zaterdag 13 december 2014

BISSCHOP BONNY: 'GEEN KANT-EN-KLARE OPLOSSING VOOR HERINTEGRATIE DADERS'

De Antwerpse bisschop Johan Bonny zei gisteren in de 'opvolgingscommissie seksueel misbruik' van het federale parlement dat er geen kant-en-klare oplossingen bestaan voor de mogelijke herintegratie van priesters die zijn veroordeeld voor seksueel misbruik [Deze lieden mogen niet geherintegreerd worden in de Kerk!]. De afgelopen weken hebben aangetoond hoe moeilijk het is om te komen tot een professioneel gefundeerd, maar tegelijk ook maatschappelijk aanvaarde oplossing. Bisschop Bonny zei in de commissie: "De voorbije weken ging de publieke discussie over de vraag of bepaalde voormalige daders nog wel in aanmerking komen voor herintegratie in de pastoraal en zo ja [NEEN!], op welke manier [NIET!].

De Kerk moet gaan voor nultolerantie: geen misbruik kan getolereerd worden en alles moet gedaan worden om misbruik te voorkomen. Voor de meeste daders blijft het antwoord op de vraag naar herintegratie in de pastoraal een duidelijk en levenslang 'neen'. Gezien de aard van de feiten [Welke feiten?], de jonge leeftijd van hun slachtoffer [Welke leeftijd?], de grote kans tot recidive of de gebrekkige aanvaarding van begeleiding komen sommigen niet meer in aanmerking voor pastoraal werk. Een aantal priesters en religieuzen [Hoeveel?] zijn om die reden per decreet ontheven van elke pastorale taak. Hun dossier eindigt normaal met een voortijdige oppensioenstelling of voor sommigen met een verwijdering uit het priesterschap of het religieuze leven."

"Voor een beperkt aantal daders die niet tot de bovenstaande groepen behoren, is niet zomaar een levenslang 'ja' of 'neen' mogelijk, maar moet een afweging gebeuren van diverse factoren: de aard van de gebeurde feiten, het risico op herhaling, het inzicht van de dader en de bereidheid om aan zichzelf te werken, de taak die hij al of niet nog kan ontvangen, de omstandigheden waarin hij terechtkomt, het aanvoelen van de slachtoffers en de publieke opinie [!], de rechtvaardigheid waarop iemand recht heeft [?], het oordeel van Justitie." [Wat met de Kerkelijke Doctrine? Niet belangrijk?]

Bisschop Bonny benadrukt dat de basisregel [!] luidt dat een voormalige dader in geen geval nog kan worden ingezet in een werkveld met kinderen of jongeren. Tegelijk moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan vooraleer een voormalige dader eventueel een nieuwe of andere opdracht kan krijgen [De fameuze 'tweede kans'...]. Toch kunnen deze voorwaarden geen kant-en-klare oplossingen bieden. Ze moeten geïnterpreteerd en geëvalueerd worden volgens de specifieke inhoud van elk dossier. "Wij zijn vragende partij om een beroep te kunnen te doen op andere samenwerkingsverbanden die daarvoor in de samenleving aanwezig zijn." [Hier gaan de paraplu's weer open! Prima managers die bisschoppen!]

Op het einde van zijn toelichting stelde de Antwerpse bisschop de vraag: "Hoe en met wie kan de kerkelijke overheid samenwerken wanneer ze haalbare oplossingen moet vinden voor concrete personen en situaties, bijvoorbeeld of voormalige daders (na het voldoen van alle strafrechtelijke maatregelen) al of niet voor een bepaalde herintegratie in aanmerking komen, en op welke voorwaarden; of: door wie kunnen wij bepaalde dossiers laten screenen?" [Is dat niet een vraag die de Kerk zélf zou moeten beantwoorden?]

Bron: Kerknet

2 opmerkingen:

Anoniem zei

Daar is de oudbekende Bonny weer: een grote hoop goedpratend gezever over pedofielen, waar Onze Heer Jezus Christus (en gebasserd op het Oude Testament) zo hard en rein als een witte marmerplaat is (cfr. de molenstenen om de hals in de zee)

Zijn laatste zin bevat de essentie van zijn onverstand in dit gans geval:
"een haalbare oplossing"- Nu is Roger Burggraeve wel de uitvinder van de "haalbaarheidsethiek", gebaseerd op het personalisme en het relatvisme;
Maar voor de pedofiele daders bij het bodempersoneel van de kerk is er niets te "halen", en kunnen ze bij hun walgelijke schanddaden ook niet hopen op "gerechtigheid".
Bonny brengt hier weer eens alles doormekaar- dat is diaballein, de activiteit van de diabolos, de duivel.
Bonny vergeet dat hij in de zaken van de wereldse justitie niets te zeggen heeft, en dat in de zaken van de kerkelijke justitie alles duidelijk geregeld is;
hij is niet verplicht om zijn bisschoppelijke jurisdictie zelf uit te oefenen, maar ze moet correct uitgeoefend worden, en hij kann ze aan iemand anders laten uitoefenen;
@The Guardian Angel of Aartsbisschop Léonard of Kardinaal Müller of zelfs de beul der Franciscanen der Immaculata : Volpi maken er beslist korte metten mee.

Bonny, jongen, je bent niet goed bezig!

Anoniem zei

Deze onzin moet direct vertaald worden in het engels,frans,duits en dan zeer breed in de wereld verspreid.
De stinkende mest van de bastaardkerk in Vlaanderen en de goedpratingswoorden van Bonny moeten overal bekend worden.

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer