van Middelkerke.


Tom F. is geen onbeschreven blad in de Brugse gewijde geschiedenis. Hij was de man die Roger Vangheluwe bij zijn verhuizing hielp.

'De laatste vriend van de gevallen bisschop', noemde Het Laatste Nieuws hem.

F. was leraar in het Sint-Vincentiuscollege in Ieper toen hij ontspoorde. Eerst had hij in zijn conciërgewoning een bijna zeventienjarige leerling dronken gevoerd met wijn en limoncello, daarna had hij hem betast.

Uit het gerechtelijk onderzoek bleek dat hij wel vaker leerlingen thuis liet overnachten.

[De feiten zijn dus nog véél zwaarder dan we al wisten!]


Het psychiatrisch verslag was vernietigend: Tom F. was 'behept met een meer dan gewone arrogantie, een manifeste en buitensporige neiging tot liegen (...) een totaal gebrek aan schuldbesef'.

In december 2008 achtte het Gerecht de feiten bewezen.

Eén voorwaarde luidde dat hij geen functie mocht bekleden waardoor hij 'in een vertrouwens- of gezagsrelatie tegenover minderjarigen komt te staan'.

Maar in januari 2010 kreeg F. van Roger Vangheluwe alweer een baantje als hulppriester in Beernem. Maar ook dat liep niet goed af. In de media verscheen het verhaal dat F., via het sociale netwerk Netlog, contact met een dertienjarige had gezocht.

De Kesel heeft met de benoeming van Tom F. ook gezondigd tegen de richtlijnen van 'Verborgen Verdriet'.

Waarom heeft De Kesel die richtlijnen naast zich neergelegd?

De Kesel: 'De richtlijnen in 'Verborgen Verdriet' zijn de algemene benadering: nultolerantie. Maar wat doe je in een concreet geval?'

DE REGELS VOLGEN!

DE KESEL, HOE HYPOCRIET KAN JE ZIJN?

VERVOLGENS KOMEN OOK KOEN VANHOUTTE, VICARIS-GENERAAL EN PATRICK DEGRIECK, KERKRECHTER VAN HET BISDOM BRUGGE, IN OPSPRAAK.


Degrieck heeft als kerkjurist de procedure in het Vaticaan begeleid.

Kurt Martens, kerkjurist aan de Catholic University of America in Washington betwijfelt echter of Degrieck alle informatie aan het Vaticaan heeft doorgespeeld.

Echter, Degrieck is een persoonlijke vriend van Tom F. F. woont in een huis van de Zusters van Onze-Lieve-Vrouw van Zeven Weeën, de congregatie waarvan Degrieck Rector is. Degrieck geeft Tom F. met andere woorden onderdak.2. Over de 'preventieve' schorsing (achteraf) van Jeroen C. door De Kesel


Jeroen C. had in Menen ook een zeventienjarige 'met geweld aangerand' en hem 'verkracht'.

De Kesel liet de zaak achttien maanden blauw blauw: Jeroen C. bleef op zijn post in Hooglede.

Door Jeroen C. ongemoeid te laten, zondigde De Kesel opnieuw tegen de richtlijnen van 'Verborgen Verdriet'.

Jeroen C. is een buitenbeentje in de Kerk. Schrandere gast, flamboyant, zelfbewust.

In het seminarie was hij het die de nachtelijke 'ontsnappingen' organiseerde. "Het heet een mirakel dat hij tot priester is gewijd." meldt een anonieme bron.

Tegenover vrienden en kennissen maakte Jeroen C. er geen geheim van dat hij homo was.

Een kennis zegt het zo: 'Tom F. is een duikelnicht, Jeroen C. is glad to be gay.'

Gert Verstraete, een Poperingenaar wiens broer zichzelf doodde na misbruik door een diaken, kent Jeroen C. van de vereniging 'Wel Jong Niet Hetero'. 'Jeroen bezocht de homobars. Hij liep zelfs mee in de Gay Pride [Vergelijk dit met de homo-pastoor van Zonhoven; Rik Renckens, die ook nog steeds in functie is.]

Het bisdom was daarvan op de hoogte, zei hij. [Inderdaad!]

In '92 vertrok Jeroen C. naar Pakistan, vanwaar hij in '97 plotseling terugkeerde vanwege 'een visumprobleem'.

'In 2006 raakte bekend dat Jeroen C. een jongen in Menen had aangerand,' zegt de priester uit de omgeving van Menen. 'Daarom werd hij naar een andere parochie verplaatst. Zo ging dat onder Roger Vangheluwe: een priester die zich aan een kind had vergrepen, werd niet gestraft maar verplaatst. Het bisdom is al acht jaar van het probleem op de hoogte. Maar, heeft vicaris-generaal Koen Vanhoutte wel alles aan De Kesel verteld?'

Jeroen C., Tom F. en Koen Vanhoutte maakten indertijd deel uit van de priesterraad onder Roger Vangheluwe [Een feit dat door KAVlanderen werd opgedoken! Dit feit bewijst het bestaan van een homo-lobby in het bisdom Brugge.]. Zij adviseerden de bisschop.

Een bron bij het bisdom: 'Patrick Degrieck wist het ongetwijfeld ook. Maar Jeroen C. en hij zijn collega's bij de interdiocesane rechtbank.' [Het verhaal wordt hallucinanter!]


3. Straatkinderen in Brazilië


Een pijnlijk moment voor Jozef De Kesel was ongetwijfeld het interview dat hij laatst aan 'Terzake' gaf. Hij maakte zich sterk dat het nu wel zou ophouden met de schandalen van kindermisbruik in zijn bisdom. Maar hij was nog maar net in zijn auto richting Brugge gestapt of de telefoon ging over. Een journalist van Het Nieuwsblad. Hoe zat dat met Marc D. in Brazilië?

In 2011 dienden een man en een vrouw een klacht in tegen Marc D. Hij zou hen, als leraar in het college in Assebroek, misbruikt hebben. Het Gerecht klasseerde de zaak zonder gevolg: de feiten waren verjaard. En bisschop De Kesel liet Marc D. opnieuw naar Brazilië vertrekken. Hij werkte er met straatkinderen.


4. Over De Kesel en Koen Vanhoutte


Een Brugse priester getuigt: 'De Kesel heeft na zijn aankomst in Brugge niemand ontslagen. Of toch: één secretaris, met wie het echt niet meer ging.'

'Het gevolg is dat in het bisdom, dat door Roger Vangheluwe bijna ten gronde was gericht, in vier jaar tijd niks is veranderd. Er heeft géén herschikking plaatsgevonden, iedereen uit de tijd van Vangheluwe zit nog altijd op dezelfde stoel."

De macht, zeggen alle insiders, is in dezelfde handen gebleven: van Koen Vanhoutte, ook bekend als 'De Sfinx'.

Zeldzaam zijn de mensen die Vanhoutte op een moment van emotie hebben betrapt. Als vicaris-generaal is hij in principe de tweede man van het bisdom, maar in werkelijkheid is hij de enige die écht van alles op de hoogte is.

De administrator, de CEO ad interim, trekt nog steeds aan de touwtjes. Vanhoutte vormt priesters als president van het Groor-seminarie en hij benoemt ze. Hij maakt en breekt carrières.

Koen Vanhoutte geeft zelf geen commentaar.


5. Over Patrick Degrieck


Al even weinig geloofwaardig is de rol van kerkrechter Patrick Degrieck als 'bestrijder' van seksueel misbruik.

Nu is hij als directe medewerker van bisschop De Kesel in de afhandeling van de verjaarde dossiers, maar enkele jaren geleden was hij, met Tom F., nog de onlosmakelijke schaduw van Roger Vangheluwe. Geen verjaardag van de bisschop ging voorbij zonder dat zijn twee vrienden een kleine attentie afleverden.

Het blijft een mysterie waarom uitgerekend Degrieck, als enige geestelijke, een plek in de commissie-Adriaenssens heeft gekregen.

'En dan komt daar een vriend van Vangheluwe in te zitten,' zegt een bron in het bisdom. 'Het klopt gewoon niet!'

Degrieck heeft jarenlang gezeteld in raden van bestuur van katholieke instellingen die seksueel misbruik onder de mat veegden.

Met name in Tielt heeft hij de stellingenoorlog met de plaatselijke deken Leopold Lefebvre van dichtbij gevolgd.

Degrieck wordt boos bij de suggestie dat de penitentie van de Kerk en haar dienaren zelden oprecht lijkt.

In oktober 2010, enkele maanden nadat hij in de commissie-Adriaenssens had gezeteld, vertelde Degrieck dat de Kerk geen doofpotoperatie te verwijten viel...

 

6. Tijd voor een Apostolische Visitatie


Steeds luider klinkt de roep om een einde te maken aan de privileges van de gay-lobby, die door mensen als Koen Vanhoutte en Patrick Degrieck de hand boven het hoofd wordt gehouden.

Gert Verstraete: 'Ik ben met een bezwarende brief in verband met een homofiele priester naar bisschop De Kesel gestapt. Hij zei: 'Verscheur 'm maar, het heeft geen belang.' [!][!][!]

De priester uit de omgeving van Menen: 'Op het seminarie heb ik meegemaakt dat een overste je hand vastnam of je been streelde. Praten is niet goed voor je carrière.' De priester wijst met een beschuldigende vinger naar Koen Vanhoutte, president van het Grootseminarie. 'Hij laat het op zijn beloop. Pas als het echt niet anders kan, grijpt hij in.'

Met andere woorden, de pedofilieschandalen zijn de schuld van de homo's in de Kerk.7. Met de Parlementaire Commissie Seksueel Misbruik komt ook Johan Bonny weer in beeld


Aanstaande woensdag zullen Jozef De Kesel, Koen Vanbhoutte en Johan Bonny zich voor de Parlementaire Commissie Seksueel Misbruik moeten verantwoorden.

'Vergis u niet: Danneels is de numero uno van de Belgische Kerk, niet Léonard. Léonard is met zijn conservatieve standpunten uit de gratie van de nieuwe paus. Franciscus verlaat zich op Danneels die de persoonlijk gast van Bergoglio was op de bisschoppensynode over het gezin. En Danneels heeft net daarvoor ook een privéaudiëntie gekregen [Hetgeen ook door KAVlaanderen bekend werd gemaakt.]. Met zijn eenentachtig is Danneels helemaal terug van weggeweest: hij beslist volgend jaar over de opvolging van Léonard.'

'En naar het zich laat aanzien, zal de 'onbesproken' Johan Bonny de voorkeur van Danneels genieten.'


ONZE VRAGEN:

WAT DOET DEKEN JEF BARZIN, VAN DE VOORMALIGE 'OECUMENISCHE WERKGROEP PEDOFILIE', DAAR ALS DEKEN IN ANTWERPEN ONDER DE VLEUGELS VAN JOHAN BONNY?

WAAROM IS JEF BARZIN LID VAN DE BISSCHOPSRAAD?

WAAROM VERLIET KENNY BRACK, DE 'MINDERBROEDER-KAPUCIJN' VAN YOUFRA WEST-VLAANDEREN VOOR EEN POSTJE IN HET BISDOM ANTWERPEN?

WAAROM VERTROK OOK PATRICK DEGRIECK NAAR HET BISDOM ANTWERPEN?

WAAROM BENOEMDE BONNY DEGRIECK ALS JURIDISCH RAADGEVER BIJ DE DIENST VOOR CANONIEK RECHT VAN HET BISDOM ANTWERPEN?

De vlucht van een deel van de Brugse gay-lobby naar het bisdom Antwerpen onder de vleugels van Johan Bonny, de lieveling van Godfried 'kardinaal' Danneels, lijkt een feit!Bron: HUMO

Link:

http://www.humo.be/humo-archief/311651/seksueel-misbruik-in-het-bisdom-brugge-de-schaduw-van-het-kruis-van-roger-vangheluwe

2 opmerkingen:

Anoniem zei

Hier hebben DeKesel, Bonny, Danneels, VanLooy en anderen een echte adventskalender:
iedere dag gaat een nieuw deurtje met een verrassing open.

Passend voor de eerste adventsdagen Isaias 40,31 (Kap. 40: begin van Deuterisaias):
"...Maar die, die op de Heer betrouwen, krijgen nieuwe kracht, zodat ze opvliegen met vleugels als adelaars, zodat ze lopen en niet zwak worden, zodat ze wandelen en niet moe worden".

Dit is geen kleine partizanenschermutseling, dit is een geweldige stormaanval.
Tibi Christe splendor Patris

Anoniem zei

In het artikel van Humo wordt DeKesel geschilderd als een doodbrave man die in een hem onbekende zondenpoel (het bisdom Brugge) geraakt is.

DeKesel is echter niet zo simpel en braaf als hij zich nu als laatste redding gebaart.


Zoals in de onovertroffen Wikipedia te lezen, is Jozef DeKesel 1947 in Oostvlaanderen (Adegem, bij Maldegem) geboren in een zwaarkatholieke familie, met de beroemde "Nonkel Fons" alias Daniel Omer DeKesel OPraem (1912-1996), de chefredakteur van Zonnestraal, Zonneland en de Vlaamse Filmkes (Uitgeverij Altiora/Averbode) als neef van zijn vader en met B. Leo DeKesel (1903-2001), hulpbisschop in Gent, als zijn oom; verder vele neven als priester.
DeKesel kende het clerikale milieu van jongsaf vanbinnen en vanbuiten.
Tot 1996 was hij professor aan het grootseminarie van Gent, in dezelfde periode ook aan het Hoger Instituut voor godsdienstwetenschappen in Gent met de opleiding van pastoraalasstenten/s en godsdienstlera(a)r(e)s(sen)bezig; in deze tijden vond het luidruchtige protest tegen het godsdienstboek Roeach met de pedofiele afbeeldingen plaats.
Het is uiterst onwaarschijnlijk dat DeKesel niets daarvan geweten heeft, omzomeer als het de gentse bisschop Luysterghem was,(de directe Chef v. DeKesel) die door een neutraalstem op de vlaamse bisschoppenconferentie een verder gebruik van dit afschuwelijke boek mogelijk maakte.
In de daaropvolgende jaren van zware ontreddering van de noorbelgische bastaardkerk (Tussenkomst door de Congreg. v.d. Geloofsleer, opduiken van steeds meer pedo-en homofiele schandalen, sluiten van de CPRL, voyageren van vele tisten in Vlaanderen)landde DeKesel in Brussel-Mechelen als hulpbisschop van Danneels.
De affaire Roger Borremans met het gerechtelijk onderzoek tegen Kard. Danneels en Hulpbisschop Lanneau heeft DeKesel zeker intensief meebeleefd (de veroordeling v. zijn collega-hulpbisschop Lanneau eveneens).
Als vicaris voor Brussel heeft hij de misbruiksschandalen, ook en bijzonder aan de nederlandstalige zijde, zeker gekend; zijn visiepapieren en schema's waren zo weinig waard en doeltreffend, dat ze 5 jaar later door HB Kockerols opnieuw geschreven werden.
Ten laatste door de geweldige ophef rond de misbruikschandalen in de USA in 2005(NB. in Blanden bij Leuven zat de voortvluchtige oblatenpater Eric Dejaegher) en bij het conclaaf van 2005, waar de pedofilie-affaire een geweldige rol speelde (Vatican Magazine) moet DeKesel zeer veel geweten hebben.
Hij was lang genoeg hulpbisschop onder Danneels om de misnoegdheid, vooral onder de vlamingen, niet te kennen.
De problemen voor oprechte vlaamse priesterkandidaten moet hij ook gekend hebben, was hij toch lang regens van het grootseminarie in gent en liet dit ook tot het Johanns XXIII-seminarie in Leuven fusioneren.
Helemaal Danneels-geîndoctrineerd werd hij kort na het aantreden v. AB Léonard uit Brussel verwijderd en naar Brugge weggepromoveerd, om hier de Augiassstal v. vanGheluwe (zeer lang getolereerd door Godfried Danneels) op te ruimen- wat DeKesel natuurlijk NIET gedaan heeft.
En nu is de hele beerput geexplodeerd en Jozef is van kop tot teen bedekt met smurrie.

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer