zaterdag 22 november 2014

Wanneer 'seks in de Kerk' ter sprake komt, is vicaris-generaal Koen Vanhoutte nooit ver weg. Ook in dit geval niet...

"Op 12 oktober kwam Vicaris Generaal Koen Vanhoutte de nieuwe parochie Sint-Marcus Heule-Bissegem oprichten en het pastoraal eenheidsteam aanstellen."


Vicaris-generaal Koen Vanhoutte stelde de hormonen-priester
Wim Seynaeve pas op 12 oktober aan:

http://www.eutropiusheule.be/
 


Wie 'eerwaarde heer' Wim Seynaeve wil contacteren, kan dat op dit e-mailadres:

priesterwim@parochiesheulebissegem.be
 

Wim en Koen
Koen en Wim

Geen opmerkingen:

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer