dinsdag 30 december 2014

5. Kan de leeuwenmoed van Bonny de wereld doen inzien dat homo's geen exotisch probleem zijn?

Tom De Cock is MNM-dj en ambassadeur van Wel Jong Niet Hetero. "Voor mij persoonlijk is pauselijke toestemming voor mijn levensstijl nogal lachwekkend, maar de ware draagkracht van de woorden van Bonny zit in een internationaal perspectief." [De 'pauselijke toestemming' betreft in de eerste plaats enkel de Katholieken. Bij uitbreiding alle Christenen en de rest. Daarenboven gaat het niet over een 'pauselijke toestemming', maar wel over een goddelijke toestemming. Hetgeen vergeten wordt, is dat die 'toestemming' er niet is!]

Hoera! Eindelijk, het mag! [Niets mag!] Van bisschop Bonny althans, maar kom, het is een begin. Ik ga daar niet cynisch over doen: zijn oproep tot erkenning van holebirelaties door de kerk - en in één ruk het recht op het opvoeden van een kind - getuigt van leeuwenmoed [Zal Bonny door de media voor de leeuwen gegooid worden? Het is eerder een afvallige christen die aan de Keizer offert!]. Ik neem even de vrijheid om hem namens elke andersgeaarde in dit land te bedanken voor zijn lieve, betekenisvolle woorden in deze krant (DM 27/12).

Maar laat ons wel wezen. Kerkelijke erkenning van holebi's in Vlaanderen, dat is een beetje zoals die lelijke kersttrui die je elk jaar van de bomma krijgt: je apprecieert het gebaar, maar de volgende dag gaat dat onding de Humana-box in. [Bonny zal zijn kersttrui op zijn eindbestemming niet nodig hebben als hij niet snel tot inkeer komt!]

Hoewel het mij volstrekt absurd lijkt dat je per se lid wil zijn van een hobbyclub die in haar oprichtingsakte heeft staan dat je niet welkom bent [Zelfs homo's zijn welkom in de Kerk!], zal er vast wel een gemeenschap van holebi-katholieken [Eerder een lobby...] bestaan die zich verkneukelt in het vooruitzicht ooit legitiem ter communie te mogen gaan [Hetgeen dus nooit zal gebeuren.]. Maar voor mij persoonlijk is pauselijke toestemming voor mijn levensstijl nogal lachwekkend [En de duivel lacht mee natuurlijk.]. De kerk is het monopolie op maatschappelijk en ethisch debat in onze contreien al een generatie geleden kwijtgespeeld [Neen, Etienne Vermeersch leidt het debat: "Alles moet kunnen."], en daar zijn we doorgaans niet rouwig om [Dat zal wel. Maar, niet alles blijft zoals het is.]. Als de katholieke clerus een verzoenende rol had willen spelen in het holebi-thema, waren pakweg de jaren tachtig een beter moment geweest. [Toen speelde de 'katholieke clerus' vooral een verzoenende rol in het pedofilie-thema, met Roger Vangheluwe in het geheim en Jef Barzin, nu de deken van Antwerpen en toen bestuurslid bij de 'Oecumenische Werkgroep Pedofilie', publiekelijk.] 

Link:

http://community.dewereldmorgen.be/blog/werner-derboven/2010/08/31/seksueel-misbruik-door-geestelijken-oecumenische-werkgroep-pedofilie

http://kavlaanderen.blogspot.be/2014/09/de-antwerpse-bisschop-johan-bonny.html

Tom De Cock denkt dat ie modern is, maar in feite loopt hij 30 jaar achter...


Moderne beeldenstorm op het Vaticaan [door Bonny]

De ware draagkracht van de woorden van Bonny zit in een internationaal perspectief [Bonny heeft binnen de Kerk niets te zeggen.]. De bisschop moet ambitieus zijn [Een bisschop moet vooral nederig zijn.]. Wat echt nodig is, is een hermissionering van Rome [Dat zou wel eens kunnen...], dat ondanks de frisse Argentijnse wind een toonbeeld blijft van too little, too late [Hieruit blijkt dat de 'hervormingen' van Bergoglio zinloos zijn en eerder contraproductief, want hij gaat niet 'ver genoeg'. Bergoglio, in zijn grote dwaasheid, valt dus tussen wal en schip.]. Een moderne beeldenstorm op het Vaticaan [!!!]. Zodat een genormaliseerde, tolerante visie op holebiseksualiteit van daar uit doordruppelt naar werelddelen waar de mening van meneer pastoor wél nog telt [Hoogstwaarschijnlijk bij de moslims.]. Afrika, waar mijn adoptiedochter prompt gestenigd zou worden [door de moslims.]. De Bible Belt in de VS, waar predikanten [waarschijnlijk betaald door de homolobby zélf] ongestraft oproepen tot massamoord op homo's, met een miljoenenpubliek op YouTube dat gretig ja knikt. Oost-Europa, waar de goegemeente wel eens een gaypride uit elkaar durft te ranselen met de wapenstok ["de goegemeente met de wapenstok"].

Wie weet reikt de paapse invloed [Dit getuigt van zeer veel respect voor de Katholieken!] wel tot in Rusland en het Midden-Oosten, maar nu droom ik hardop [Beiden zijn niet Katholiek.]. En en cours de route luisteren misschien ook de dinosaurussen van organisaties als het Rode Kruis, IOC en FIFA [Oef, de Katholieke Kerk is niet de enigste 'dinosaurus'...] mee, waar enige oprechte responsabilisering betreffende holebiseksualiteit een godsgeschenk zou zijn.

Sleutelfiguren als Johan Bonny [Lachwekkend.] kunnen de wereld doen inzien dat homo's geen exotisch probleem zijn dat door grijze raden van bestuur aan filosofisch gewauwel onderworpen moet worden. Holebi zijn is een doodnormale, saaie, biologische en chemische realiteit [?]. Ik leef er elke dag mee, en ik kan niet zeggen dat ik er speciaal last van heb. Het is me dan ook een raadsel waarom vandaag nog steeds zo veel door hetero's bevolkte instituten zich onvermoeibaar zorgen maken over het bestaan van homoseksualiteit [Misschien omdat een zeer kleine minderheid hier een zeer grote mond opentrekt en erkenning eist voor iets dat de overgrote meerderheid niet normaal vindt!]. Mijn hoop is dat we ooit, dankzij duizenden dappere Bonny's [Zoals roze 'smurfen'.] in een wereldwijd netwerk van alle niveaus en gezindten, collectief onze tijd in de echt belangrijke dingen des levens kunnen steken [Zoals?].

Ik wens Johan Bonny voor 2015 veel doorzettingsvermogen [Hij zal het nodig hebben.], en als het even kan een aartsbisschoppelijke mijter [Hetgeen niet bestaat.]. Al zal daarvoor wellicht nog heel wat water naar de Middellandse Zee moeten vloeien... ['Door de Schelde' zou een beter beeld geweest zijn.] 

Bron: De Morgen

Link:

http://www.demorgen.be/opinie/kan-de-leeuwenmoed-van-bonny-de-wereld-doen-inzien-dat-homo-s-geen-exotisch-probleem-zijn-a2165579/

Geen opmerkingen:

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer