woensdag 31 december 2014

11. IEDEREEN kan het canoniek rechtboek aanhalen (zowel oud als nieuw) :

Oud : TITULUS XI. De delictis contra fidem et unitatem Ecclesiae. Can. 2314. par. 1. Omnes a christiana fide apostatae et omnes et singuli haeretici aut schismatici: 1. Incurrunt ipso facto excommunicationem;

Nieuw: Can. 1364 - § 1 Een geloofsafvallige, een ketter of een schismaticus loopt een excommunicatie van rechtswege op, onverminderd het voorschrift van can. 194, § 1, nr.2;…

Deze man Bonny is automatisch geëxcommuniceerd wegens openlijke ketterij. Dus hij heeft daarmee ook het ambt van bisschop van Antwerpen verloren. Iedereen kan hem dat vertellen omdat het canoniek recht hem automatisch (“ipso facto” ofte “van rechtswege”) geëxcommuniceerd heeft door het feit van zijn ketterij.


Pater E.

Geen opmerkingen:

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer