dinsdag 16 december 2014

De Gregoriana (SJ) in Rome en de homoseksuele agenda...

Homosexuality at the Vatican - The European


In 1998 and 1999 I continued my studies in Rome at the Papal Gregoriana University. Homosexuality was a known feature of student life there. 

In 1998 en 1999 zette ik mijn studies voort in Rome aan de Pauselijke Gregoriana Universiteit. Homoseksualiteit was een bekend onderdeel van het studentenleven aldaar.

At the Gregoriana University, things sometimes got “tight” in every sense of the world: It was well known that certain bathrooms stalls weren’t used for their intended purpose.

Aan de Gregoriana Universiteit, werden de dingen soms "strak" in elke betekenis van het woord; Het is goed geweten dat bepaalde badkamers niet gebruikt werden voor hun bestemde doel.

Bron: The European - Alexander Görlach

Link:

http://www.theeuropean-magazine.com/alexander-goerlach--2/7034-homosexuality-at-the-vaticanPRO HOMOSEXUALITY RABBIS TO SPEAK AT GREGORIAN UNIVERSITY , ROME


Link:

http://eucharistandmission.blogspot.be/2009/10/pro-homosexuality-rabbis-to-speak-at.htmlEnkele Belgen die aan de Gregoriana studeerden:

Emiel Jozef De Smedt studeerde aan de Gregoriana. Daar behaalde hij het doctoraat in de filosofie en de theologie.

Jozef Heuschen studeerde aan de Gregoriana te Rome, waar hij een doctoraat in de bijbelwetenschappen behaalde.

Godfried Danneels studeerde in 1961 theologie aan de Gregoriana.

Jozef De Kesel verbleef aan de Gregoriana in Rome tussen 1968 en 1972, waar hij het baccalaureaat en de licentie in de theologie behaalde.

Johan Bonny behaalde in 1982 een doctoraat in de theologie aan de Pauselijke Universiteit Gregoriana te Rome.

Geen opmerkingen:

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer