maandag 15 december 2014

Anonieme reactie op de verklaringen die Johan Bonny tijdens de hoorzitting van de Opvolgingscommissie betreffende de behandeling van seksueel misbruik en feiten van pedofilie binnen een gezagsrelatie, inzonderheid binnen de Kerk, formuleerde op 10 december 2014:

Zie ook:

http://kavlaanderen.blogspot.be/2014/12/de-impliciete-boodschap-van-johan-bonny.html


Reactie:

-"Hoogbejaard" is men eerst vanaf 85 jaar, niet vanaf 70 jaar. Bonny vertelt hier weer onzin.

- Het is eveneens onzin om een dader van pedofilie "op rust te zetten", zoals men ook geen moordenaar achteraf op rust zet.

- Dat men zulke personen die fundamenteel anti-Christus gehandeld hebben en de Heilige Kerk kolossaal beschadigd hebben, nog in de Heilige Eucharistie wil laten "voorgaan", toont eens te meer aan, dat deze tisten geen snars van sacramenteel besef hebben.

- Men kan als gelovige niet eens daaraan denken met die vuile pollen aan de Heilige Hostie, het Corpus Christi, te komen.

- De bastaardkerk in Vlaanderen is nu helemaal gek geworden.

- Het probleem voor de bastaardkerk in Vlaanderen houdt niet op wanneer de meeste daders dood zijn of in bejaardentehuizen zitten. Bejaarden hebben trouwens ook recht op een serieuze toegewijde priester en niet op een uitgerangeerd exemplaar met een crimineel verleden.

- De ganse verziekte atmosfeer waarin deze pedo-, efebo- en homofiele pest is ontstaan, moet verwijderd worden.

- De Kerk moet gezuiverd en van de grond nieuw opgebouwd worden.

- De tekst van Bonny is het beste bewijs dat dit met de huidige "ploeg" van lakse doofpotters en klungels niet gaat.

- De Heilige Kerk is géén uitzendkantoor, géén theaterbureau, géén wellness-fabriek en zelfs géén bordeel!

- De Kerk is het Corpus Mysticum Christi!

- Bonny produceert hier weer fundamenteel theologische onzin. Het is afschuwelijk.

- Conclusie: NIETS, maar dan ook NIETS geleerd.

Vae victis!

Bron: Anoniem


INDERDAAD!

DE KERK IS GEEN UITZENDKANTOOR!

SCHOP DE PEDO-PRIESTERS ERUIT EN DAT ZE DAN MAAR GAAN STEMPELEN!

7 opmerkingen:

Anoniem zei

“De ganse verziekte atmosfeer waarin deze pedo-, efebo- en homofiele pest is ontstaan, moet verwijderd worden.”

“Verwijderen” is niet de correcte woordkeuze. “Recht naar de Hel” is een betere. Geen kans op absolutie, een zonde waar alleen Gods Laatste Oordeel de bevoegde rechtbank is.

Sodomie is één van de vier Zonden “Crying to Heaven for Vengeance” (Hoe heet dat in Nederlands?) (sodomie, bewuste moord, woekeren en het verdrukken van de armen – allemaal de norm vandaag de dag) Erger dan dan de Zonden tegen de H. Geest (die ook de norm in de Kerk geworden zijn – (1) presumptie op Gods Genade, (2) wanhoop, (3) de Geopenbaarde Waarheid betwisten (ketterij), (4) hardnekkigheid in zonde, (5) onboetvaardigheid. Laat staan dat er iemand nog met zijn ogen knippert voor een Doodzonde.

Het feit dat de Kerk deze zonden niet meer aanklaagt, is... ja... Wel, er is niet meer over Kerk te spreken.

Maar het is allemaal veel erger. De 'Kerk' klaagt deze zonden niet alleen niet meer aan, ze praat ze niet alleen goed, deze zonden worden actief gepromoot. In feite, het enigste de kerkleiding in België doet, is het promoten van deze zonden.

Waarlijk, ze zijn de antichrist opgefokt met steroïden. Wie heeft satan nodig, wanneer zo iemand je aartsbisschop/kardinaal is. Toen satan Jezus in de woestijn probeerde te verleiden nam Satan Jezus nog naar de tempel, en sprak tenminste nog over Engelen Legers – satan had tenminste religieuze referenties. Wanneer Belgische bisschoppen, of Bergoglio voor dat part “het geloof verkondigen”, kan er zelfs geen religieuze referentie vanaf. Het is van “liefde en vreugde” hier, en “blijdschap” daar. Aangevuld met geleuter over seks doet God op de eerste de beste pooier lijken.

Hoe kan men naar dergelijke lui trekken en zeggen dat ze de Kerk tot een seksclub herleid hebben? Ze beseffen niet wat ze doen. Daneels beseft niet hoe vervelend hij doet, hoe misselijkmakend arrogant hij is, met elk woord hij spreekt. Bonny beseft niet hoe zeer hij zich aanstelt, hoe hij erin slaagt zichzelf in dezelfde zin tegen te spreken en de ene logische fout na de andere maakt. Indien deze heren dit wel zouden beseffen zouden ze te verlegen zijn het geringste in het openbaar te zeggen. Maar nee hoor, ze zijn praatziek er bovenop. Zonder blikken en blozen, met de uitdrukking van een zielig konijntje op het gelaat wordt dagelijks sodomie, overspel, pedofilie, en apostasie gepredikt en verdedigen priesters die in die zonden volharden. Zonden die zelfs kerkhaters als het tijdschrift Knack een beetje te overdreven vinden. Het is toch niet te verbazen dat er pornofilms in de kerk getoond worden.

Alleen gebed en boete kan misschien nog een Goddelijke Interventie afdwingen, indien het niet te laat is.

PS: het is niet de pornovertoning in de kerk die zo wraakroepend is. Ze zijn reeds te ver gegaan toen ze projectieschermen in het Huis van God zijn gaan opstellen en allerlei films en foto’s zijn beginnen te vertonen. Dat die recente film pornografisch was, is een bezwarende omstandigheid maar eigenlijk bijzaak. De inhoud maakt weinig uit. Een kerk is het Huis van God, waar geen wereldlijke toestanden thuishoren. Het gebrek aan besef dat God niet van de wereld is, en omdat zij niet van de Waarheid zijn, is precies de oorzaak van hun deicide. (cf. Joh. 18)

Anoniem zei

Waarom worden hier enkel reacties weergegeven van één bepaalde strekking? Dit geeft een heel verkeerd beeld!

The Guardian Angel zei

@ Anoniem van 17:56,

Omdat de reacties van 'de andere kant' meestal niet inhoudelijk zijn en vaak ook ronduit gelogen.

Als u het 'juiste' beeld zoekt, kan u bij de VRT, bij Kerknet, bij Kerk & leven, bij Tertio etc. terecht.

De anti-katholieke nonsens die daar verkocht wordt, hoeft hier niet herhaald te worden.

Anoniem zei

maar u herhaald bijvoorbeeld wel de onzin van Humo omdat dit in uw kraam past . Hum lijkt me nu ook niet een echt katholiek blad?

Anoniem zei

Aan anoniem 15 december 2014 17:56

Voor zover ik dit kann beoordelen worden er hier zeer verscheiden reacties geplaatst, van zeer verschillende mensen en in zeer verschillende stijl.
Over "één bepaalde strekking" kann men dan ook niet spreken.

In de huidige situatie wordt er echter niet door iedereen gereageerd: ik wacht zeer geînteresseerd de reactie van Aartsbisschop Léonard af, van B. DeKesel over Anzegem, van de Congregatie der Bisschoppen over Bonny en DeKesel, van de Congregatie v. d. Geloofsleer (Karde. Müller) betr. de casus T. Flavez, van VanLooy over Ruanda, van Danneels over de erbarmelijke situatie in Westvlaanderen.
Alleen: spijtig genoeg komt geen woord commentaar.

The Guardian Angel zei

@ Anoniem van 20:52,

De 'onzin' van Humo is wél gebaseerd op uitspraken van het Gerecht.

Zoals gezegd, missen de reacties van de 'linkse' kant veelal inhoud en zijn ze geen publicatie waard!

Anoniem zei

Aan anoniem 15 december 2014 20:52

THe@Guardian Angel herhaalt niet de onzin van Humo:
mij schijnt integendeel dat de journalisten van Humo niet zelden nieuwigheden van kavlaanderen lezen, navorsen en uitwerken- dat is overigens het handwerk van goede journalisten;
en THe @Guardian Angel refereert dan terug naar gedrukte of in het internet gepubliceerde nieuwigheden.
De parlementsleden waren overigens uitstekend geînformeerd (niet via kerknet; op dat gebied is men daar muisstil).
En ook de belgische bisschoppen lezen hier zeer penibel mee- ze ontlenen zelfs vakkundige termen en grijpen de hier gepubliceerde ideeên op.
Dat is overigens zeer positief:
ze kunnen hier zeer veel leren, om te beginnen wat de fundamenten van het christelijk geloof en de Hl. Roomskatholieke Kerk zijn.

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer