zaterdag 22 november 2014

Wanneer 'seks in de Kerk' ter sprake komt, is vicaris-generaal Koen Vanhoutte nooit ver weg. Ook in dit geval niet...

"Op 12 oktober kwam Vicaris Generaal Koen Vanhoutte de nieuwe parochie Sint-Marcus Heule-Bissegem oprichten en het pastoraal eenheidsteam aanstellen."


Vicaris-generaal Koen Vanhoutte stelde de hormonen-priester
Wim Seynaeve pas op 12 oktober aan:

http://www.eutropiusheule.be/
 


Wie 'eerwaarde heer' Wim Seynaeve wil contacteren, kan dat op dit e-mailadres:

priesterwim@parochiesheulebissegem.be
 

Wim en Koen
Koen en Wim

Geen opmerkingen:

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

Raymond Kardinaal Burke: ‘We have to judge acts’

Raymond Kardinaal Burke: ‘We have to judge acts’

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Raymond Kardinaal Burke

Raymond Kardinaal Burke
Curie-Kardinaal en Prefect van de 'Hoogste Rechtbank van de Apostolische Signatuur', zei op 13 december 2013: "Het 'Evangelii Gaudium' van Bergoglio behoort NIET tot het Pauselijke Magisterium"

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer