woensdag 26 november 2014

Vrijmetselaars onder elkaar:

EP-VOORZITTER SCHULZ VRAAGT SAMENWERKING VOOR HERSTEL VAN VERTROUWEN IN EUROPA

Martin Schulz zei: "Geen enkele instelling kan werken indien het haar aan steun ontbreekt. Daarom moeten wij allen samenwerken om dit vertrouwen te herwinnen. [Welke vertrouwen?]" De paus reageerde daarop later alvast positief, toen hij benadrukte dat de Katholieke Kerk vastbesloten is om de dialoog [!] met de Europese instellingen voort te zetten en bereid is om bij te dragen tot het Europese project [Waarom? Is dat de taak van de Kerk?].

Het pausbezoek kon niet bij iedereen op bijval rekenen. Een handvol parlementsleden sprak zijn ongenoegen uit of bleef vanmorgen weg uit het halfrond, dat in het verleden ook al werd toegesproken door de Dalai lama [CIA-agent], de Oecumenische patriarch Bartholomeus [CIA-agent] en Conchita Wurst [CIA-agent]. Enkele Europarlementsleden droegen een boa in de kleuren van de regenboog, uit protest tegen het homostandpunt van de Kerk [Dat weten we dan ook weer!]. 

Paus Benedictus XVI heeft altijd geweigerd om op 'bedevaart' te gaan naar Straatsburg!
 
Bron: Kerknet


RAAD VAN EUROPA MOET ZICH BLIJVEN INZETTEN VOOR VREDE, VRIJHEID EN MENSELIJKE WAARDIGHEID

Paus Franciscus herinnerde eraan dat de Raad van Europa met een verdrag in Londen [!!!] in 1949 werd opgericht, kort na de Tweede Wereldoorlog: "De vaders van Europa droomden er toen van om Europa opnieuw op te bouwen in een geest van wederzijdse dienstbaarheid. De weg naar vrede bestaat erin om de andere niet als een vijand te zien die moet bestreden worden, maar als een broeder die wij moeten verwelkomen. Vrede is een goed dat telkens opnieuw moet worden heroverd en dat waakzaamheid vereist."

"De Raad van Europa heeft de weg gekozen van de bevordering van de mensenrechten [!!!], en daarmee samenhangend de bevordering van de democratie [!!!] en de rechtsstaat. Dat moet ook vandaag hoeksteen blijven voor de inzet van Europa voor vrede, vrijheid en menselijke waardigheid." De paus maande Europese leiders aan om de droom van de stichters van Europa te blijven nastreven en zich te blijven inzetten voor het algemene welzijn. Voor zijn terugkeer naar Rome bracht hij nog een kort bezoek aan het Europese Hof voor de Rechten van de Mens, dat verbonden is met de Raad van Europa en dat de paus omschreef als 'het geweten van Europa' [Niet de Kerk is het 'het geweten van Europa', maar wel het Europese Hof voor de Rechten van de Mens. Wat een dwaasheid!].

Bron: Kerknet


PAUS BEMOEDIGT EUROPA TOT EENHEID EN SOLIDARITEIT

In zijn toespraak in het Europese Parlement in Straatsburg waarschuwde hij de Europese instellingen ervoor om niet te bureaucratisch te worden, waardoor zij hun aantrekkingskracht dreigen te verliezen bij de Europese burgers. "Het motto van de Europese Unie is eenheid in verscheidenheid, maar die eenheid betekent geen politieke, economische, culturele of intellectuele uniformiteit. Europa is een familie van naties. Daarin moeten mensen centraal staan. Een Europa dat niet langer in staat is om open te staan voor de transcendentale dimensie van het leven, is een Europa dat zijn ziel en zijn humanistische geest [!!!] dreigt te verliezen." 

Wat bedoelt Bergoglio met 'humanisme?'
 
Bron: Kerknet


DE 'EUROPESE' CLOWNS:
6 opmerkingen:

Anoniem zei

“Enkele Europarlementsleden droegen een boa in de kleuren van de regenboog, uit protest ... “

Die kerkhaters weten natuurlijk niet wat ze haten. Als ze iets aandachtiger zouden kijken, zouden ze zien dat Bergoglio zelf hele voetbalstadia in een homo-vlag hult wanneer hij er een mis gaat opdragen.

Anoniem zei

Bergoglio heeft gelijk wanneer hij zegt dat het Europees Hof “het geweten van Europa is”. Dat is inderdaad zo. En waar houdt het Europees Hof zich zoal mee bezig? 90% van de zaken die er behandeld worden, worden gebracht door vermeende terroristen die hun uitwijzing aanvechten. Andere beroemde gevallen komen van veroordeelde verkrachters die menen dat ze stemrecht verdienen wanneer hun straf in een gevangenis uitzitten, en dergelijke meer. 0% van de gevallen handelen over wat Jan en Alleman onder “mensenrechten” verstaan.

Het Europees Hof voor de Rechten van Mens is inderdaad “het geweten van Europa”, maar het stinkt.

Anoniem zei

GA, je vraagt je af [Waarom? Is dat de taak van de Kerk?]

Ja, want de Europese Unie is Vaticaanbank binnengevallen omdat ze zich niet aan Europese transparantieregels hielden. Bergoglio bevestigd dat hij met de EU zal blijven meewerken.

Maar ook “nee.”

Bergoglio is specifiek: Hij heeft het over “dialoog met de EU”. Een dialoog is tweerichtingsverkeer, maar de EU heeft nu eenmaal niet de gewoonte te luisteren, daar moet naar geluisterd worden. Dus, Bergoglio zal wel in dialoog treden wanneer de EU wil luisteren.

Punt is dat die lui inhoudsloze taal spuien die betekenisloos is, en dat het tijdsverlies is een poging te ondernemen iets inhoudsloos in de speech te vinden.


Maar als ik iets uit de speech haal, is het dat Bergoglio de EU ervan beschuldigd heeft tot een log bureaucratisch monster verworden te zijn dat haar eigen doelstellingen niet meer vervullen. Dat lijkt mij een totaal afkeuren van de EU.

Bergoglio was on-karakteristiek traditioneel.

Anoniem zei

Ik denk niet dat Bergoglio zijn eigen speech geschreven heeft. Er zit te veel Benedictus is.

De referenties in zijn speech.

Voetnota’s:

[1] & [2] : JOHN PAUL II, Address to the European Parliament
[3], [6] & [7] : BENEDICT XVI, Caritas in Veritate
[4] : Compendium of the Social Doctrine of the Church
[5], [ 8] & [10] : Cf. Evangelii Gaudium
[9] : BENEDICT XVI, Address to the Members of the Diplomatic Corps, 7 January 2013.
[11] : FRANCIS, General Audience, 5 June 2013.
[12] : Gaudium et Spes.
[13] : Letter to Diognetus.

Anoniem zei

“Nooit-gezien” zei een Franse journalist, “in alle pausbezoeken waarover ik ooit heb gerapporteerd, heb ik nooit gezien dat de straten waar de paus voorbij kwam zo leeg waren als vandaag”.

Niemand heeft de paus willen zien.
De paus heeft niemand willen zien. Hij is zelfs niet naar de kathedraal van Staatsburg gegaan, die dit jaar haar 1000ste verjaardag viert, of de Aartsbisschop willen ontmoeten.
De paus heeft het onmogelijk gemaakt dat iemand hem kon zien.
Hij reed weer rond in zo een goedkope door-de-belastingbetaler-gesponsorde auto – een Renault dit keer.

Niemand is in de vent geïnteresseerd.
Hij is niet interessant.
Hij wil niet eens interessant zijn.
Hij interesseert zich in niets of niemand.

Het bezoek gisteren aan het Europese Parlement was het kortste buitenlands bezoek ooit door een paus – 4 uren van vliegtuig tot vliegtuig.

Een kerk bezoekt hij niet. Een gelovige wil hij niet zien. Over Geloof kan hij niet praten.

The Guardian Angel zei

Eén grote komedie!

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer