zaterdag 22 november 2014

Wanneer 'seks in de Kerk' ter sprake komt, is vicaris-generaal Koen Vanhoutte nooit ver weg. Ook in dit geval niet...

"Op 12 oktober kwam Vicaris Generaal Koen Vanhoutte de nieuwe parochie Sint-Marcus Heule-Bissegem oprichten en het pastoraal eenheidsteam aanstellen."


Vicaris-generaal Koen Vanhoutte stelde de hormonen-priester
Wim Seynaeve pas op 12 oktober aan:

http://www.eutropiusheule.be/
 


Wie 'eerwaarde heer' Wim Seynaeve wil contacteren, kan dat op dit e-mailadres:

priesterwim@parochiesheulebissegem.be
 

Wim en Koen
Koen en Wim

Geen opmerkingen:

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

Raymond Kardinaal Burke: ‘We have to judge acts’

Raymond Kardinaal Burke: ‘We have to judge acts’

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer