zaterdag 1 november 2014

Satanisten:


The Beatles

Pedro Arrupe S.J.

Peter-Hans Kolvenbach S.J.

Johan Bonny, studeerde aan de Gregoriana = S.J.

Bergoglio S.J. vandaag.

Van de website van radio Vaticaan:

http://en.radiovaticana.va/news/2014/11/01/pope_celebrates_all_saints_day_in_verano/1109948

Het Getal van het Beest...

1 opmerking:

Anoniem zei

In 1992 heeft Broeder Paisios van Mount Athos Griekenland, een aantal voorspellingen gemaakt die nu correct blijken te zijn.

http://www.youtube.com/watch?v=q7TdkS2ydGI

In gesprek met een monniken werd de vraag over de Anti-Christ vermeld. Broeder Paisios legt het getal 666 uit als een symbool voor Joodse wereld hegemonie. Het getal komt van Koning Solomon die elk jaar een 666 gouden talenten ontving van de koningen rondom zijn koninkrijk, zoals vermeld in het het 2de boek van Kronieken hoofdstuk 9: “Het gewicht nu van het goud, dat voor Salomo op een jaar inkwam, was zeshonderd zes en zestig talenten gouds;”

De hoofdstukken in het Boek Kronieken gaan over de onderwerping van de wereldheersers aan Koning Solomon, die hen “informatie” in ruil gaf. Bv. Koningin van Sheba.

Het lijkt erop dat Koning Solomon een supercomputer had zoals bij de Britse en Amerikaanse geheime diensten die het internet afschuimen, en waar informatie over alles en iedereen te koop was. De prijs die voor informatie betaald werd was 666 talenten.

En als je nog niet onder de indruk bent van de Profetieën van Broeder Paisios, zie hier:

http://www.youtube.com/watch?v=i4qpT_ow3sc

De gebeurtenissen in Kobani, Syrië en met Noord-Irak met de Koerden is precies waar Broeder Paisios het in 1992 al over had.

___

De profetieën van Broeder Paisios uit 1992 mogen niet verward worden met de profetieën van St Nilus van Athos, uit 1651.

“De antichrist zal de ongelukkige mens valse informatie en valse wetenschap [evolutie edm.] geven, en hij zal ontdekken hoe hij een gesprek kan voeren met de andere kant van de wereld [ telefoon'], en hoe hij door de lucht kan vliegen als vogels, en naar de bodem van de zee zwemmen als een vis.”

Het zal een tijd zijn waarin er geen respect zal zijn voor de voorouders [verwerping van traditie], en priesters, en bisschoppen verwerpelijke mensen zullen worden, die geen onderscheid meer kunnen maken tussen goed en kwaad.

In die tijd zullen de tradities veranderen. De mens zal de bescheidenheid afwerpen, en losbandigheid zal heersen. Lust, homoseksualiteit, en geheime daden en moord zal in de maatschappij heersen.

In die tijd zal de mens de H. Geest niet meer kunnen ontvangen omwille van deze geweldige misdaden. De angst voor God, en vrome priesters zullen verdwijnen en wee de christenen die er nog zullen overblijven; ze zullen hun geloof totaal verliezen, omdat niemand hen nog de Waarheid voorhoudt. Ze zullen zich over de wereld verspreiden en in Heilige schuilplaatsen samenkomen, maar overal zal men hen obstakels in de weg leggen. Gelovigen zullen honderden mijlen moeten reizen om nog een oprechte priester te vinden.

St Nilus plakte er in 1651 zelfs een jaar op: 1917.

1917 is het jaar waarin de Orthodoxe Keizer afgezet is, het jaar waarin het klooster in Athos het aantal roepingen gehalveerd zag, omwille van de invasie van de modernisten, de Russische Revolutie en 1917 is het jaar van de verschijningen van Fatima.

St Nilus doet nog er nog een schepje bovenop.

1917 was het begin van het een periode die in 1992 tot voltooiing zou komen.

St Nilus identificeert 1992 als het jaar van een nog groter kwaad:

Het jaar waarin “een modernist”, “die de tradities haat”, en “naar unie tussen ketter, katholiek, Monosyphiet, Nestoriaan, en wat dan ook zal streven”, omdat “hij een leerling van de vrijmetselarij is”,

!!! 1992 was het jaar van de verkiezing van Bartholomeus I als patriarch van Constantinopel. !!!

1992 is ook het jaar dat George Bush de New World Order aangekondigd heeft, het Verdrag van Maastricht getekend is, de Oorlog in Joegoslavië en de zoveelste oorlog in Irak begonnen is, het jaar dat de Krim zich onafhankelijk verklaard heeft, ook het jaar dat Global Warming ‘ontdekt’ is, en JP II het edikt van Gallileo opgeheven heeft, het jaar waarin George Soros het Pond Sterling gedwongen heeft het European Exchange Rate Mechanism te verlaten.

1992 is het jaar van de voorspellingen van Broeder Paisos van Athos.

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer