woensdag 31 december 2014

9. KVHV GENT KANT ZICH TEGEN VOORSTELLEN VAN BISSCHOP BONNY

De oproep van de Antwerpse bisschop Johan Bonny om homoseksuele relaties kerkelijk te erkennen, kan niet op veel bijval rekenen bij enkele studentenverenigingen. De katholieke studentenverenigingen KVHV Gent en KVHV-Antwerpen vrezen een ommekeer: “De regels van het spel moet je respecteren en niet zomaar aanpassen aan een maatschappelijke tendens.” Jongsocialisten reageren verbolgen: “Dit is erger dan oerconservatief.”

Afgelopen weekend riep de Antwerpse bisschop Johan Bonny in De Morgen op om “de inhoudelijke kwaliteit van homoseksuele relaties binnen de Kerk te erkennen.” Bonny kon op heel wat bijval rekenen. Zo erkende onder meer kerkjurist en rector van de KU Leuven Rik Torfs de moed van Bonny in diezelfde krant. Maar niet iedereen reageert even lovend.

Het Katholiek Vlaams Hoogstudentenverbond Antwerpen (KVHV-Antwerpen) stuurde een persbericht uit waarin het snoeihard uithaalt naar de voorstellen van hun bisschop. “Mgr. Bonny, opvolger van de apostelen, wil op omfloerste wijze het geloof veranderen. Dat kan niet.” Ze hekelen het feit dat de bisschop oude principes en tradities wil aanpassen, niet het feit dat hij homoseksuelen een plaats wil bieden in de Kerk. “De Kerk, enige weg tot heil in het hiernamaals, staat open voor elke mens, wat ook zijn achtergrond, zijn talenten en zijn problemen zijn. Ook voor homoseksuelen – alsof dat nog gezegd moest worden. Iedereen is welkom.”

De, al dan niet ongelukkige, link die gelegd wordt tussen homoseksualiteit en “het hebben van een probleem” laten we ter ieders interpretatie.

”Het kerkelijk huwelijk is tussen een man en een vrouw, dat moet je respecteren.”

Ook de Gentse afdeling van het KVHV volgt diezelfde mening. Praeses Michiel Vantongerloo: “Wat Bonny zegt, past in zijn charmeoffensief. Hij weet dat hij hiermee niet wordt afgeschoten en het hem kan helpen om aartsbisschop Léonard op te volgen.”

In 2015 gaat aartsbisschop Léonard op pensioen, en al enkele maanden lijkt Bonny de gedoodverfde opvolger. “Natuurlijk zou het mooi zijn als Léonard langer aanblijft, hij kent de Kerk als instelling en erkent haar waarden en doctrines. Die doctrines moet je niet zomaar aanpassen, zoals Bonny voorstelt, aan elke maatschappelijke tendens die de kop opsteekt”, gaat Vantongerloo verder.

”We moeten terug naar de wortels van het geloof: het uitdragen van een morele boodschap.”
Spelregels hoor je te respecteren


Vantongerloo benadrukt dat homoseksuele relaties als maatschappelijk fenomeen door het KVHV Gent erkend en niet veroordeeld worden, maar binnen de kerkelijke doctrines horen ze niet thuis. “Wat iedereen in zijn slaapkamer doet, is zijn of haar zaak. Maar de kerkelijke regels zijn nu eenmaal zo; het huwelijk is tussen een man en een vrouw. Je moet de regels van het spel respecteren, waarom zou de Kerk nu plots moderner en populair moeten zijn? Het homohuwelijk wordt al wettelijk erkend, waarom zou dat nu ook kerkelijk erkend moeten worden?”

Door de verschillende oproepen van Bonny lijkt de sympathie voor de Kerk toe te nemen. In september schreef Bonny al een brief aan het Vaticaan waarin hij stelde dat de Kerk aansluiting moet vinden met de moderne maatschappij. Een heuse ommekeer in vergelijking met de periode onder Johannes Paulus II en Benedictus XVI. Paus Franciscus I, aan het Vaticaans roer sinds 2013, laat deze oproepen ook toe.

Vantongerloo is niet overtuigd van de aanpak van paus Franciscus. “Natuurlijk heeft de Kerk problemen, het is pompen of verzuipen. De opkomst is bedroevend te noemen. Maar de oplossing is niet om je deuren wagenwijd open te zetten. Hoe liberaal je je ook opstelt, de kerken zullen er niet voller van zijn.”

KVHV Gent ziet andere, betere alternatieven. Onder Benedictus XVI ging het volgens hen beter. “Hij was consistent en respecteerde de tradities. We moeten ook terug naar het uitdragen van die morele boodschap, terug naar de wortels van het geloof. De christelijke boodschap is een eeuwige boodschap.”

“Mensen vinden een misviering nu mooi als er iemand op zijn gitaar zit te tokkelen en wat zingt, maar daar gaat het niet om. We moeten mensen samenbrengen, die christelijke boodschap is in tijden van toenemende individualisering een gepast antwoord op de massa ontwortelde mensen”, besluit Vantongerloo.

Socialistische verontwaardiging


De Jongsocialisten reageren ontzet, Aaron Ooms, voorzitter van Jongsocialisten nationaal: “We waren net blij met de openingen die Bonny de samenleving en de Kerk bood. Dat een jonge groep mensen, een studentenvereniging dan nog, zo kortzichtig en conservatief reageert hierop, is afschuwelijk.” [!] De Antwerpse afdeling van de Jongsocialisten bekijkt de optie om klacht in te dienen bij het Interfederaal Gelijkekansencentrum: “Wij overwegen de opties, maar ze zijn slim. Iedereen weet wat ze bedoelen, maar ze zeggen het niet met zoveel woorden. Voor ons is het duidelijk: ze discrimineren een grote bevolkingsgroep en duwen ze in een hoekje; dit is erger dan een oerconservatieve houding.”

Bron: Schamper

Link:


http://www.schamper.ugent.be/2014-online/waarom-zou-de-kerk-moderner-moeten-zijn

4 opmerkingen:

Anoniem zei

Het moet niet gekker worden. Socialisten die denken dat ze de regels van de Kerk mogen bepalen. Dat is alsof een pastoor het huishoudelijk reglement van de SP.a. zou herschrijven.

flandricus christianus zei

Het beste (en ergens ook het bedroevendste) nieuws op de drempel van Oud en Nieuw is wellicht dat de jonge leden van het Katholiek Vlaams HoogstudentenVerbond beter de katholieke leer lijken te begrijpen dan bepaalde bisschoppen, en ze alleszins beter en moediger vertolken. Dit toont nog maar eens het failliet van de postconciliaire wellnesskerk aan. Van harte proficiat aan KVHV Gent en KVHV Antwerpen! Flandricus christianus

Anoniem zei

jongsocialisten, wat een belachelijk hoopje utopisten dat geloof in de maakbaarheid van de samenleving. zij hebben zich zeker niet te bemoeien met de Kerk, hoewel het wel weer een teken aan de wand is dat zij Bonny steunen.

Anoniem zei

Wat betreft de link tussen homoseksualiteit en het "hebben van een probleem":
Veruit de meeste mensen met homosexuele geaardheid geven direct toe dat het een anthropologisch manco is, geen sexuele neiging voor het andere geslacht te voelen/waar te nehmen, met daarmee verbonden de mogelijkheid tot procreatie als deel van de schepping.
2 hanen hebben tesamen geen kuikens, 2 stieren geen kalf, 2 hengsten geen veulen, 2 katers geen jongen.
Dit heeft met "gelukkig zijn"/"tevreden met zichzelf zijn" niets te doen, en beînhoudt geen veroordeling van deze door de natuur voorgegeven geaardheid.

Bonny verstaat geen snars van theologie:
Kard. Hans Urs von Balthasar kommenteerde het zondagsevangelie v. 28 december 2014 als volgt:
"...Jozef, de laatste patriarch, wordt niet lichamelijk door God vruchtbaar, maar moet- grootste voleindiging van menselijke vruchtbaarheid!- wijken voor de unieke wekkracht van God.
Het persoonlijke offer dat hij brengt, verbergt hij in het liturgische, in het klein: in 2 duiven, het offer van de armen."
"Rijk is men niet door wat men heeft, maar wel door wat men met waardigheid ontberen kan". (Immanuel Kant)
Het is nu juist de christelijke deemoed, de askese, de ontbering en het verzaken, die het christelijk geloof zo diep en oneinig mooi en rijk maken en die in de ganse pedo-ephebo-homo-le-bi-nekro-en zoôfiele beer van de vlaamse bastaard"kerk" afwezig zijn.
KVHV Gent en KVHV Antwerpen: bravo!

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer